Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 5:1-15

5  Yaye kwathi kamsinya nje xa bonke ookumkani bama-Amori,+ ababekwicala laseYordan ngasentshona, nabo bonke ookumkani bamaKanan,+ ababengaselwandle, bevayo ukuba uYehova wawomisa amanzi aseYordan phambi koonyana bakaSirayeli de bawela, zandula iintliziyo zabo zaqalisa ukunyibilika,+ yaye akuzange kuphinde kubekho kudlamka kubo ngenxa yoonyana bakaSirayeli.+  Ngelo xesha uYehova wathi kuYoshuwa: “Zenzele izitshetshe zeqhwitha uze ubaluse+ kwakhona oonyana bakaSirayeli, okwesihlandlo sesibini.”  Ngokuvisisana noko uYoshuwa wazenzela izitshetshe zeqhwitha waza wabalusa oonyana bakaSirayeli eGibheyati-haraloti.+  Yaye nasi isizathu esabangela uYoshuwa abaluse: bonke abantu ababephume eYiputa, amadoda, onke amadoda emfazwe, ayefele+ entlango endleleni ekuphumeni kwabo eYiputa.  Kuba bonke abantu abaphumayo babalukile, kodwa bonke abantu abazalelwa entlango endleleni ekuphumeni kwabo eYiputa abazange babaluse.  Kuba oonyana bakaSirayeli bahamba entlango iminyaka engamashumi amane,+ de lwaphela lonke uhlanga lwamadoda emfazwe aphuma eYiputa lawo angazange aliphulaphule ilizwi likaYehova, lawo uYehova wafungayo ukuba wayengayi kuwavumela alibone ilizwe+ uYehova awafungayo kookhokho bawo ukusinika lona,+ ilizwe eliqukuqela ubisi nobusi.+  Yaye wavelisa oonyana bawo esikhundleni sawo.+ Aba uYoshuwa wabalusa, ngenxa yokuba babengalukanga, kuba abazange babaluse endleleni.  Kwathi bakugqiba ukulwalusa lonke uhlanga, baqhubeka behleli endaweni yabo enkampini de baphila.+  Waza uYehova wathi kuYoshuwa: “Namhlanje ndiyishenxisile kuni ingcikivo yaseYiputa.”+ Ngoko igama laloo ndawo laba yiGiligali+ de kube namhla. 10  Oonyana bakaSirayeli baqhubeka bemise inkampu eGiligali, benza ipasika ngosuku lweshumi elinesine lwenyanga,+ ngokuhlwa, kumathafa ayinkqantosi aseYeriko. 11  Yaye baqalisa ukudla enye yemveliso yelizwe kusuku olusemva kwepasika, amaqebengwana angenagwele+ neenkozo ezigcadiweyo, kwangolu suku lunye. 12  Ngoko imana yaphela kusuku olulandelayo bakuba bedle enye yemveliso yelizwe, yaye imana ayizange ibekho kwakhona koonyana bakaSirayeli,+ baza badla enye yemveliso yelizwe lakwaKanan ngaloo nyaka.+ 13  Kwathi uYoshuwa engaseYeriko waphakamisa amehlo akhe yaye khangela, apho kwakukho indoda+ imi phambi kwakhe irhole ikrele layo iliphethe ngesandla.+ Ngoko uYoshuwa waya kuyo waza wathi kuyo: “Ngaba ungakuthi okanye ungakwiintshaba zethu?” 14  Yathi: “Hayi, kodwa mna—ndize njengenkosana yomkhosi kaYehova.”+ Ngoko uYoshuwa wawa ngobuso bakhe emhlabeni waqubuda+ waza wathi kuyo: “Ithini iNkosi yam kumkhonzi wayo?” 15  Ekuphenduleni inkosana yomkhosi kaYehova yathi kuYoshuwa: “Khulula iimbadada zakho ezinyaweni zakho, kuba le ndawo umi kuyo ingcwele.” Kwaoko uYoshuwa wenjenjalo.+

Umbhalo osemazantsi