Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yobhi 21:1-34

21  Waza waphendula uYobhi wathi:   “Liphulaphuleni ngenyameko ilizwi lam,Le mayibe yintuthuzelo yenu.   Ndinyamezeleni, kwaye mna ndiza kuthetha;Emva kokuba ndithethile ngamnye wenu angagculela.+   Mna ke, ngaba ukuxhalaba kwam kubonakaliswa emntwini?Okanye kutheni na umoya wam ungaphelelwa ngumonde?   Bhekisani ubuso benu kum nize nindijonge nithe manga,Nibeke izandla zenu emlonyeni wenu.+   Ukuba ndikhumbule, kwakhona ndiye ndaphazamiseka,Yaye inyama yam ibanjwe kukutyhwatyhwa.   Kutheni abangendawo beqhubeka bephila,+Besiba badala, besongama nangendyebo?+   Inzala yabo imiselwe ngokuqinileyo phambi kwabo,Nabo baphuma kubo phambi kwamehlo abo.   Izindlu zabo ziluxolo, azinkwantyi,+Yaye intonga kaThixo ayikho phezu kwabo. 10  Inkunzi yakhe yenkomo iyamithisa, yaye ayiwachithi amadlozi;Imazi yakhe yenkomo iyazala,+ ayiphunzi. 11  Amakhwenkwana abo baqhubeka bewathuma njengomhlambi,Yaye abantwana babo abangamakhwenkwe baqhubeka behamba bedloba. 12  Baqhubeka bephakamisa ilizwi labo ngentambula nohadi,+Kwaye baqhubeka benemihlali bakuva isandi sempempe. 13  Iimini zabo bazichitha ngokuba nexesha elimnandi,+Yaye ngomzuzwana bayehla baye eShiyol. 14  Bathi kuTHIXO oyinyaniso, ‘Suka kuthi!+Ukwazi imithetho yakho akusiyolisi.+ 15  Uyini na uSomandla, le nto sifanele simkhonze,+Yaye singenelwa njani kuba sinxulumene naye?’+ 16  Khangela! Impilo-ntle yabo ayikho semandleni abo.+Icebo labangendawo likude nam.+ 17  Sicinywa kangaphi na isibane sabangendawo,+Yaye intlekele yabo ibafikela izihlandlo ezingaphi na? Ubahlulela kangaphi na intshabalalo emsindweni wakhe?+ 18  Ngaba banjengeendiza ngaphambi komoya,+Nanjengomququ obhudlwa luqhwithela? 19  UThixo uya kukubekela oonyana bakabani ukwenzakalisa kwakhe;+Uya kumvuza ukuze akwazi oko.+ 20  Amehlo akhe aya kukubona ukuxhwaleka kwakhe,Yaye uya kusela umsindo kaSomandla.+ 21  Kuba luya kuba yintoni na uyolo lwakhe endlwini yakhe emva kwakhe,Xa inani leenyanga zakhe liya kwahlulwa kubini ngokwenene?+ 22  Ngaba uya kumfundisa ukwazi kwanoThixo,+Ngoxa Lowo egweba abaphakamileyo?+ 23  Lo uya kufa ebudeni bokwanela kwakhe ngokupheleleyo,+Xa engakhathali ngokupheleleyo yaye ehleli ngokukhululeka; 24  Xa amathanga akhe ezaliswe ngamanqathaNomongo wamathambo akhe ugcinwe ufumile. 25  Yaye omnye lo uya kufa enomphefumlo okrakraNgoxa engazidlanga izinto ezilungileyo.+ 26  Baya kulala kunye eluthulini+Yaye iimpethu ziya kubagubungela.+ 27  Khangela! Ndizazi kakuhle iingcinga zenuNamacebo eniya kundigonyamela ngawo.+ 28  Kuba nithi, ‘Iphi na indlu yalowo usisidwangube,Yaye iphi na intente, iminquba yabangendawo?’+ 29  Ngaba akubabuzanga abo bahamba ngeendlela?Ngaba akuyihloli ngenyameko imiqondiso yabo, 30  Ukuba ngemini yentlekele onobubi uyayekwa,+Ngemini yokuvutha komsindo uyahlangulwa? 31  Ngubani na oya kumxelela indlela yakhe ebusweni bakhe?+Yaye ngubani na oya kumvuza ngoko akwenzileyo?+ 32  Yena ke, uya kuziswa emangcwabeni,+Yaye kuya kubakho umlindo engcwabeni. 33  Kuye amagada omhlaba wentlambo aya kuba mnandi ngokuqinisekileyo,+Yaye uya kurhuqa lonke uluntu emva kwakhe,+Nabo babelinani elingabalekiyo phambi kwakhe. 34  Ngoko hayi indlela enizama ukundithuthuzela ngokulilize ngayo,+Neempendulo zenu zisala zikukungathembeki!”

Umbhalo osemazantsi