Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yoshuwa 9:1-27

9  Kwathi kamsinya nje bakuba bekuvile oko bonke ookumkani+ ababenganeno kweYordan kummandla weentaba naseShefela nangaselunxwemeni luphela loLwandle Olukhulu+ nangaphambi kweLebhanon,+ amaHiti+ nama-Amori, amaKanan,+ amaPerizi,+ amaHivi namaYebhusi,+  badibana bonke ukuze balwe imfazwe noYoshuwa noSirayeli ngamxhelo mnye.+  Abemi baseGibheyon+ bakuva oko kwakwenziwe nguYoshuwa eYeriko+ naseAyi.+  Ngoko bona, ngokuzithandela kwabo, benza ngobuqili,+ bahamba bazithabathela umphako yaye bawathabathela iingxowa ezigugileyo amaesile abo, neentsuba zewayini ezigugileyo nezigqabhukileyo zaza zabotshwa,+  neembadada ezigugileyo nezixoliweyo ezinyaweni zabo, nezambatho ezigugileyo, yaye sonke isonka somphako wabo sasomile siyimvuthuluka.  Ngoko baya kuYoshuwa enkampini eGiligali+ baza bathi kuye nakumadoda akwaSirayeli: “Sivela kwilizwe elikude. Yaye ngoku yenzani umnqophiso+ kunye nathi.”  Amadoda akwaSirayeli athi kumaHivi:+ “Mhlawumbi nihlala kufuphi nathi. Ngoko siya kuwenza njani umnqophiso kunye nani?”+  Ekuphenduleni bathi kuYoshuwa: “Singabakhonzi bakho.”+ Ngoko uYoshuwa wathi kubo: “Ningoobani na, yaye nivela phi na?”  Baza bathi kuye: “Abakhonzi bakho bavela kwilizwe elikude kakhulu+ ngenxa yegama+ likaYehova uThixo wakho, ngenxa yokuba siluvile udumo lwakhe nako konke awakwenza eYiputa,+ 10  nako konke oko wakwenza kookumkani ababini bama-Amori ababengaphesheya kweYordan, uSihon+ ukumkani waseHeshbhon no-Ogi+ ukumkani waseBhashan, owayeseAshtaroti.+ 11  Ngoko ke amadoda amakhulu ethu nabo bonke abemi belizwe lethu bathe kuthi,+ ‘Thabathani umphako wohambo ezandleni zenu nize niye kuhlangana nabo, nize nithi kubo: “Singabakhonzi benu.+ Yaye ngoku yenzani umnqophiso kunye nathi.”’+ 12  Esi sonka sethu, sasishushu ekusithabatheni kwethu ezindlwini zethu njengomphako ngemini esahamba ngayo ukuza apha kuni, yaye ngoku, khangela! somile kwaye siyavuthuluka.+ 13  Yaye ezi ziintsuba zewayini esazizalisa zintsha, kwaye khangela! zigqabhukile,+ nezi zambatho neembadada zethu, zigugile ngenxa yobude bohambo.” 14  Athabatha ke amadoda emphakweni wawo, yaye akazange abuze emlonyeni kaYehova.+ 15  Yaye uYoshuwa wenza uxolo kunye nawo+ wenza nomnqophiso kunye nawo ukuba awayeke ephila, kwaye izikhulu+ zendibano zafunga kuwo.+ 16  Yaye kwenzeka ukuba emva kweentsuku ezintathu, emva kokuba benze umnqophiso kunye nawo, beva ukuba ayekufuphi yaye ayehlala kufuphi nabo. 17  Baza oonyana bakaSirayeli banduluka bafika kwizixeko zawo ngosuku lwesithathu, kwaye izixeko zawo yayiyiGibheyon+ neKefira+ neBheheroti+ neKiriyati-yarim.+ 18  Yaye oonyana bakaSirayeli abazange bawaxabele, ngenxa yokuba izikhulu zendibano zazifungile+ kuwo ngoYehova uTHIXO kaSirayeli.+ Kwaye yonke indibano yaqalisa ukumbombozela nxamnye nezikhulu.+ 19  Koku zonke izikhulu zathi kuyo yonke indibano: “Thina sifungile kuwo ngoYehova uTHIXO kaSirayeli, yaye ngoku asivumelekanga ukuwenzakalisa.+ 20  Naku esiya kukwenza kuwo ngoxa siwayekile ukuba aphile, ukuze singabi nakucaphuka phezu kokuba sasiwafungele isifungo.”+ 21  Ngoko izikhulu zathi kubo: “Wayekeni ephila abe ngabathezi beenkuni nabakhi bamanzi bendibano yonke,+ kanye njengoko izikhulu beziwathembisile.”+ 22  Wawabiza ke uYoshuwa waza wathetha kuwo, wathi: “Bekutheni ukuze nisikhohlise, nithi, ‘Sikude kakhulu kuni,’+ kanti nihlala phakathi kwethu?+ 23  Ngoko ke ningabantu abaqalekisiweyo,+ yaye isikhundla sobukhoboka+ nokuba ngabathezi beenkuni nabakhi bamanzi endlwini kaThixo wam asisayi kuze sinqunyulwe kuni.”+ 24  Aza amphendula uYoshuwa athi: “Kwakungenxa yokuba abakhonzi bakho babexelelwe ngokucacileyo ukuba uYehova uThixo wakho wayalela uMoses umkhonzi wakhe ukuba aninike lonke ilizwe aze abhubhise bonke abemi belizwe phambi kwenu,+ kwaye sayoyikela kakhulu imiphefumlo yethu ngenxa yenu.+ Ngoko senza le nto.+ 25  Ke kaloku naku, sisesandleni sakho. Oko kulungileyo nokufanelekileyo emehlweni akho ukuba ukwenze kuthi, kwenze.”+ 26  Yaye wenjenjalo kuwo waza wawahlangula esandleni soonyana bakaSirayeli, kwaye abazange bawabulale.+ 27  Ngako oko uYoshuwa wawamisela+ ngaloo mini ukuba abe ngabathezi beenkuni nabakhi bamanzi bendibano+ nesibingelelo sikaYehova, kude kube namhla, kwindawo athe wayinyula.+

Umbhalo osemazantsi