Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  Aprili 2015

 INQAKU ELINGUMXHOLO | YAPHELELA PHI INGQEQESHO?

Indlela Yokuqeqesha Abantwana

Indlela Yokuqeqesha Abantwana

UKUKHULISA abantwana akuyondlwan’ iyanetha. Kodwa ukungabaqeqeshi kuwenza ube nzima nangakumbi lo msebenzi. Kutheni kunjalo nje? Kuba xa abantwana bengaqeqeshekanga (1) bayaqaqadeka, baze babe ngumthwalo kubazali, ibe (2) xa abazali bengami kwimithetho abayibekileyo, abantwana bayabhideka.

Kwelinye icala, xa abantwana beqeqeshwe kakuhle nangothando, bakhula bengabantwana abachubekileyo. Ingqeqesho iphinda incede abantwana bazithembe njengokuba besiba ngabantu abakhulu. Kodwa anokufumaneka phi amacebiso asebenzayo okukhulisa abantwana?

Iingenelo Zamacebiso EBhayibhile

Ababhali bale magazini, amaNgqina kaYehova, bayawakholelwa la mazwi aseBhayibhileni athi, iBhayibhile ‘iyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto nasekuqeqesheni.’ (2 Timoti 3:16) IBhayibhile asiyoncwadi nje ethetha ngendlela yokuqeqesha abantwana kuphela, kodwa ikwanawo namacebiso asebenzayo okunceda iintsapho. Khawucinge nje ngala ambalwa.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE: “Ubudenge bubotshiwe entliziyweni yenkwenkwe.”—IMizekeliso 22:15.

Nangona abantwana bedla ngokuba nobubele baze babacingele abanye abantu, bakhe bazenze nezinto eziphum’ ecaleni. Yiloo nto kanye bedinga ukuqeqeshwa. (IMizekeliso 13:24) Ukuyamkela loo nto, kuya kukunceda uwenze kakuhle umsebenzi wakho wokuba ngumzali.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE: “Musa ukuluyeka uqeqesho enkwenkweni.”—IMizekeliso 23:13.

Sukoyika ukuqeqesha abantwana bakho kuba usithi ingqeqesho iza kubenzakalisa okanye ibenze bakucaphukele xa bebadala. Xa beqeqeshwe kakuhle, baza kufunda ukuthobela xa belungiswa, nto leyo eza kubanceda naxa bebadala.—Hebhere 12:11.

 OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE: “Loo nto ayihlwayelayo umntu, uya kuvuna kwayona.”—Galati 6:7.

Ngokwemvelo, abazali bafuna ukubakhusela abantwana babo, ibe intle loo nto. Kodwa ke, noko bangakubaxi. Awumncedi umntwana xa “umkhusela” kwimiphumo yeempazamo zakhe okanye ngokumthethelela xa utitshala wakhe okanye omnye umntu omdala esithi wenze into engalunganga. Kunoko, abo bantu bajonge njengabancedi bakho. Ngokwenza loo nto, ufundisa abantwana bakho ukuthobela imithetho, kuquka neyakho.—Kolose 3:20.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE: “Inkwenkwe eyekelelwayo iya kumhlazisa unina.”—IMizekeliso 29:15.

Bathande, yiba nomthetho ocacileyo, sukuba ngqongqo kodwa ungayekeleli

Nangona abazali bengamele babaxhaphaze abantwana, abamele bayekelele. Incwadi ethi The Price of Privilege ithi, “Abantwana abanabazali abayekelelayo abazi nokuba basisiciko sayiphi imbiza abazali.” Ukuba awunamthetho ucacileyo, umntwana wakho usenokucinga ukuba nguye onegunya. Ibe loo nto iya kumenza enze izigqibo eziya kunishiya nobabini nibuhlungu.—IMizekeliso 17:25; 29:21.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE: ‘Indoda iya kunamathela emfazini wayo, baze abo babini babe nyama-nye.’—Mateyu 19:5.

Ngokutsho kweBhayibhile, indoda nebhinqa bamele babe batshatile xa besiba nomntwana, ibe bamele babe basekunye xa umntwana ekhula naxa eshiya ikhaya. (Mateyu 19:5, 6) Iqabane lakho limele libe ngoyena mntu ubalulekileyo kuwe, baze abantwana balandele. Ukuba abantwana bakwindawo yokuqala, lize iqabane lize mva, abantwana bakho ‘basenokuzicingela ngaphezu koko bamele kukuzicingela.’ (Roma 12:3) Xa abazali behoye abantwana ngaphezu komtshato wabo, bawenza yekeyeke umtshato wabo.

Uncedo Oluya Kubazali

Ukuze ube ngumzali olungileyo, umele usebenzise la macebiso xa uqeqesha abantwana bakho.

Bathande. “Musani ukubacaphukisa abantwana benu, ukuze bangadakumbi.”—Kolose 3:21.

Yima kwimithetho oyibekileyo. “UEwe makabe nguEwe, uHayi wenu, abe nguHayi.”—Mateyu 5:37.

Sukuba ngqongqo kodwa ungayekeleli. “Ndiya kukulungisa ukusa kumlinganiselo ofanelekileyo.”—Yeremiya 30:11. *

^ isiqe. 21 Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi, ngena ku-jw.org/xh. Phantsi kwendawo ethi IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > IZIBINI EZITSHATILEYO NABAZALI uza kufumana amanqaku afana nathi “Ukuqeqesha Abantwana,” “Oko Unokukwenza Xa Umntwana Wakho Enomsindo,” “Bafundise Imilinganiselo Yokuziphatha Abantwana Bakho” nothi “Indlela Yokuqeqesha Umntwana Wakho Ofikisayo.”