Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Oko Umele Ukwazi Ngemalariya

Oko Umele Ukwazi Ngemalariya

Umbutho iWorld Health Organization uqikelela ukuba abantu abangaphezu kwezigidi eziyi-198 baye bosuleleka sisifo semalariya ngo-2013, ibe sibulele abamalunga ne-584 000. Abane kwabahlanu esiye sababulala ngabantwana abaneminyaka engaphantsi kwemihlanu. Esi sifo siyingxaki kumazwe amalunga nekhulu emhlabeni wonke, ibe sibeka ubomi babantu abamalunga neebhiliyoni eziyi-3.2 esichengeni.

1 YINTONI IMALARIYA?

Imalariya sisifo esibangelwa yintsholongwane esuka kwiingcongconi. Umntu xa enaso ubonakala ngokuba nomkhuhlane, ukuqhaqhazela, ukubila, intloko nomzimba obuhlungu, isicaphucaphu nokuhlanza. Loo nto isenokubonakala qho emva kweeyure eziyi-48 ukuya kweziyi-72, kuxhomekeka kuhlobo lwentsholongwane emhlaseleyo nokuba unexesha elingakanani enaso.

2 ISASAZEKA NJANI IMALARIYA?

 1. Iintsholongwane zemalariya zingena kwigazi lomntu xa etyiwe luhlobo oluthile lwengcongconi.

 2. Ezi ntsholongwane ziye zihlasele iiseli ezisesibindini, apho zanda khona.

 3. Xa iseli esesibindini idlabhuka, ezi ntsholongwane ziye ziphume, zihlasele iiseli ezibomvu zegazi, zize ziqhubeke zisanda.

 4. Xa iseli ebomvu idlabhuka, ikhupha iintsholongwane ezihlasela ezinye ezingakumbi.

 5. Ezi ntsholongwane ziqhubeka zisasazeka qho kudlabhuka iiseli. Ngokuqhelekileyo, okukhona kusenzeka oko, kokukhona iimpawu zemalariya zibonakala.

 3 UNOKUZIKHUSELA NJANI?

Ukuba ukwilizwe eligqugqiswe yimalariya. . .

 • Gquma ibhedi ngelaphu lesefu. Limele

  • lifakwe umchiza obulala izinambuzane.

  • lingakrazuki okanye libe nemigqobho.

  • lihlohlwe kakuhle ngaphantsi komatrasi.

 • Galela imichiza ebulala izinambuzane ekhayeni lakho.

 • Ukuba kunokwenzeka, faka iisefu eminyangweni nasezifestileni, uze ufake nezixhobo ezenza kuphole, nto leyo enokugxotha iingcongconi.

 • Nxiba impahla ekhanyayo egquma umzimba wonke.

 • Xa ikhona indlela, hambela kude kwindawo ezifukufuku, apho kugcwele iingcongconi, neendawo ezidame amanzi, apho zizalela khona.

 • Ukuba uye wosuleleka, funa unyango ngokukhawuleza.

Ukuba uceba ukutyelela kwindawo egqugqiswe yimalariya:

 • Fumana inkcazelo esexesheni ngaphambi kokuba uhambe. Uhlobo lwentsholongwane yemalariya oluxhaphakileyo kwenye indawo lusenokwahluka kwenye, loo nto ichaphazela uhlobo lonyango olunokusebenza kakuhle. Kusenokuba bubulumko nokuthetha nogqirha wakho ukuze wazi iingxaki zempilo owakhe wanazo.

 • Xa ulapho, landela la macebiso akweli nqaku abhalelwe ukunceda abo bahlala kumazwe agqugqiswe yimalariya.

 • Ukuba uye wosuleleka, funa uncedo ngokukhawuleza. Yazi ukuba iimpawu zokosuleleka zinokubonakala emva kweveki enye ukuya kutsho kwezine.