Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  2007-11

 Izizathu Zokuyikholelwa IBhayibhile

3. Iyavumelana

3. Iyavumelana

Masithi ucela amadoda angama-40 avela kwiindawo ezahlukahlukeneyo ukuba abhale incwadi, nganye ibhale icandelo elinye. Aba babhali bahlala kumazwe awahlukahlukeneyo yaye abanye abazani. Abanye abayazi into ebhalwe ngabanye. Ngaba ubuya kulindela ukuba kubekho ukuvumelana kuloo ncwadi bayibhalayo?

LOO NCWADI yiBhayibhile. * Ukuvumelana kwayo kuhlab’ umxhelo kakhulu kuba yabhalwa phantsi kweemeko ezingaqhelekanga gqitha.

Ngaba isambatho sikaYesu sasimfusa okanye sasingqombela?

Iimeko Ezingaqhelekanga.

IBhayibhile yabhalwa kwisithuba esimalunga neminyaka eli-1 600, ukususela ngowe-1513 B.C.E. ukuya kutsho malunga nowama-98 C.E. Ngoko abaninzi kubabhali abamalunga nama-40 babephila kwiinkulungwane ezahlukahlukeneyo. Babesebenza imisebenzi engafaniyo. Abanye babengabalobi beentlanzi, bambi bengabelusi okanye ookumkani yaye omnye wayengugqirha.

Ukuvisisana kwesigidimi.

Ababhali beBhayibhile babhala ngomxholo omnye: ukuthethelelwa kwelungelo likaThixo lokulawula uluntu, nokuzaliseka kwenjongo yakhe ngoBukumkani bakhe basezulwini, urhulumente oya kulawula ihlabathi lonke.[4] Loo mxholo uqala kwiGenesis, iinkcukacha ezingakumbi zixutyushwa kwiincwadi ezilandelayo, size iSityhilelo sixubushe incopho yawo.—Funda umxholo othi “Ithetha Ngantoni IBhayibhile?” kwiphepha 19.

Ukuvumelana kweenkcukacha.

Ababhali beBhayibhile bayavumelana nakwezona nkcukacha zibonakala zingenamsebenzi, kodwa licacile elokuba leyo asiyonto babeyicebile. Nanku umzekelo. Umbhali weBhayibhile uYohane uthi xa isihlwele sasihlanganisene size kuphulaphula uYesu, uYesu wabuza kuFilipu ngokungqalileyo indawo abanokuthenga kuyo izonka zokondla abo bantu. (Yohane 6:1-5) Kwingxelo efanayo, uLuka uthi oku kwenzeka kufuphi nesixeko saseBhethesayida. Ngaphambilana uYohane wakha wakhankanya ukuba uFilipu ngowaseBhethesayida. (Luka 9:10; Yohane 1:44) Ngoko uYesu wabuza indawo yokuthenga izonka kumntu owayehlala kuloo mmandla. Ezi nkcukacha ziyavumelana—kodwa oko akwenziwanga nje ngenjongo. *

Ukwahluka okusengqiqweni.

Kwezinye iingxelo kukho ukwahluka okuthile, kodwa ngaba leyo asiyonto ilindelekileyo? Masithi iqela labantu libona isenzo esithile solwaphulo-mthetho. Ukuba ngamnye wabo bantu ebenokuchaza iinkcukacha ngendlela efanayo, ubungayi kuba norhano lokuba kukho iyelenqe elithile? Kulindelekile ukuba ngamnye ebeya kuchaza ngendlela eyahlukileyo ngokwendlela yena abone ngayo. Kuyafana ke nangababhali beBhayibhile.

Nanku umzekelo. Ngaba uYesu wayenxibe isambatho esimfusa ngemini awafa ngayo njengokutsho kukaMarko noYohane? (Marko 15:17; Yohane 19:2) Okanye ngaba sasingqombela, njengoko uMateyu esitsho? (Mateyu 27:28) Eneneni, zisenokuba zichanile zombini. Umbala omfusa ububomvurha. Kusenokwenzeka ukuba ngenxa yemitha yokukhanya, umbala wesi sambatho wawungabonakali ngendlela efanayo. *

Ukuvisisana kweengcamango zababhali beBhayibhile, kuquka iimeko apho oku kuvisisana kungenziwanga ngenjongo nje yokuba kubekho ukuvumelana, kwenza sikuthembe nangakumbi oko bakubhalileyo.

^ isiqe. 4 IBhayibhile iyilwa ziincwadi okanye amacandelo angama-66, iqala kwiGenesis iye kuma kwiSityhilelo.

^ isiqe. 7 Ukuze ufumane eminye imizekelo yokuvumelana kweenkcukacha, funda iphepha 16-17 kwincwadana enemifanekiso, ethi Incwadi Yabantu Bonke, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.

^ isiqe. 9 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda isahluko 7, esinomxholo othi “Ngaba IBhayibhile Iyaziphikisa?,” kwincwadi ethi IBhayibhileNgaba Ililizwi LikaThixo Okanye Lomntu? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.