Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yoshuwa 18:1-28

18  Ngoko yahlanganiswa ndawonye yonke indibano yoonyana bakaSirayeli eShilo,+ yaye bamisa intente yokuhlangana apho,+ njengoko ilizwe laloyisiwe phambi kwabo.+  Kodwa babekho ababesasele phakathi koonyana bakaSirayeli abo ilifa labo babengekalahluli, abangaba, izizwe ezisixhenxe.  Ngoko uYoshuwa wathi koonyana bakaSirayeli: “Kuya kude kube nini na nisonqena ukungena nilithabathe ilizwe+ aninike lona uYehova uTHIXO wookhokho benu?+  Nikelani ngamadoda amathathu kwisizwe ngasinye ndize ndiwathume, ukuze asuke ahambahambe elizweni aze alicande ngokwamafa abo, aze eze kum.+  Yaye amele alahlule phakathi kwawo libe zizabelo ezisixhenxe.+ UYuda uya kuqhubeka emi kummandla wakhe ngasemzantsi,+ yaye indlu kaYosefu iya kuqhubeka imi kumda wayo ngasemntla.+  Ke nina, niya kulicanda ilizwe libe zizabelo ezisixhenxe, yaye nimele nizizise apha kum, kwaye ndimele ndinenzele amaqashiso+ phambi koYehova uThixo wethu.  Kuba abaLevi abanasabelo phakathi kwenu,+ ngenxa yokuba ububingeleli bukaYehova lilifa labo;+ yaye uGadi noRubhen+ nesiqingatha sesizwe sikaManase+ balithabathile ilifa labo ngaphesheya kweYordan ukuya ngasempuma, elo uMoses umkhonzi kaYehova abanike lona.”+  Ngoko amadoda asuka ukuze ahambe, yaye uYoshuwa wabayalela+ abo babehamba besiya kucanda ilizwe, esithi: “Yiyani nize nihambahambe elizweni nilicande nize nibuyele kum, apha kulapho endiya kuthi ndinenzele amaqashiso+ phambi koYehova eShilo.”+  Ngoko amadoda ahamba alityhutyha ilizwe aza alicanda+ ngokwezixeko zalo laba zizabelo ezisixhenxe, encwadini. Emva koko eza kuYoshuwa enkampini eShilo, 10  yaye uYoshuwa wabenzela amaqashiso eShilo phambi koYehova.+ Ngaloo ndlela uYoshuwa wabahlulela ilizwe oonyana bakaSirayeli ngokwezabelo zabo.+ 11  Kwaza kwaphuma iqashiso+ lesizwe soonyana bakaBhenjamin+ ngokweentsapho zabo, yaye umda weqashiso labo waphuma phakathi koonyana bakaYuda+ noonyana bakaYosefu.+ 12  Yaye umda wabo waba kwimbombo engasemntla ukusuka eYordan, kwaye umda wenyuka waya kwithambeka laseYeriko+ ngasemntla waza wenyuka entabeni ngasentshona, yaye isiphelo sawo saba sentlango yaseBhete-aven.+ 13  Yaye umda wawela ukusuka apho waya eLuzi,+ kwithambeka elingasemzantsi laseLuzi, oko kukuthi, iBheteli;+ yaye umda wehla waya eAtaroti-adare+ entabeni engasemzantsi, yaseBhete-horon+ eseMzantsi. 14  Yaye umda wamiswa wajikeleza kwicala elingasentshona ukuya ngasemzantsi ukusuka entabeni ejongene neBhete-horon ukuya ngasemzantsi; kwaye isiphelo sawo saba seKiriyati-bhahali, oko kukuthi, iKiriyati-yarim,+ isixeko soonyana bakaYuda. Eli licala elingasentshona. 15  Yaye icala elingasemzantsi lalingasesiphelweni seKiriyati-yarim, kwaye umda waphuma ngasentshona waza waya ngakumthombo wamanzi aseNefetowa.+ 16  Umda wehla waya kwisiphelo sentaba ejongene nentlambo yonyana kaHinom,+ ekwintili yamaRefa+ ngasemntla, kwaye wehla waya kwintlambo kaHinom, kwithambeka lamaYebhusi+ ngasemzantsi, waza wehla waya e-En-rogele.+ 17  Kwaye wamiswa ngasemntla waza waphuma waya e-En-shemeshe waphuma waya eGeliloti, engaphambi kokunyuka kweAdumim;+ yaye wehla waya kwilitye+ likaBhohan+ unyana kaRubhen. 18  Yaye wedlula waya kwithambeka elingasemntla ngaphambi kweArabha waza wehlela eArabha. 19  Yaye umda wedlulela kwithambeka elingasemntla laseBhete-hogela,+ yaye isiphelo sawo (umda) saba kwitheku elingasemntla loLwandle lweTyuwa+ ngasemzantsi ekupheleni kweYordan. Lo yayingumda ongasemzantsi. 20  Yaye iYordan yaba ngumda walo kwicala elingasempuma. Eli yayililifa loonyana bakaBhenjamin ngokweentsapho zabo, ngokwemida yalo macala onke. 21  Yaye izixeko zesizwe soonyana bakaBhenjamin ngokweentsapho zabo zaba yiYeriko+ neBhete-hogela ne-Emeki-ketsitse, 22  neBhete-arabha+ neTsemarayim neBheteli,+ 23  neAvi nePara neOfra,+ 24  neKefar-amoni neOfeni neGebha;+ izixeko ezilishumi elinesibini nemizi yazo. 25  IGibheyon+ neRama neBheheroti, 26  neMizpe+ neKefira+ neMotsa, 27  neRekem neIrpeli neTarala, 28  neTselaha,+ iHa-elefe neYebhusi, oko kukuthi, iYerusalem,+ iGibheya+ neKiriyati; izixeko ezilishumi elinesine nemizi yazo. Eli yayililifa loonyana bakaBhenjamin ngokweentsapho zabo.+

Umbhalo osemazantsi