Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Zekariya 2:1-13

2  Ndaphakamisa amehlo am, ndabona; yaye, khangela! nanko umntu, kwaye esandleni sakhe wayenentsontelo yokulinganisa.+  Ngoko ndathi: “Uya phi na?” Wathi ke yena kum: “Ndiya kulinganisa iYerusalem, ukuze ndibone ukuba bungakanani ububanzi bayo nobude bayo.”+  Yaye khangela! yaphuma ke ingelosi eyayithetha nam, kwakuphuma nenye ingelosi isiya kuyihlangabeza.  Yandula ke yathi kuyo: “Baleka, uthethe kulaa mfana uphaya, uthi, ‘“IYerusalem iya kumiwa njengelizwe elivulekileyo lasemaphandleni,+ ngenxa yobuninzi babantu nezilwanyana zasekhaya phakathi kwayo.+  Yaye mna kuyo,” utsho uYehova, “ndiya kuba ludonga lomlilo macala onke,+ kwaye ndiya kuba luzuko phakathi kwayo.”’”+  “Wenani! Wenani! Sabani, ngoko, kwilizwe lasemntla,”+ utsho uYehova. “Kuba ndinisasaze ngokubanzi naya kwimimoya yomine yamazulu,”+ utsho uYehova.  “Wa, Ziyon!+ Baleka, wena uhlala nentombi yaseBhabhiloni.+  Kuba utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Emva kozuko+ olo undithumele ezintlangeni ezaziniphanga;+ kuba ochukumisa nina+ uchukumisa ukhozo lweliso lam.+  Kuba yabona, ndiya kuzilingisa ngesandla sam,+ yaye kuya kufuneka zibe lixhoba lamakhoboka azo.’+ Kwaye ngokuqinisekileyo nina niya kwazi ukuba uYehova wemikhosi undithumile.+ 10  “Danduluka kakhulu ube nemihlali, ntombi yaseZiyon;+ kuba yabona, ndiyeza,+ kwaye ndiza kuhlala phakathi kwakho,”+ utsho uYehova. 11  “Iintlanga ezininzi ngokuqinisekileyo ziya kuzihlanganisa noYehova ngaloo mini,+ yaye okunene ziya kuba ngabantu bam;+ nam ndiza kuhlala phakathi kwakho.” Kuya kufuneka ke wazi ukuba uYehova wemikosi undithumile kuwe.+ 12  Ngokuqinisekileyo uYehova uya kumdla ilifa uYuda njengesahlulo sakhe emhlabeni ongcwele,+ kwaye usamele akhethe iYerusalem.+ 13  Yonke inyama mayithi cwaka phambi koYehova,+ kuba uvukile+ endaweni yakhe yokuhlala engcwele.+

Umbhalo osemazantsi