E-Ecuador

Ngo-2007, ilizwe lase-Ecuador leza necebo lokuqokelela imali yokukhusela ihlathi elishinyeneyo leAmazon eliziskwekhilomitha eziyi-10 000, ukuze kungarhunjwa ioli kulo. Elo cebo khange liphumelele ngenxa yokungaxhaswa ngamanye amazwe ngemali. Eli hlathi lelinye leendawo ezinezinto ezininzi eziphilayo ehlabathini.

EJapan

IThe Japan News ithi akukho lula ukubhaqa zonke izinto ezisegazini xa lihlolwa. Le ngxelo yavela ngo-2013, emva kokuba indoda eneminyaka engaphezu kweyi-60 yafumana intsholongwane kaGawulayo ngenxa yokutofelwa igazi. Xa igazi ekunikelwe ngalo linentsholongwane kaGawulayo, kukho ixesha apho le ntsholongwane ingabonakaliyo kulo.

EZimbabwe

Nangona imfazwe yamakhaya yaseZimbabwe eyayikufutshane nomda wayo neMozambique yaphela kwiminyaka engaphezu kweyi-30 eyadlulayo, abantu basabulawa yaye bengxwelerhwa ziziqhushumbisi ezingaphantsi komhlaba. I-International Committee of the Red Cross ithi: “Ukususela ngo-1980, kuye kwafa abantu abangaphezu kwe-1 500 nemfuyo engaphezu kwe-120 000, kwaza kwangxwelerheka nabantu abangaphezu kwe-2 000 ngenxa yeziqhushumbisi ezikumda waseZimbabwe.”

EOstreliya

Ngokutsho kolunye uhlolisiso, izibini ezininzi ezahlukanayo zilwa ngokuba ngubani oza kugcina izilwanyana zasekhaya. Phakathi kwezinto ezidla ngokulwa ngazo, izilwanyana zibalwa emva kwezindlu, imali kunye nezinye izinto ezithile zobuqu.