• FUNDA iBhayibhile ngeelwimi ezimalunga ne-50 nezinye izinto ezisekelwe eBhayibhileni ngeelwimi ezingaphezu kwe-500.

 • BUKELA iividiyo zentetho yezandla ngeelwimi eziphantse zibe yi-70.

 • SEBENZISA le webhusayithi ngeelwimi ezingaphezu kwekhulu.

 • PHULAPHULA iidrama ezithatyathwe kumabali amnandi aseBhayibhileni.

 • FUNDA amabali eBhayibhile anemifanekiso.

 • BUKELA iidrama zeBhayibhile neevidiyo eziya kukunceda ujamelane neengxaki zobomi.

 • KHUPHELA iincwadi, iimagazini, umculo neevidiyo simahla.

 • PHANDA ngemixholo eyahlukahlukeneyo usebenzisa iWatchtower ONLINE LIBRARY—eyindlela yokufumana ulwazi oluyintabalala, ngeelwimi ezingaphezu kwe-100.

 IZIBINI EZITSHATILEYO

“Ndifuna intsapho yam iphumelele. Kutshanje bekukhe kwanzima phakathi kwam nomkam, ingakumbi emva kokuba sibe nabantwana. Siyaludinga uncedo”

IBHAYIBHILE ITHI:

“Indlu iya kwakhiwa ngobulumko, imiselwe ngokuqinileyo ngokuqonda.” IMizekeliso 24:3.

IZINTO EZILUNCEDO KWIWEBHSAYITHI

Icandelo elithi “Izibini Ezitshatileyo Nabazali” linganinceda nijamelane neengxaki zobomi ezinjengezi:

 • Ukumelana neengxaki zonyaka wokuqala nitshatile

 • Indlela yokuqhubana nabazali bomyeni okanye umfazi wakho

 • Ukuqeqesha abantwana

 • Ukuxambulisana

 • Ukucombulula iingxaki zemali

(Funda phansti komxholo othi IZIBINI EZITSHATILEYO NABAZALI)

Incwadi ethi Imfihlelo Yolonwabo Lwentsapho ithetha ngemixholo eyahlukeneyo ngentsapho, njengokulungiselela umtshato nokunyamekela abazali bakho abalupheleyo.

(Iyafumaneka nakwi-www.jw.org/xh. Funda phantsi komxholo othi IIMPAPASHO > IINCWADI NEENCWADANA EZINEMIFANEKISO)

 FOR PARENTS

“Ayikho into ebaluleke ngaphezu kwabantwana bam. Ndifuna nokuba xa sele bebadala, ndizidle ngabo”

IBHAYIBHILE ITHI:

“Yiqeqeshe inkwenkwe ngokwendlela yayo; naxa indala ayisayi kuphambuka kuyo.”—IMizekeliso 22:6.

IZINTO EZILUNCEDO KWIWEBHSAYITHI

Icandelo elithi “Abantwana” linamabali eBhayibhile anemifanekiso, imifanekiso, iividiyo nezifundo zeBhayibhile ezinokukunceda ufundise abantwana bakho . . .

 • bathobele

 • babe nobubele

 • bavane nabanye

 • bafunde ukuthi “enkosi”

(Funda phantsi komxholo othi IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > ABANTWANA)

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile nethi Funda Kumfundisi Omkhulu ziincwadi ezinemifanekiso emihle ezenzelwe ukuba uzifunde kunye nabantwana bakho.

(Ziyafumaneka nakwi-www.jw.org/xh. Funda phantsi komxholo othi IIMPAPASHO > IINCWADI NEENCWADANA EZINEMIFANEKISO)

 Abafikisayo

“Ndingakuvuyela ukucetyiswa kwizinto ezifana nesikolo, ukuqhubana nabazali bam, abahlobo kunye nesini esahlukileyo. Andisengomntwana, andifuni kuxelelwa into emandiyenze”

IBHAYIBHILE ITHI:

“Yiba nemihlali . . . ebutsheni bakho.”—INtshumayeli 11:9.

IZINTO EZILUNCEDO KWIWEBHSAYITHI

Icandelo elithi “Abafikisayo” linamanqaku neevidiyo ezinokukunceda . . .

 • xa unesithukuthezi

 • xa uneengxaki esikolweni

 • xa waphule umthetho wabazali

 • xa uhlutshwa okanye kukho umntu owenza izimbo zokufuna ukulala nawe

(Funda phantsi komxholo othi IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > ABAFIKISAYO)

Umqulu 1 no-2 wencwadi ethi Imibuzo Yabantu Abaselula—Iimpendulo Eziluncedo iphendula imibuzo eyi-77 edla ngokubuzwa.

(Funda phantsi komxholo othi IIMPAPASHO > IINCWADI NEENCWADANA EZINEMIFANEKISO)

 Abo Bafuna Ukufunda Ngebhayibhile

“Ndiyafuna ukuyazi iBhayibhile. Kufuneka ndenze ntoni?”

IBHAYIBHILE ITHI:

“Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni.”2 Timoti 3:16.

IZINTO EZILUNCEDO KWIWEBHSAYITHI

INguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele, yinguqulelo yeBhayibhile echanileyo nefundeka lula.

(Funda phantsi komxholo othi IIMPAPASHO > IBHAYIBHILE)

Icandelo elithi “Imibuzo YeBhayibhile Iyaphendulwa” liphendula imibuzo efana nothi “Kwenzeka Ntoni Xa Sisifa?” okanye “Wazalwa Nini UYesu?”

(Funda phantsi komxholo othi IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > IMIBUZO YEBHAYIBHILE IYAPHENDULWA)

Ungacela ukufundelwa iBhayibhile simahla kwindawo ethi “Cela Ukufundelwa IBhayibhile.”

(Cofa kwindawo ethi “Cela Ukufundelwa IBhayibhile” kwiphepha lokuqala lale webhsayithi)

“Ndayeka ukufunda iBhayibhile kuba ndandingayiva. Kodwa ndamangaliswa gqitha yindlela elula necace ngayo ndakuyifunda ndisebenzisa incwadi ethi ‘Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?’”—UChristina.

Suku ngalunye, abantu abamalunga ne-700 000 bangena kwiwebhsayithi ethi jw.org. Kutheni wena ungangeni?