Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  Julayi 2013

 OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

UBukumkani BukaThixo

UBukumkani BukaThixo

Ngaba uBukumkani bukaThixo yinto nje esentliziyweni?

“Akukho kude nobuku­mkani bukaThixo.”Marko 12:34.

OKO KUTHETHWA NGABANTU

Abantu abaninzi bacinga ukuba uBukumkani bukaThixo “kukulawula kukaThixo intliziyo nobomi bomntu othile,” njengoko ifundisa njalo enye icawa enkulu ezibiza ngokuba yeyamaKristu.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

UBukumkani ngurhulumente wokwenene kungekhona nje ukuvumela komntu uThixo ukuba alawule intliziyo yakhe. UBukumkani bukaThixo buza kulawula emhlabeni wonke.INdumiso 72:8; Daniyeli 7:14.

Ngoko wayethetha ukuthini uYesu xa wathi “ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kwenu”? (Akekeliswe sithi; Luka 17:21, IBhayibhile YesiXhosa) UYesu wayengathi uBukumkani busezintliziyweni zabantu. Kutheni sisitsho nje? Kuba la mazwi wawatsho kubaFarisi. UYesu wathi babengazukubufumana uBukumkani, kuba babengabahanahanisi yaye uThixo wayengalwamkeli unqulo lwabo. (Mateyu 23:13) Kodwa ke, uYesu wayenako ukutsho ukuba uBukumkani bukaThixo “bungaphakathi kwenu” okanye “buphakathi kwenu” njengoko isitsho iNguqulelo Yehlabathi Elitsha. Ngoba? Kaloku uYesu owayeza kuba nguKumkani wobu Bukumkani, wayemi nabo xa wathetha la mazwi.Luka 17:21.

 Buyintoni uBukumkani bukaThixo?

“Mabufike ubukumkani ­bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini.”Mateyu 6:10.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

UBukumkani ngurhulumente kaThixo olawulwa nguYesu Kristu. (Mateyu 28:18; 1 Timoti 6:14, 15) Injongo yabo kukuba ukuthanda kukaThixo kwenziwe emhlabeni nasezulwini. (Mateyu 6:10) UThixo uza kusebenzisa obu Bukumkani ukuze asombulule zonke iingxaki zethu. UBukumkani buza kwenza izinto abangasoze bakwazi ukuzenza abantu.

Xa kulawula uBukumkani bukaThixo, siza kuhlala ngoxolo, sikhuseleke size sonwabe kwiparadesi eza kuba lapha emhlabeni. (INdumiso 46:9; Isaya 35:1; Mika 4:4) Akukho mntu oya kuphinde agule, yaye zonke izifo ziza kuphela. (Isaya 33:24; ISityhilelo 21:4) Abantu abalupheleyo baza kubuyela ebutsheni. IBhayibhile iprofeta isithi: “Inyama yakhe mayihlaziyeke ngakumbi kunasebutsheni; makabuyele emihleni yamandla obutsha bakhe.”Yobhi 33:25.

OKO UNOKUKWENZA

Kungakhathaliseki ukuba uzalwa ngubani okanye wazalelwa phi, ukuba uyamthobela uThixo, nawe unokulawulwa buBukumkani bakhe. IBhayibhile ithi: “UThixo akakhethi buso, kodwa kwiintlanga zonke umntu omoyikayo aze asebenze ubulungisa wamkelekile kuye.”IZenzo 10:34, 35.

Ngaba abantu banokubuzisa uBukumkani bukaThixo?

“UThixo wezulu uya kumisa ubukumkani obungenakuze bonakaliswe.”Daniyeli 2:44.

OKO KUTHETHWA NGABANTU

Abanye bakholelwa ukuba abantu baza kuzisa uBukumkani bukaThixo emhlabeni, ngokuguqula abanye okanye ngokuzisa uxolo emhlabeni.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

UBukumkani bumiselwa nguThixo—hayi ngabantu. (Daniyeli 2:44) Xa kumiselwa uBukumkani, uThixo uthi: “Mna, ndimmisile ukumkani wam.” (INdumiso 2:6) UBukumkani bukaThixo abumiselwa ngabantu, ibe abanakukwazi ukubuchasa kuba bulawula busezulwini.Mateyu 4:17.

KUTHENI UMELE UBE NOMDLA KOKU?

Sonke siyanqwenela ukubona uxolo nomanyano emhlabeni. Usenokude usebenze nzima uzama ukuzisa uxolo nomanyano emhlabeni uze udane xa ubona ukuba ubuya nembad’ esikhova. Ukwazi ukuba nguThixo kuphela oza kuzisa obu Bukumkani kumele kukwenze ungazinkali ngenyhek’ etyeni, kodwa ufune ukulawulwa buBukumkani bakhe.