Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yobhi 30:1-31

30  “Ke ngoku bandihlekile,+Abo bancinane kum ngemihla,+Ooyise engendandalileUkubabeka nezinja zomhlambi wam.   Kwanamandla ezandla zabo—ayeluncedo ngani na kum?Atshabalele amandla kubo.+   Ngenxa yokuswela nokulamba abanaziqhamo,Bakrekretha ummandla ongumqwebedu,+Izolo ebekukho isaqhwithi nokuphanziswa kuwo.   Babesikha umfuno obutyuwarha ngasematyholweni,Neengcambu zemithi yomtshayelo zazikukutya kwabo.   Babegxothwa eluntwini;+Abantu babebakhwaza njengesela.   Bamele bahlale ethambekeni leentlambo,Emingxunyeni yothuli nasemaweni.   Baya kudanduluka phakathi kwamatyholo;Ngaphantsi kwamarhawu baya kubuthelana ndawonye.   Oonyana balowo ungenangqiqo,+ kwanoonyana balowo ungenagama,Batyakatywe baphuma elizweni.   Ngoku ke ndingumxholo wengoma yabo,+Yaye kubo ndingundaba-mlonyeni.+ 10  Bandicekisile, bazigcine kude nam;+Yaye abazinqandanga ekutshiceleni ubuso bam.+ 11  Kuba uwukhulule umtya wesaphetha sam waza wandithoba,Nomkhala bawushiya ukhululwe ngenxa yam. 12  Ngasesandleni sam sokunene baphakama njengamantshontsho;Iinyawo zam baziyeke zahamba,Kodwa bandibiyela ngezithintelo zabo eziyintlekele.+ 13  Iindlela zam bazichithile;Babeluncedo ngenkxwaleko kuphela kum,+Bengenamncedi. 14  Bafika ngokungathi bangena ngethuba elibanzi;Bayaqengqeleka ngaphantsi kwesaqhwithi. 15  Izinto ezinkwantyisa ngesiquphe zijikelwe kum;Ubudwangube bam busukelwa njengomoya,Yaye usindiso lwam ludlule njengelifu. 16  Yaye ngoku umphefumlo wam uphalaziwe ngaphakathi kum;+Ndibanjwe ziintsuku zenkxwaleko.+ 17  Ebusuku amathambo am+ aphehliwe aza awa kum,Neentlungu ezindikrekrethayo azipheli.+ 18  Ngobukhulu bamandla siye satshintsha isambatho sam;Njengekhola yesambatho sam eside siyandibhijela. 19  Undihlisele eludongweni,Ukuze ndizibonakalise njengothuli nothuthu. 20  Ndikhalela uncedo kuwe, kodwa akundiphenduli;+Ndimile, ukuze uzibonise unikela ingqalelo kum. 21  Uyazitshintsha ukuze ukhohlakale kum;+Ngamandla esandla sakho ephela uba nenzondo kum. 22  Undiphakamisela emoyeni, undikhwelisa kuwo;Uze undibhangise ngesithonga. 23  Kuba ndazi kakuhle ukuba uya kundibuyisela ekufeni,+Nasendlwini yokuhlangana yabo bonke abaphilayo. 24  Kuphela nje akukho bani wolulela isandla sakhe kwimfumba yamanxuwa,+Nasebudeni bokuxhwaleka kukabani akukho kukhalela uncedo ngezo zinto. 25  Ngokuqinisekileyo ndililile ngenxa yalowo unosuku olunzima;+Umphefumlo wam ube buhlungu ngalowo ulihlwempu.+ 26  Nangona bendilinde okulungileyo, kufike ububi;+Ndiye ndaqhubeka ndilinde ukukhanya, kodwa kwafika isithokothoko. 27  Amathumbu am enziwe abila yaye akathi cwaka;Ndajamelana nemihla yenkxwaleko. 28  Ndibuhlungu+ ndiye ndahambahamba xa bekungekho ukukhanya kwelanga;Ndasukuma ebandleni, ndaqhubeka ndikhalela uncedo. 29  Ndaba ngumzalwana woodyakalashe,Ndaba liqabane leentombi zeenciniba.+ 30  Ulusu lwam lufe mnyama+ lwaza lwawa kum,Namathambo am atshisa ngenxa yokoma. 31  Nohadi lwam lube lolokuzila kuphela,Nogwali lwam lwalolwelizwi labalilayo.

Umbhalo osemazantsi