Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yobhi 34:1-37

34  Waza uElihu waqhubeka waphendula wathi:   “Phulaphulani, nina balumkileyo, amazwi am; Nani banolwazi, ndibekeleni indlebe.   Kuba indlebe iyawavavanya amazwi,+ Kanye njengokuba inkalakahla ikungcamla ukutya.+   Masizinyulele umgwebo; Masazi okulungileyo phakathi kwethu.   Kuba uYobhi uthe, ‘Ngokuqinisekileyo ndilungile,+ Kodwa uThixo uwujikile umgwebo wam.+   Ngaba ndixoka nxamnye nowam umgwebo? Inxeba lam elikhulu alinyangeki nangona kungekho kunxaxha.’+   Yiyiphi na indoda eyomeleleyo efana noYobhi,+ Esela ugculelo njengamanzi?+   Yaye ngokuqinisekileyo iza kuba liqabane labo baqhelisela okwenzakalisayo Yaye iza kuhamba namadoda angendawo.+   Kuba uthe, ‘Indoda eyomeleleyo ayingenelwa+ Ngokukholiswa nguThixo.’ 10  Ngoko ke, nina madoda aneentliziyo,+ ndiphulaphuleni. Makube lee kuTHIXO oyinyaniso ukwenza ngobungendawo,+ NakuSomandla ukwenza ngokungekho sikweni!+ 11  Kuba uya kumvuza+ umntu wasemhlabeni ngokwendlela enza ngayo, Yaye uya kumbangela umntu afikelwe ngokomendo wakhe. 12  Ewe, enyanisweni, uThixo akenzi ngobungendawo,+ Yaye uSomandla akawugqwethi umgwebo.+ 13  Ngubani na omabele umhlaba, Yaye ngubani na ommisele ilizwe elinemveliso, xa lilonke? 14  Ukuba umilisela intliziyo yakhe kubani, Ukuba umoya nempefumlo yalowo uyihlanganisela kuye,+ 15  Yonke inyama iya kubhubha kunye, Nomntu wasemhlabeni uya kubuyela eluthulini.+ 16  Ngoko ukuba unokuqonda, phulaphula oku; Sibekele indlebe isandi samazwi am. 17  Eneneni ngaba nabani na othiye okusesikweni uya kulawula,+ Yaye ukuba onamandla ulilungisa ngaba uya kumvakalisa engongendawo?+ 18  Ngaba ubani uya kuthi kukumkani, ‘Ulitshivela’? Athi kwizidwangube, ‘Ningendawo’?+ 19  Kukho Lowo ungakhethi nkosana Unganikelanga ngqalelo engakumbi kwisidwangube kunakulowo usweleyo,+ Kuba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe.+ 20  Ngomzuzwana bayafa,+ kwanasezinzulwini zobusuku;+ Abantu bayahexa baze badlule, Yaye abanamandla bemka kungengasandla.+ 21  Kuba amehlo akhe asezindleleni zomntu,+ Yaye onke amanyathelo akhe uyawabona. 22  Akukho bumnyama nathunzi limnyama Kwabo baqhelisela okwenzakalisayo ukuba bazifihle khona.+ 23  Kuba akambekeli ixesha elimisiweyo nawuphi na umntu Ukuba aye kuThixo emgwebeni. 24  Abo banamandla+ ubaphula ngaphandle kwalo naluphi na uhlolisiso, Aze amise abanye esikhundleni sabo.+ 25  Ngoko ke uyakuqonda oko ukuko umsebenzi wabo,+ Yaye uyababhukuqa ebusuku, baze batyunyuzwe.+ 26  Njengabangendawo uyabampakaza Endaweni enababoneli;+ 27  Ngenxa yokuba basukile ekumlandeleni,+ Yaye akukho nanye kwiindlela zakhe abayiqwalaseleyo,+ 28  Ukuze abangele isikhalo sosweleyo sifike kuye; Yaye ngoko uyasiva isikhalo sabaxhwalekileyo.+ 29  Xa yena ebangela ukuzola, ngoko, ngubani onokumgwebela isohlwayo? Xa ebufihla ubuso bakhe,+ ngubani onokumbona, Enoba luhlanga+ okanye ngumntu, kuyinto efanayo? 30  Ukuze umntu owexukileyo angalawuli,+ Kungabikho namigibe+ yabantu. 31  Kuba ngaba nabani na eneneni unokuthi kuThixo, ‘Ndithwele, nangona ndingonakalisi;+ 32  Nangona ndingaboni nto, ndiyalele ngokwakho; Ukuba kukho intswela-bulungisa endiyenzileyo, Andisayi kuyenza kwakhona’?+ 33  Ngaba uya kuyibuyekeza ngokwembono yakho ngenxa yokuba uwala umgwebo, Ngenxa yokuba inguwe okhethayo, ingendim? Kwanoko ukwazi kakuhle, kuthethe. 34  Amadoda anentliziyo+ aya kuthi kum— Kwanendoda eyomeleleyo nesisilumko endiphulaphuleyo, 35  ‘UYobhi uthetha engenakwazi,+ Amazwi akhe uwathetha engenangqiqo.’ 36  Bawo, uYobhi makavavanywe ngokupheleleyo Ngeempendulo zakhe phakathi kwamadoda enzakalisayo.+ 37  Kuba phezu kwesono sakhe wongeza imvukelo;+ Phakathi kwethu uqhwaba izandla aze andise amazwi akhe nxamnye noTHIXO oyinyaniso!”+

Umbhalo osemazantsi