UHitoshi wayesebenza kwinkampani ebala imali eJapan. Xa babehlola iincwadi zemali nomphathi wakhe, uHitoshi waxelelwa ukuba abhale ingxelo engachananga. Wathi isazela sakhe asimvumeli ukuba enze isenzo sokunganyaniseki. Ngenxa yoko umphathi wakhe wamgrogrisa ngokumgxotha, ibe ekugqibeleni waphelelwa ngumsebenzi.

Kwiinyanga ezalandelayo, uHitoshi wayengasenathemba lokufumana omnye umsebenzi. Ngokomzekelo, kolunye udliwano-ndlebe, wachaza ngokuphandle ukuba akanakuwenza umsebenzi ofuna anganyaniseki. Loo mntu wayenodliwano-ndlebe naye wathi, “Iyothusa indlela ocinga ngayo!” Intsapho nabahlobo bakaHitoshi bamkhuthaza ukuba angayeki ukunyaniseka, sekunjalo waqalisa ukuthandabuza. Ngokomzekelo, wathi, “Ndandizibuza ukuba ngaba ndenza kakuhle na ngokunyaniseka kukholo lwam.”

Amava kaHitoshi asikhumbuza ukuba asinguye wonke ubani okubona njengento ebalulekileyo ukunyaniseka. Enyanisweni, abanye bakujonga njengento engafunekiyo, ingakumbi kwezoshishino. Elinye ibhinqa elisebenza eMzantsi Afrika lathi: “Ndisebenza nabantu abanganyanisekanga, ngoko ngamany’ amaxesha kuba nzima ukunyaniseka.”

Olunye uhlobo lokunganyaniseki oluxhaphakileyo namhlanje kukuxoka. Kwiminyaka ethile eyadlulayo, kuphando olwenziwa yiYunivesithi yaseMassachusetts Amherst, ugqirha wengqondo uRobert S. Feldman, kwaqikelelwa ukuba i-60 pesenti yabantu abadala, kwimizuzu elishumi abayincokolayo, umntu uxoka kube kanye. UFeldman uthi: “Kwasothusa oku. Besingazi ukuba ukuxoka yinto exhaphake kangaka.” Ngaba ayothusi into yokuba abantu bekucaphukela ukuqhathwa ngoxa kuxhaphakile ukuxoka?

Kutheni ukuxoka, ubusela nezinye iindlela zokunganyaniseki zixhaphakile namhlanje? Ukunganyaniseki kwenza ntoni ebantwini? Singakulumkela njani ukuzifaka kwizenzo zokunganyaniseki?