UCINGA NTONI?

Ngaba iBhayibhile iphelelwe lixesha? Okanye ngaba isabalulekile? Yona ngokwayo ithi: “Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo.”2 Timoti 3:16, 17.

Le Mboniselo inemizekelo yobulumko obufumaneka eBhayibhileni namacebiso endlela enokukunceda ngayo xa uyifunda.