Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yoweli 3:1-21

3  “Kuba, khangelani! ngaloo mihla nangelo xesha,+ xa ndibuyisa abathinjiweyo bakwaYuda neYerusalem,+  ndiza kuqokelela ndawonye zonke iintlanga+ ndize ndizihlisele entilini yakwaYehoshafati;+ kwaye ndiza kuzigweba ngenxa yabantu bam nelifa lam uSirayeli,+ ezithe zalichithachitha phakathi kweentlanga; zahlulelana ngelizwe lam.+  Zenza amaqashiso ngabantu bam;+ zazinikela ngomntwana oyinkwenkwe ngenxa kanongogo,+ nomntwana oyintombazana zamthengisa ngenxa yewayini, ukuze zisele.  “Ninantoni na yakwenza nam, wena Tire neSidon+ nani nonke mimandla yamaFilisti?+ Ngaba yimpatho enindinika yona njengomvuzo na? Yaye ukuba nindinika impatho enjalo, kamsinya, ngokukhawuleza ndiya kuyibuyisela impatho yenu ezintlokweni zenu.+  Ngenxa yokuba nithabathe isilivere yam negolide yam,+ nazisa nezinto zam ezilungileyo nezinqwenelekayo ezitempileni zenu;+  noonyana bakaYuda noonyana baseYerusalem nathengisa+ ngabo koonyana bamaGrike,+ ngenjongo yokubashenxisela kude nommandla wabo;+  yabonani, ndiyabavuselela ukuba babuye kuloo ndawo nibathengise kuyo,+ yaye ndiya kubuyisela impatho yenu ezintlokweni zenu.+  Ndiya kuthengisa ngoonyana benu nangeentombi zenu esandleni soonyana bakaYuda,+ kwaye bamele bathengise ngabo kumadoda akwaShebha,+ uhlanga olukude;+ kuba uYehova ukuthethile oko.  “Bhengezani oku phakathi kweentlanga,+ ‘Ngcwalisani imfazwe! Vuselelani amadoda anamandla!+ Makasondele! Makanyuke, onke amadoda emfazwe!+ 10  Khandani amakhuba enu abe ngamakrele nezikere zokuthena imithi+ zibe ngamakrele. Yena ke obuthathaka, makathi: “Ndiyindoda enamandla.”+ 11  Nikelani uncedo, nifike, nonke nina zintlanga zijikelezileyo,+ nize niqokelelane ndawonye.’”+ Owu Yehova, hlisa abanamandla bakho kuloo ndawo.+ 12  “Mazivuseleleke iintlanga zize zinyuke ziye entilini yakwaYehoshafati;+ kuba ndiya kuhlala apho ukuze ndigwebe zonke iintlanga ezijikelezileyo.+ 13  “Fakani irhengqa,+ kuba isivuno sivuthiwe.+ Yizani, yihlani, kuba isixovulelo sewayini sizele.+ Okunene iifatyi zesixovulelo ziyaphuphuma; kuba ububi babo buninzi.+ 14  Izihlwele, izihlwele zisentilini yesigqibo,+ kuba imini kaYehova isondele entilini yesigqibo.+ 15  Ilanga nenyanga ngokuqinisekileyo ziya kuba mnyama, nazo kanye iinkwenkwezi okunene ziya kukufinyeza ukuqaqamba kwazo.+ 16  UYehova uya kugquma eseZiyon, uya kulivakalisa ilizwi lakhe eseYerusalem.+ Izulu nomhlaba ngokuqinisekileyo ziya kunyikima;+ kodwa uYehova uya kuba yindawo yokusabela yabantu bakhe,+ nenqaba koonyana bakaSirayeli.+ 17  Kuya kufuneka nina nazi ukuba ndinguYehova uThixo wenu,+ ohleli eZiyon intaba yam engcwele.+ NeYerusalem imele ibe yindawo engcwele;+ ke bona abasemzini, abasayi kudlula kuyo kwakhona.+ 18  “Kuya kuthi ngaloo mini iintaba zivuze iwayini enencasa,+ zona kanye iinduli ziqukuqele ubisi, nemisinga yakwaYuda iqukuqele amanzi. Endlwini kaYehova kuya kuphuma umthombo,+ kwaye umele unkcenkceshele intlambo yeMithi Yomnga.+ 19  Yona ke iYiputa, iya kuba yinkangala ephanzileyo;+ yona ke iEdom, iya kuba yintlango yenkangala ephanzileyo,+ ngenxa yogonyamelo koonyana bakaYuda, abaphalazela igazi elimsulwa kwilizwe labo.+ 20  Kodwa yena ke uYuda, uya kuba nabemi ukusa kwixesha elingenammiselo,+ neYerusalem ukusa kwizizukulwana ngezizukulwana.+ 21  Ndiya kuligqala njengelimsulwa igazi labo endingazange ndiligqale limsulwa;+ noYehova uya kube ehlala eZiyon.”+

Umbhalo osemazantsi