Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  Januwari 2014

 UKUNCEDA IINTSAPHO | ABANTU ABASELULA

Indlela Yokumelana Nengcinezelo Yoontanga

Indlela Yokumelana Nengcinezelo Yoontanga

INGXAKI

“Kwisikolo samabanga aphantsi, ndandingamkelwa ngabanye abantwana, yaye oko kwakubuhlungu. Ngoko ke, xa ndandiqalisa isikolo samabanga aphezulu, ndatshintsha indlela yokunxiba nesimo sam sengqondo—ibe ezinye zezinto endandizenza zazingalunganga. Ndandikufuna gqitha ukuba nabahlobo kangangokuba ndanikezela kwingcinezelo yoontanga, ukuze abantwana endifunda nabo bandithande.”—UJennifer, oneminyaka eyi-16. *

Ngaba nawe ujamelene nengcinezelo yoontanga? Ukuba kunjalo, eli nqaku liza kukunceda ukwazi ukumelana nayo.

Xa unikezela kwingcinezelo yoontanga, uba ngathi uyirobhoti engenangqondo kuba uvumela abanye abantu bakulawule. Kutheni ubavumela nje?—Roma 6:16.

OKO UMELE UKWAZI

Ingcinezelo yoontanga inokwenza abantu abalungileyo benze izinto ezimbi.

“Unxulumano olubi lonakalisa imikhwa elungileyo.”—1 Korinte 15:33.

“Maxa wambi sisenokwenza into ephosakeleyo kuba nje sifuna ukukholisa abanye!”—UDana.

Ingcinezelo yoontanga ayisoloko ivela koontanga.

“Xa ndinqwenela ukwenza okulungileyo, kusuke kubekho okubi kum.”—Roma 7:21.

“Enyanisweni, ndiyazicinezela, kuba nje ndinqwenela izinto oontanga bam abathetha ngazo nezibonakala zimnandi.”—UDiana.

Ukumelana nengcinezelo yoontanga yinto omele uzidle ngayo.

“Yibani nesazela esilungileyo.”—1 Petros 3:16.

“Ngaxa lithile kwakunzima kum ukumelana nengcinezelo yoontanga, kodwa ngoku andoyiki ukwahluka yaye andijiki kwizigqibo endizenzileyo. Ayikho into eyodlula ukulala unesazela esicocekileyo.”—UCarla.

 OKO UNOKUKWENZA

Xa oontanga bekucinezela ukuba wenze okubi, zama oku kulandelayo:

Cinga ngemiphumo. Zibuze, ‘Kunokwenzeka ntoni ukuba ndiyanikezela kwingcinezelo ndize ndibhaqwe? Baza kucinga ntoni abazali bam ngam? Ndiza kucinga ntoni ngam?’—Umgaqo weBhayibhile: Galati 6:7.

“Abazali bam bandibuza imibuzo efana nothi, ‘Ukuba unokunikezela, kungenzeka ntoni kuwe?’ Bandinceda ndibone indlela ingcinezelo yoontanga enokundikhokelela ngayo kwikhondo elibi.”—UOlivia.

Kumele oko ukukholelwayo. Zibuze, ‘Kutheni ndikholelwa ukuba eli khondo liza kundenzakalisa okanye lenzakalise nabanye?’—Umgaqo weBhayibhile: Hebhere 5:14.

“Xa ndandiselula, ndandisala okanye ndinikele nje impendulo emfutshane, kodwa ngoku ndiyakwazi ukuchaza isizathu esivakalayo sokuba kutheni ndiza kukwenza oko okanye ndingazokukwenza. Ndiyazimela iinkolelo zam eziphathelele okuhle nokubi. Andibavumeli abanye ukuba bandiphendulele—oko ndikwenza ngokwam.”—UAnita.

Cinga ngobuntu bakho. Zibuze, ‘Ndifuna ukuba ngumntu onjani?’ Emva koko, cinga ngengcinezelo ojamelene nayo uze uzibuze, ‘Ebeya kwenza ntoni lo mntu ukuba ebekwimeko efanayo?’—Umgaqo weBhayibhile: 2 Korinte 13:5.

“Ndanelisekile ngumntu endinguye, ngoko ke, andiyihoyanga kangako into abayicingayo abanye ngam. Ngaphezu koko, baninzi abantu abakuthandayo ukuba kunye nam.”—UAlicia.

Cinga ngekamva. Ukuba usesesikolweni, kwiminyaka engephi—okanye kwiinyanga—aba bantu uzama ukubakholisa basenokungabikho ebomini bakho.

“Ndajonga enye yeefoto zasesikolweni, yaye andizange ndibakhumbule abanye babantwana endandifunda nabo. Kodwa xa ndandifunda nabo, oko babekuthetha kwakubaluleke ngakumbi kunezinto endizikholelwayo. Yayibubudenge ngokwenene obo!”—UDawn, ngoku oneminyaka eyi-22.

Zilungiselele. IBhayibhile ithi: ‘Umele ukwazi ukuphendula bonke ngabanye.’Kolose 4:6.

“Abazali bam basinceda sicinge ngemizekelo enokusinceda nodadewethu, size siyilinganise ukuze xa sijamelene nengcinezelo ebomini, sikwazi oko simele sikwenze.” —UChristine.

^ isiqe. 4 Amanye amagama kweli nqaku atshintshiwe.