Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yobhi 24:1-25

24  “Kutheni uSomandla engawagcinanga amaxesha,+Nabo bamaziyo abayibonanga imihla yakhe?+   Kukho abo babuyisela umva imilimandlela;+Baxhwila umhlambi, ukuze bawaluse.   Baqhuba bemke nalo ne-esile eliliduna lenkwenkwe engenayise;Bathimba njengesibambiso inkunzi yenkomo yomhlolokazi.+   Bayabajikisa endleleni abo bangamahlwempu;+Kwangaxeshanye abaxhwalekileyo bomhlaba bazifihlile.   Khangela! Njengamaqwarhashe+ entlangoBaye emsebenzini wabo, bekhangela ukutya.Ithafa eliyinkqantosi linika ngamnye isonka samakhwenkwe.   Entsimini bavuna ukutya kwezilwanyana,Nesidiliya salowo ungendawo basiphanga ngokungxama.   Beze, bachitha ubusuku bengenasambatho,+Bengagqubuthelanga engqeleni.+   Bamanziswa sisiphango sasezintabeni,Yaye ngenxa yokuba kungekho khusi+ bamele bancathame ngeliwa.   Inkwenkwe engenayise bayixhwila nasebeleni,+Yaye oko anako oxhwalekileyo bakuthabatha njengesibambiso.+ 10  Beze, bamele bahambe bengenasambatho,Yaye, belambile, bamele bathwale izikhwebu ezivuniweyo.+ 11  Yaye imini enkulu bayichitha bephakathi kweendonga;Bamele baxovule izixovulelo zewayini, yaye sekunjalo baqhubeka benxaniwe.+ 12  Esixekweni abafayo bayaqhubeka begcuma,Nomphefumlo wabangxwelerhekileyo ukhalela uncedo;+Yaye uThixo akakugqali njengento engafanelekanga.+ 13  Ke bona, bangqineke bengabavukeli bokukhanya;+Abaziqondanga iindlela zako,Yaye abahlalanga ezindleleni zako. 14  Umbulali uyavuka ekuseni,Uqhubeka ebulala oxhwalekileyo nalowo ulihlwempu;+Yaye ebudeni bobusuku uba lisela ngokusisigxina.+ 15  Ke lona iliso lomkrexezi,+ lilinde ukutshona kwelanga,+Esithi, ‘Akukho liso liya kundibona!’+Yaye phezu kobuso bakhe ubeka isigqubuthelo. 16  Ebumnyameni ugqobhoza izindlu;Emini bayazitshixela.Abakwazi ukukhanya kwemini.+ 17  Kuba intsasa iyafana nethunzi elimnyama+ kubo,Kuba bayaziqonda ukuba ziyintoni na izinto ezinkwantyisa ngesiquphe zethunzi elimnyama. 18  Uyakhawuleza phezu kwamanzi.Isiqwenga somhlaba wabo siya kuqalekiswa emhlabeni.+Akayi kujika aye ngakwindlela yesidiliya. 19  Imbalela, kwanobushushu, buya kuwaxhwila amanzi ekhephu;Yenjenjalo neShiyol kwabo bonileyo!+ 20  Isibeleko siya kumlibala, impethu iya kummfimfitha kamnandi,+Akayi kuba sakhunjulwa.+Yaye intswela-bulungisa iya kwaphulwa njengomthi.+ 21  Uneenkqubano nomfazi oludlolo ongazaliyo,Nomhlolokazi,+ angenzi okulungileyo kuye. 22  Ngokuqinisekileyo uya kutsala abantu abomeleleyo ngamandla akhe;Uya kuvuka angaqiniseki ngobomi bakhe. 23  Uya kumnika ukuba abe nentembelo+ ukuze azixhase;Yaye amehlo akhe aya kuba sezindleleni zabo.+ 24  Baphakamile okwethutyana, baze bangabikho,+Bathotyiwe;+ njengaye wonke umntu bayancothulwa,Yaye njengentloko yesikhwebu bayanqunyulwa. 25  Ngoko eneneni ke ngoku, ngubani na oya kundenza ixokiOkanye ilizwi lam alinciphise lingabi nto?”

Umbhalo osemazantsi