Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yobhi 29:1-25

29  Yaye uYobhi waliphakamisa kwakhona ilizwi lakhe ethetha ngemizekeliso waza wahlabela mgama wathi:   “Owu akwaba bendinjengakwiinyanga zakudala,+Njengakwimihla xa uThixo wayendilindile;+   Xa wayebangela isibane sakhe sikhanye entlokweni yam,Xa ndandihamba ebumnyameni ngokukhanya kwakhe;+   Kanye njengokuba ndandinjalo ngemihla endandiseze ngobuso elizweni,+Xa ukusondelelana noThixo kwakusententeni yam;+   Ngoxa uSomandla wayesenam,Ngoxa abalindi bam babendijikelezile!   Ngoxa amanyathelo am ndandiwahlamba ngebhotolo,Yaye iliwa laliqhubeka lindithululela imisinga yeoli;+   Xa ndandisiya esangweni elingasedolophini,+Endaweni yembutho ndisilungise isihlalo sam!+   Amakhwenkwe ayendibona azifihle,Kwanabalupheleyo babephakama, babesima.+   Iinkosana nazo zaziwathintela amazwi azo,Zibeke intende yesandla emlonyeni.+ 10  Ilizwi leenkokeli lalifihlakala,Nolwimi lwazo lunamathele ezinkalakahleni zazo.+ 11  Kuba indlebe yayiphulaphula ize indibhengeze ndinoyolo,Lize iliso libone linikele ubungqina ngenxa yam. 12  Kuba ndandimhlangula oxhwalekileyo okhalela uncedo,+Nenkwenkwe engenayise naye nabani na ongenamncedi.+ 13  Intsikelelo+ yalowo uza kutshabalala—ibisiza kum,Yaye intliziyo yomhlolokazi bendiyichulumancisa.+ 14  Ndandizambesa ngobulungisa, babusisambatho kum.+Okusesikweni kwam kwakunjengesambatho esingenamikhono—nonkontsho. 15  Ndandingamehlo kulowo uyimfama;+Ndiziinyawo kulowo usisiqhwala. 16  Ndandingubawo wokwenene kwabo bangamahlwempu;+Netyala lalowo ndingamaziyo—ndandilihlolisisa.+ 17  Ndandiwaphula amathambo emihlathi yomenzi-bubi,+Yaye ndandilihlutha emazinyweni akhe ixhoba. 18  Yaye ndandiqhele ukuthi, ‘Ndiya kubhubha ngaphakathi endlwaneni yam,+Kwaye ndiya kuyandisa ibe njengentlabathi imihla yam.+ 19  Ingcambu yam ivulelwe amanzi,+Nombethe uya kulalisa esebeni lam. 20  Uzuko lwam luselutsha kum,Nesaphetha sam esisesandleni sam siya kutola ngokuphindaphindiweyo.’ 21  Babendiphulaphula; baze balinde,Yaye babeqhubeka bethe cwaka belinde icebo lam.+ 22  Emva kwelizwi lam babengathethi kwakhona,Yaye ilizwi lam lalivuzela kubo.+ 23  Yaye babendilinda njengemvula,+Nomlomo wabo babewuvula banzi ukwenzela imvula yasentwasahlobo.+ 24  Ndandibancumela—bangakholelwa—Nokukhanya kobuso bam+ babengakufiphazi. 25  Ndandibanyulela indlela, yaye ndandihleli njengentloko;Kwaye ndandihleli njengokumkani phakathi kwabaphumi-mkhosi bakhe,+Njengalowo uthuthuzela abazilileyo.+

Umbhalo osemazantsi