Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  Oktobha 2013

 UDLIWANO-NDLEBE | NODAVEY LOOS

Ingcali Yamachiza Ichaza Ngokholo Lwayo

Ingcali Yamachiza Ichaza Ngokholo Lwayo

UGqr. Davey Loos yingcali yamachiza eBelgium. Wakhe akakholelwa ukuba uMdali ukho, ekholelwa ukuba izinto zazivelela. Kamva indlela awayecinga ngayo yatshintsha. Yintoni eyabangela ukuba umphandi ahlole oko akukholelwayo ngendlela ubomi obabakho ngayo? UVukani! uye wadlan’ indlebe noGqr. Loos ngesayensi nangokholo lwakhe.

Yintoni eye yakubangela waphanda ngesayensi?

Eyunivesithi ndandifunda ngamachiza. Ndathatheka kakhulu kukufunda ngeeproteni nangenucleic acids kuba izezona molekyuli zintsokothileyo. Kwakubangela umdla kakhulu ukwazi oko ilanga likwenza kwiimolekyuli.

Wawukholelwa kuThixo?

Ndandikholelwa ngoko ndandiseyinkwenkwana. Kodwa xa ndandifunda kwiYunivesithi yamaKatolika eseLeuven, ndafundiswa ukuba izinto eziphilayo zazivelela. Oonjingalwazi babeyenza ibonakale inzima yonke le nto. Kodwa ke kuba babengoososayensi abanamava, ndandikukholelwa oko babekuthetha. Ibe oko kwandenza andakholelwa ukuba uThixo ukho.

Yintoni eyatshintsha uluvo lwakho ngemvelaphi yobomi?

Ngo-1999 ndadibana nomhlobo wam endandifunda naye owaba liNgqina likaYehova, ndaza ndaya kwiintlanganiso zawo. Malunga nelo xesha, kwafika iNgqina likaYehova endlwini laza lasishiyela incwadi ethi Is There a Creator Who Cares About You? *

Wawucinga ntoni ngaloo ncwadi?

Ndandinomdla kwindlela ababhali bayo abenze uphando ngayo. Yandenza ndayithandabuza imfundiso yokuzivelela kwezinto.

Zintoni owazithandayo ngendalo?

Umsebenzi wam wawuquka ukufunda ngeemolekyuli zentsholongwane ethile efumaneka elwandle, icyanobacteria, engaxhomekekanga kwezinye izinto eziphilayo ukuze itye.  Abanye abaphandi bacinga ukuba izinto eziphilayo ezabakho ekuqaleni zezi ntsholongwane. Ngamandla eziwafumana elangeni ezi ntsholongwane zisebenzisa imichiza entsonkothileyo ekwaziyo ukujika amanzi necarbon dioxide ibe kukutya, nto leyo engekaqondwa kakuhle nangoku. Ndamangaliswa nayindlela ezi ntsholongwane ezikwazi ngayo ukuqokelela la mandla elanga ngokulula.

Namagqabi nje afumana ukutya elangeni. Yintoni ke le zikhetheke ngayo ezi ntsholongwane?

Xa usiya utshona elwandle, ilanga liya lifiphala. Ngoko ekubeni le cynobacteria ihlala ezantsi elwandle, imele ukuba ibamba nokuncinci ukukhanya okuvelayo, ibe oku ikwenza ngendlela entsonkothileyo. Onke loo mandla elanga aye ajike abe kukutya. Obu buchule bezi ntsholongwane bubangele ukuba iinjineli zibe nomdla ekwakheni oomatshini abasebenza ngamandla elanga. Kakade ke, oomatshini abasebenza ngelanga abathathi nto kwindlela ezi ntsholongwane ezisebenza ngayo.

Loo nto yakwenza wafikelela kwesiphi isigqibo?

Ukucinga ngoononjineli abazama ukulinganisa indlela ezisebenza ngayo izinto eziphilayo, kwandenza ndabona ukuba zonke izinto eziphilayo zadalwa nguThixo

Ukucinga ngoononjineli abazama ukulinganisa indlela ezisebenza ngayo izinto eziphilayo, kwandenza ndabona ukuba zonke izinto eziphilayo zadalwa nguThixo. Andizange ndibe nokholo kuba nje ndiye ndaphanda ngesayensi, kodwa nokucokisa ukufunda iBhayibhile kwandinceda.

Yintoni eyakuqinisekisayo ukuba iBhayibhile ivela kuThixo?

Enye yezinto eyandenza ndaqiniseka, yindlela iziprofeto zeBhayibhile ezizaliseka ngayo ngokweenkcukacha. Ngokomzekelo, kwiinkulungwane ezadlulayo uIsaya waprofeta ngokufa nokungcwatywa kukaYesu. Siyazi ukuba esi siprofeto sabhalwa ngaphambi kokufa kukaYesu kuba uMsongo kaIsaya owafunyanwa eQumran wakhutshelwa kwiminyaka emalunga nelikhulu ngaphambi kokuba uYesu azalwe.

Esi siprofeto sithi: “Liya kuba phakathi kwabangendawo ingcwaba lakhe, abe phakathi kodidi lwezityebi ekufeni kwakhe.” (Isaya 53:9, 12) Ngokwenene, uYesu wagwetywa nezaphuli-mthetho kodwa wafakwa kwingcwaba lentsapho ezizityebi. Lo ngomnye umzekelo weziprofeto ezininzi ezizalisekileyo nezandenza ndaqiniseka ukuba iBhayibhile iphefumlelwe nguThixo. (2 Timoti 3:16) Kungekudala, ndaba liNgqina likaYehova.

Yintoni oyithandayo ngokuba liNgqina likaYehova?

Unqulo lwethu ayilolwabantu abamfamekileyo abasoloko bephikisana nesayensi

Unqulo lwethu ayilolwabantu abamfamekileyo abasoloko bephikisana nesayensi. Ibe indlela esiphila ngayo ichaziwe eBhayibhileni. Ekubeni ndiliNgqina likaYehova, ndiyakuvuyela ukuxelela abanye ngethemba eliseBhayibhileni nokuphendula imibuzo yabo.

^ isiqe. 9 Ipapashwe ngamaNgqina kaYehova.