Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yoshuwa 19:1-51

19  Kwaza kwaphuma iqashiso lesibini+ noSimeyon, nesizwe soonyana bakaSimeyon+ ngokweentsapho zabo. Yaye ilifa labo laba phakathi kwelifa loonyana bakaYuda.+  Yaye kwilifa labo baba neBher-shebha+ neShebha, neMolada,+  neHatsare-shuwali+ neBhala ne-Etsem,+  ne-Elitoladi+ neBhetuli neHorma,  neTsikelage+ neBhete-markabhoti neHatsare-susa,+  neBhete-lebhawoti+ neSharuhen; izixeko ezilishumi elinesithathu nemizi yazo.  IAyin,+ iRimon+ ne-Etere neAshan;+ izixeko ezine nemizi yazo,  nayo yonke imizi eyayijikeleze ezi zixeko ukuya kufikelela eBhahalati-bhere,+ iRama+ esemzantsi. Eli yayililifa lesizwe soonyana bakaSimeyon ngokweentsapho zabo.  Ilifa loonyana bakaSimeyon laba kwisabelo soonyana bakaYuda, ngenxa yokuba isabelo soonyana bakaYuda sasisikhulu kakhulu kubo.+ Ngoko oonyana bakaSimeyon bafumana ilifa phakathi kwelifa labo.+ 10  Iqashiso elilandelayo lesithathu+ laba leloonyana bakaZebhulon+ ngokweentsapho zabo, kwaye umda welifa labo waya kufikelela eSaridi. 11  Yaye umda wabo wenyuka waya ngasentshona nangaseMarala waya kufika eDabhesheti waza waya kufikelela kwintlambo engaphambi kweYokenam.+ 12  Yaye wabuyela emva ukusuka eSaridi ngasempuma ukuya ngasekuphumeni kwelanga ukuya kumda waseKiseloti-tabhore waza waya eDabherati+ yaye wenyuka waya eYafiya. 13  Yaye ukusuka apho wawelela ngasempuma ukuya ngasempumalanga eGati-hefere,+ e-Eti-katsin, yaye waphumela eRimon kwaye wamiswa eNeya. 14  Yaye umda wayijikeleza ngasemntla ukuya eHanaton, kwaye isiphelo sawo saba kwintlambo yaseIfeta-eli, 15  neKatati neNahalali neShimron+ neIdala neBhetelehem;+ izixeko ezilishumi elinesibini nemizi yazo. 16  Eli yayililifa+ loonyana bakaZebhulon ngokweentsapho zabo.+ Ezi yayizizixeko nemizi yazo. 17  Iqashiso lesine laphuma noIsakare,+ noonyana bakaIsakare ngokweentsapho zabo. 18  Yaye umda wabo waba yiYizereli+ neKesuloti neShunem,+ 19  neHafarayim neShiyon neAnaharati, 20  neRabhiti neKishiyon ne-Ebhetse, 21  neRemeti ne-En-ganim+ ne-En-hada neBhete-patsetse. 22  Yaye umda wafika eTabhore+ naseShahatsuma naseBhete-shemeshe, kwaye isiphelo somda wabo saba seYordan; izixeko ezilishumi elinesithandathu nemizi yazo. 23  Eli yayililifa lesizwe soonyana bakaIsakare ngokweentsapho zabo,+ izixeko nemizi yazo. 24  Laza iqashiso lesihlanu+ laphuma nesizwe soonyana baka-Ashere+ ngokweentsapho zabo. 25  Yaye umda wabo waba yiHelekati+ neHali neBheten neAkeshafi,+ 26  neAlameleki neAmadi neMishali.+ Kwaye wafika ngasentshona yeKarmele+ neShihore-libhenati, 27  kwaye wabuyela ekuphumeni kwelanga eBhete-dagon waza wafika kwaZebhulon+ nakwintlambo yaseIfeta-eli ngasentshona, eBhete-emeki naseNehiyeli, yaye waphuma waya eKabhuli ngasekhohlo, 28  nase-Ebron naseRehobhi naseHamon naseKana nokuya kufikelela kwiSidon enkulu.