Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yobhi 6:1-30

6  Waza waphendula uYobhi wathi:   “Owu akwaba ukukhathazeka kwam+ bekunokulinganiswa,Baze kwangaxeshanye inkxwaleko yam bayibeke ezikalini!   Kuba ngoku inzima ngakumbi kunentlabathi yolwandle.Kungenxa yoko amazwi am ekukubhuda.+   Kuba iintolo zikaSomandla zinam,+Umoya wam usela ubuhlungu bazo;+Unkwantyiso oluvela kuThixo lundakhele uluhlu.+   Ngaba iqwarhashe+ liya kubhonga ngenxa yengca,Okanye ngaba inkunzi yenkomo iya kukhonya ngenxa yokutya kwayo?   Ngaba izinto ezingenancasa ziya kudliwa ngaphandle kwetyuwa,Okanye ngaba kukho incasa kwincindi yemashmalo?   Umphefumlo wam uyala ukuchukumisa nantoni na.Zifana nesifo ekutyeni kwam.   Owu akwaba isicelo sam besinokufikaAze uThixo andinike ithemba lam!   Aze uThixo aqhubeke andityumze,Asikhulule isandla sakhe andinqumle!+ 10  Nako oko bekuya kundithuthuzela;Yaye ndifanele ndixhumaxhume ngenxa yovuyo+ kwinimba yam,Nangona engayi kuba namfesane, kuba andiwafihlanga amazwi+ aLowo Ungcwele.+ 11  Ayintoni na amandla am, le nto ndifanele ndiqhubeke ndilindile?+Yaye siyintoni na isiphelo sam, le nto ndifanele ndiqhubeke ndiwolula umphefumlo wam? 12  Ngaba amandla am ngamandla amatye?Okanye ngaba inyama yam yeyobhedu? 13  Ngaba ukuzinceda akukho na kum,Nokusebenza ngokunempumelelo ngaba kugxothiwe kum? 14  Ngokuphathelele nabani na owalayo nobubele bothando kwidlelane lakhe,+Uya kuyeka nokumoyika uSomandla.+ 15  Abantakwethu baqhubene ngobuqhophololo,+ njengomsinga wasebusika,Njengomjelo wemisinga yasebusika eqhubeka idlula. 16  Bamnyama ngenxa yomkhenkce,Kubo ikhephu liyazifihla. 17  Ngexesha elililo ababi namanzi,+ bathulisiwe;Xa kusiba shushu bayomiswa endaweni yabo.+ 18  Umendo wendlela yabo uyaphambukiswa;Bayenyuka baye endaweni engenanto batshabalale. 19  Imiqodi yakwaTema+ ibakhangele,Iqela labahambi bamaShebha+ libalindile. 20  Ngokuqinisekileyo baneentloni ngenxa yokuba bebekholosile;Baze kufikelela kuloo ndawo baza badana.+ 21  Kuba ngoku aniyonto;+Nibona into enkwantyisayo, noyike.+ 22  Ngaba kungenxa yokuba ndithe, ‘Ndinikeni okuthile,Okanye nikelani isipho ngenxalenye yamandla enu ngenxa yam; 23  Nindihlangule esandleni sotshaba,+Nasesandleni soozwilakhe nifanele nindikhulule’?+ 24  Ndiyaleleni, yaye mna ndiya kuthi cwaka;+Nize nindiqondise impazamo endiyenzileyo.+ 25  Amazwi okuthe tye—awakho buhlungu!+Kodwa ukohlwaywa nini kohlwaya ntoni?+ 26  Ngaba niceba ukohlwaya amazwi,Xa amazwi alowo uphelelwe lithemba+ engumoya?+ 27  Koda kube nini na nisenza amaqashiso nangomntu ongenayise,+Ninanise ngeqabane lenu!+ 28  Ngoku ke qhubekani, ninikele ingqalelo kum,Nibone enoba ndiya kunixokisa+ ebusweni benu na. 29  Ncedani, nibuye—makungabikho ntswela-bulungisa—Ewe, buyani—ubulungisa bam busekuyo.+ 30  Ngaba kukho intswela-bulungisa elulwimini lwam,Okanye ngaba inkalakahla yam ayiyiqondi inkxwaleko?

Umbhalo osemazantsi