Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yoweli 1:1-20

1  Ilizwi likaYehova elafika+ kuYoweli unyana kaPetuweli:  “Yivani oku, nina madoda amakhulu, kwaye bekani indlebe, nonke nina bemi belizwe.+ Kwakha kwakho na oku ngemihla yenu, nangemihla yookhokho benu?+  Nikelani ingxelo ngako koonyana benu, noonyana benu bakuxele koonyana babo, noonyana babo kwisizukulwana esilandelayo.+  Oko kushiywe ngumbungu, inkumbi ikudlile;+ noko kushiywe yinkumbi, kudliwe ngumqikela; noko kushiywe ngumqikela, kudliwe liphela.+  “Vukani, nina manxila,+ nilile; bhombolozani,+ nonke nina basela iwayini, ngenxa yewayini enencasa+ kuba inqunyulwe emilonyeni yenu.+  Kuba kunyuke uhlanga lweza kwilizwe lakowethu, lunamandla yaye alunakubalwa.+ Amazinyo alo ngamazinyo engonyama,+ yaye lunemihlathi yengonyama.  Isidiliya sam lusenze into yokukhwankqisa,+ nomkhiwane wam waba sisiphunzi.+ Ngokuqinisekileyo luwuhlube waba ze lwaza lwawulahla.+ Amasetyana alo aye aba mhlophe.  Yenza isijwili, njengoko isenjenjalo intombi enyulu ebhinqe irhonya+ ngenxa yomnini wobutsha bayo.  “Unqamkile endlwini kaYehova umnikelo wokudla okuziinkozo+ nomnikelo othululwayo;+ ababingeleli, abalungiseleli+ bakaYehova, bazilile.+ 10  Intsimi iphangiwe,+ umhlaba uzilile;+ kuba ukudla okuziinkozo kuphangiwe, iwayini entsha yomile,+ ioli yomile.+ 11  Abalimi bazive beneentloni;+ abasebenzi bezidiliya babhomboloza, ngenxa yengqolowa nangenxa yerhasi; kuba isivuno samasimi sitshabalele.+ 12  Umdiliya ubonise ukoma, nomkhiwane ubunile. Wona ke umthi werharnati, kwanomthi wesundu nom-apile, yonke imithi yasendle, yomile;+ kuba ukugcoba kumke kuneentloni koonyana boluntu.+ 13  “Bhinqani, nizibethe izifuba,+ nina babingeleli. Bhombolozani, nina balungiseleli besibingelelo.+ Ngenani, nichithe ubusuku ngamarhonya, nina balungiseleli boThixo wam; kuba umnikelo wokudla okuziinkozo+ nomnikelo othululwayo uthintelwe endlwini yoThixo wenu.+ 14  Ngcwalisani ixesha lokuzila ukutya.+ Bizelani ndawonye indibano engcwele.+ Hlanganisani ndawonye amadoda amakhulu, bonke abemi belizwe, endlwini kaYehova uThixo wenu,+ kuze kukhalelwe uncedo kuYehova.+ 15  “Awu ke loo mini;+ ngenxa yokuba ikufuphi imini kaYehova,+ kwaye iya kuza njengokuphanga ivela kuLowo unguSomandla! 16  Akunqunyulwanga phambi kwamehlo ethu na ukutya; imihlali novuyo endlwini kaThixo wethu?+ 17  Amakhiwane omileyo abunile phantsi kwemihlakulo yabo. Oovimba baphanzile. Izisele zichithiwe, kuba ukudla okuziinkozo komile. 18  Hayi indlela ezincwina ngayo izilwanyana zasekhaya! Hayi indlela ebhadula ngayo imihlambi yeenkomo ididekile! Kuba ayinadlelo.+ Kanjalo, imihlambi yezimvu ithwaliswe ityala. 19  “Owu Yehova, ndiya kukhala kuwe;+ kuba umlilo uwaqwengile amadlelo asentlango, nedangatye liyidlile yonke imithi yasendle.+ 20  Izilo zasendle ziyakulangazelela,+ ngenxa yokuba imijelo yamanzi yomile,+ nomlilo uwaqwengile amadlelo asentlango.”

Umbhalo osemazantsi