+ 29  Yaye umda wabuyela eRama waza waya kufikelela kwisixeko esinqatyisiweyo saseTire.+ Kwaye umda wabuyela eHosa, saza isiphelo sawo saba selwandle kummandla waseAkezibhi,+ 30  neUma neAfeki+ neRehobhi;+ izixeko ezingamashumi amabini anesibini nemizi yazo. 31  Eli yayililifa lesizwe soonyana baka-Ashere ngokweentsapho zabo.+ Ezi yayizizixeko nemizi yazo. 32  Iqashiso lesithandathu+ laphuma noonyana bakaNafetali,+ ileloonyana bakaNafetali ngokweentsapho zabo. 33  Yaye umda wabo waba seHelefe, ukusuka emthini omkhulu waseTsananim,+ neAdami-nekebhi neYabhineli ukuya kufikelela eLakum; kwaye isiphelo sawo saba seYordan. 34  Yaye umda wabuyela ngasentshona eAzenoti-tabhore waza waphuma apho waya eHukoka waya kufika kwaZebhulon+ ngasemzantsi, nakwa-Ashere+ wafika ngasentshona nakwaYuda+ ngaseYordan ukuya ngasekuphumeni kwelanga. 35  Yaye izixeko ezinqatyisiweyo yayiyiTsidim, iTsere neHamati,+ iRakati neKinereti,+ 36  neAdama neRama neHatsore,+ 37  neKedeshe+ ne-Edreyi ne-En-hatsore, 38  neYiron neMigdali-eli, iHorem neBhete-anati neBhete-shemeshe;+ izixeko ezilishumi elinesithoba nemizi yazo. 39  Eli yayililifa+ lesizwe soonyana bakaNafetali ngokweentsapho zabo,+ izixeko nemizi yazo. 40  Iqashiso lesixhenxe+ laphuma nesizwe soonyana bakaDan+ ngokweentsapho zabo. 41  Yaye umda welifa labo waba seTsora+ nase-Eshtawoli naseIre-shemeshe, 42  naseShahalabhin+ naseAyalon+ naseItela, 43  nase-Elon naseTimna+ nase-Ekron,+ 44  nase-Elitekehe naseGibheton+ naseBhahalati,+ 45  naseYehude naseBhene-bheraki naseGati-rimon,+ 46  naseMe-yarkon naseRakon, umda ungaphambi kweYopa.+ 47  Yaye ummandla woonyana bakaDan wawuxinene+ kakhulu kubo. Yaye oonyana bakaDan benyuka baya kulwa neLeshem+ baza bayithimba, bayixabela ngohlangothi lwekrele. Bayithabatha njengelifa, bahlala kuyo, baza bayibiza iLeshem ngokuthi yiDan, ngokwegama likaDan ukhokho wabo.+ 48  Eli yayililifa lesizwe soonyana bakaDan ngokweentsapho zabo. Ezi yayizizixeko nemizi yazo. 49  Ngaloo ndlela bagqiba ukulahlula ilifa lelizwe ngokwemimandla yalo. Baza oonyana bakaSirayeli bamnika ilifa uYoshuwa unyana kaNun phakathi kwabo. 50  Ngokomyalelo kaYehova bamnika isixeko awayesicelile,+ iTimnati-sera,+ kummandla weentaba wakwaEfrayim; kwaye wakha isixeko waza wahlala kuso. 51  La yayingamafa abawabayo+ ooEleyazare umbingeleli noYoshuwa unyana kaNun neentloko zooyise bezizwe zoonyana bakaSirayeli ngeqashiso eShilo+ phambi koYehova, emnyangweni wentente yokuhlangana.+ Ngoko bayeka ukulahlula ilizwe.

Umbhalo osemazantsi