Unokwenza ntoni ukuze ukonwabele ukufunda iBhayibhile ize ikuncede? Nanga amacebiso amahlanu aye anceda abantu abaninzi.

Yifunde kwindawo efanelekileyo. Zama ukufumana indawo ezolileyo. Ziphephe izinto eziphazamisayo ukuze ingqondo ibe kuloo nto uyifundayo. Ukufunda kwindawo ekhanyayo nenomoya ohlaziyayo kunokukunceda uyive kakuhle into oyifundayo.

Ingqondo mayilungele ukufunda. Ekubeni iBhayibhile ivela kuBawo wethu osezulwini, iya kukunceda kakhulu ukuba unengqondo efana neyomntwana ofuna ukufundiswa ngumzali omthandayo. Ukuba unezinto ongazithandiyo ngeBhayibhile, khawuzame ukulibala ngazo ukuze ufundiswe nguThixo.INdumiso 25:4.

Thandaza ngaphambi kokuba uyifunde. IBhayibhile inezinto ezicingwa nguThixo, ngoko ayimangalisi into yokuba kufuneka sifumane uncedo ukuze siyiqonde. UThixo uthembisa ukubanika “umoya oyingcwele abo bamcelayo.” (Luka 11:13) Umoya oyingcwele unokukunceda uqonde indlela acinga ngayo. Ekuhambeni kwexesha, uya kukuvula ingqondo ukuze wazi “kwanezinto ezinzulu zikaThixo.”1 Korinte 2:10.

Fundel’ ukwazi. Sukufundela nje ukugqiba. Cingisisa ngento oyifundayo. Zibuze imibuzo efana nale: ‘Ziziphi iimpawu endizibonayo kulo mntu ndifunda ngaye? Ndinokuyisebenzisa njani le nto ndiyifundayo ebomini bam?’

Yiba nento ofuna ikuncede kuyo. Ukuze iBhayibhile ikuncede, zimisele ukufunda izinto eziza kubuphucula nyhani ubomi bakho. Unokuyifundela ukuba ikuncede kwizinto ozifunayo ezifana nezi: ‘Ndifuna ukufunda izinto ezininzi ngoThixo.’ ‘Ndifuna ukuba ngumntu, umyeni okanye umfazi obhetele.’ Emva koko khetha iivesi eziza kukunceda kwezo zinto. *

La macebiso mahlanu aza kukunceda ukwazi ukuqalisa ukufunda iBhayibhile. Kodwa unokwenza njani ukuze ube nomdla ngakumbi wokufunda iBhayibhile? Inqaku elilandelayo liza kukucebisa.

^ isiqe. 8 Ukuba akuzazi iivesi zeBhayibhile ezinokukunceda kwezo zinto, amaNgqina KaYehova aya kukuvuyela ukukunceda.