Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yobhi 20:1-29

20  Waza waphendula uTsofare umNahama wathi:   “Ngoko ke iingcinga zam eziphazamisayo ziyandiphendula,Nangenxa yokuvuseleleka ngaphakathi kwam.   Ndiva isibongozo esindithukayo;Nomoya ongenako ukuqonda endinako uyandiphendula.   Ngaba ubusoloko ukwazi oku,Kususela ekubekweni komntu emhlabeni,+   Ukuba intswahla yovuyo yabantu abangendawo imfutshane+Nemihlali yomwexuki yeyomzuzu?   Nangona ukubalasela kwakhe kunyukela ezulwini+Nentloko yakhe ifika emafini,   Njengelindle lakhe utshabalala ngonaphakade;+Abo bambonayo baya kuthi, ‘Uphi na?’+   Uya kuphaphazela emke njengephupha, yaye abayi kumfumana;Uya kugxothwa emke njengombono wasebusuku.+   Iliso elimbonileyo aliyi kumbona+ kwakhona,Nendawo yakhe ayisayi kumbona kwakhona.+ 10  Oonyana bakhe baya kufuna inkoliseko yabantu abasweleyo,Nezandla zakhe ziya kuzibuyisela izinto zakhe zexabiso.+ 11  Amathambo akhe ebezaliswe ngamandla akhe obutsha,Kodwa aya kulala naye eluthulini.+ 12  Ukuba okubi kungcamleka kamnandi emlonyeni wakhe,Ukuba ukwenza kunyibilike phantsi kolwimi lwakhe, 13  Ukuba unemfesane ngako yaye akakushiyi,Yaye ukuba uqhubeka ekugcinile kwinkalakahla yakhe, 14  Ukutya kwakhe kuya kutshintshwa ngokuqinisekileyo emathunjini akhe;Kuya kuba yinyongo yamaphimpi ngaphakathi kuye. 15  Indyebo uyiginyile, kodwa uya kuyihlanza;UThixo uya kuyikhupha esiswini sakhe. 16  Uya kumfimfitha ubuhlungu bamaphimpi;Ulwimi lwerhamba luya kumbulala.+ 17  Akayi kuze ayibone imijelo yamanzi,+Imisinga equkuqelayo yobusi nebhotolo. 18  Uya kuwubuyisela umhlaba awuzuzileyo angawuginyi;Njengendyebo yokusebenza kwakhe, kodwa angayi kuyinandipha.+ 19  Kuba ubatyumze baziingceba, ubashiyile abazizisweli;Uxhwile indlu engakhiwanga nguye.+ 20  Kuba ngokuqinisekileyo akayi kuba nakuphumla esiswini sakhe;Akayi kusinda ngenxa yezinto zakhe ezinqwenelekayo.+ 21  Akukho nto iseleyo ukuba ayiqwenge;Kungenxa yoko impilo-ntle yakhe ingayi kuhlala ihleli. 22  Ngoxa enentabalala uya kuba nexhala;+Onke amandla elishwa aya kumfikela. 23  Makwenzeke ukuba, ukuze azalise isisu sakhe,Uya kuthumela ukuvutha komsindo wakhe kuye+Akunisele phezu kwakhe, ezibilinini zakhe. 24  Uya kubaleka+ emke kwisikrweqe sentsimbi;Isaphetha sobhedu siya kumgqobhoza. 25  Umjukujelwa uya kuphumela emhlana kuye,Size isixhobo esimenyezelayo siphumele enyongweni yakhe;+Uya kufikelwa zizinto ezothusayo.+ 26  Bonke ubumnyama buya kubekelwa izinto zakhe ezibubuncwane;Umlilo ongavuthelwanga mntu uya kumdla umgqibe;+Uya kwehlelwa bububi osindileyo ententeni yakhe. 27  Izulu liya kusityhila isiphoso sakhe,+Yaye umhlaba uya kumvukela. 28  Isiphango esikhulu siya kuyikhukulisa indlu yakhe;Kuya kubakho izinto ezithululwayo ngemini yomsindo wakhe.+ 29  Siso esi isabelo uThixo asinika umntu ongendawo,+Kwanelifa lakhe elixeliweyo elivela kuThixo.”

Umbhalo osemazantsi