ISIGCAWU saseMerika esihlala endlwini (Parasteatoda tepidariorum) sinenwebu encamathela ngamandla eludongeni, kwangaxeshanye ekwaziyo ukuncothuka lula oku kwesithiyiseli xa ibambise isinambuzane esihamba phantsi. Kwenzeka njani ukuba esi sigcawu sivelise iglu ekwaziyo ukuncamathela ngamandla kodwa kwangaxeshanye incothuke lula?

Indlu yesigcawu eseludongeni

Khawucinge ngoku: Esi sigcawu sakha indlu yaso edongeni, kuphahla okanye nakweyiphi na indawo, ibe le ndlu yomelele kangangokuba iyakwazi ukubamba isinambuzane esibhabhayo. Kwelinye icala, abaphandi beYunivesithi yaseAkron, eseOhio, eUnited States baye bafumanisa ukuba indlu eyakhiwa sesi sigcawu phantsi yahluke ngokupheleleyo kuleyo siyakha eludongeni. Ekubeni yona ingathungwanga njengaleyo iseludongeni, iyakwazi ukuyixhwila lula nantoni na eye yabambiseka kuyo.

Indlu yesigcawu ephantsi

Le Yunivesithi yaseAkron ithi abaphandi ababesenza olu phando “sele beqalile ukwenza amalungiselelo okwenza iglu ekwaziyo ukuncamathela njengale ndlu yesi sigcawu.” Oososayensi banethemba lokuba bangakwazi ukwenza iglu enokusetyenziswa kwibhandeji, kwangaxeshanye ikwazi nokuncamathelisa ithambo elophukileyo.

Ucinga ntoni? Ngaba ubuchule besi sigcawu bokwenza indlu ekwaziyo ukuncamathela ngamandla nokuncothuka lula babakho ngamabona-ndenzile? Okanye badalwa?