Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  Juni 2013

Indlela Yokuphepha Ukusafaza Imali

Indlela Yokuphepha Ukusafaza Imali

Ukongezelela kwingcinezelo ebangelwa ziintengiso, indlela esicinga ngayo kunye nemikhwa yethu inokuba negalelo ekusafazeni kwethu imali. Nanga amacebiso amathandathu anokukunceda uyisebenzise kakuhle imali.

  1. Wuxhathise umkhwa wokuthenga into kuba nje uyibona. Ngaba uyakuthanda ukungena uphuma ezivenkileni kuba ukhangela izisulu? Ukuba kunjalo, unokuzibhaqa uthenga izinto kuba nje uzibona. Ukuze uwuxhathise lo mkhwa, ngaphambi kokuba uthenge into ethile, qala ucinge ukuba iza kuba yintoni imiphumo yokuyithenga neyokuba nayo njengoko ixesha lihamba. Cinga ngezinto owakha wazithenga ngokungxama waza kamva wazisola ngazo. Cingisisa kakuhle ngaphambi kokuba uthenge.

  2. Musa ukuthenga kuba nje udakumbile okanye kukho into ekukhathazayo. Ukuthenga kunokukwenza wonwabe okomzuzwana. Kodwa xa uphinda ukhathazeka usenokufuna ukuzonwabisa ngokuthenga kwakhona. Kunokuba uzixolise ngokuthenga xa ukhathazekile, thetha nomhlobo osenyongweni, uzixakekise ngokwenza into ethile okanye ubethwe ngumoya.

  3.   Sukuzonwabisa ngokuthenga. Izakhiwo ezineevenkile ezininzi nezibizwa ngokuba ziimall ngesiNgesi zinomtsalane gqitha kubathengi. Nangona usenokuya kwezi venkile okanye ungene kwi-Intanethi kuba uchitha nje isithukuthezi, izinto ezininzi ezi kwezi ndawo zenzelwe ukukuhenda ukuze uthenge. Ngoko ke, thenga kuphela xa ungene kwezi venkile kuba ufuna ukuthenga, uze uqiniseke ukuba uthenga kuphela loo nto ubuyizele.

  4. Bakhethe kakuhle abahlobo. Indlela abaphila ngayo abahlobo bakho kunye nezinto abancokola ngazo zinokukwenza uthande izinto. Ukuba uthenga izinto ezibiza imali eninzi kuba ufuna ukufana nabahlobo bakho, bashiye abo bahlobo uze ukhethe abahlobo abangathethi kakhulu ngemali nezinto ezintle.

  5. Yisebenzise ngobulumko icredit card. Kulula ukuthenga xa uneli khadi yaye udla ngokungacingi ngemiphumo. Zama ukulihlawula lonke ityala leli khadi nyanga nganye. Yazi inzala kunye neendleko zokulisebenzisa uze ukhangele elona lifikelelekayo. Walumkele amakhadi anenzala exhomileyo nakunika amaqithi-qithi ongazuwenza nto. Xa ufuna ukuthenga into enkulu, kubhetele wonge imali uze uyithenge xa unayo eyaneleyo, kunokuba uyithenge ngetyala.

  6. Zazi kakuhle ukuba unemali engakanani. Kulula ukuthenga uhalala wento xa ungazazi ukuba unamalini kanye kanye. Zihlole rhoqo izitetimenti zebhanki. Ceba kakuhle ukuze nyanga nganye uyazi imali onokukwazi ukuyisebenzisa. Hlola izinto ozithengileyo uze ubone enoba uthenge kuphela izinto obucebe ukuzithenga kusini na. Cela umhlobo akucacisele izinto ongazaziyo ngendlela yokusebenzisa imali.