Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yobhi 19:1-29

19  Waza waphendula uYobhi wathi:   “Koda kube nini na niwucaphukisa umphefumlo wam+Nindityumza ngamazwi?+   Ezi zihlandlo zilishumi nindikhalimela;Aninazintloni ukundiphatha ngqwabalala kangaka.+   Yaye, ndiyavuma ndenze impazamo,+Iya kuhlala kum impazamo yam.   Ukuba enyanisweni nina niyazigwagwisa kum,+Yaye nindibonisa ukuba ukungcikivwa kwam kundifanele,+   Yazini, ke ngoko, ukuba uThixo undilahlekisile,Yaye undivingcele ngomnatha wakhe wokuzingela.+   Khangela! Ndiqhubeka ndidanduluka ndisithi, ‘Ugonyamelo!’ kodwa andifumani mpendulo;+Ndiyaqhubeka ndikhalela uncedo, kodwa akukho okusesikweni.+   Umendo wam uwuthintele ngodonga lwamatye,+ yaye andinakudlula;Yaye ezindleleni zam ubeka ubumnyama.+   Undihlubile uzuko lwam,+Yaye uyasisusa isithsaba sentloko yam. 10  Undidiliza macala onke, yaye ndiyemka;Ithemba lam ulincothula njengomthi. 11  Kwanomsindo wakhe uyavutha kum,+Yaye uqhubeka endibala njengotshaba lwakhe. 12  Ngokumanyeneyo abaphumi-mkhosi bakhe bafika bandibiyele,+Bamise inkampu bejikeleze intente yam. 13  Abantakwethu ubashenxisela kude nam,+Yaye abo bandaziyo bandilahlile. 14  Abo basenyongweni kum abasekho,+Nabo ndibaziyo bandilibele, 15  Abo bahlala endlwini yam njengabaphambukeli;+ namakhobokazana am andibalela kwabasemzini;Ndingowasemzini ngokwenene emehlweni abo. 16  Umkhonzi wam ndimbizile, kodwa akaphenduli.Ngomlomo wam ndiqhubeka ndicela ukuba abe nemfesane. 17  Impefumlo yam ilizothe emfazini wam,+Yaye ndinuka kakubi koonyana besisu sikama. 18  Kwanamakhwenkwana andigatyile;+Ndithi ndakuphakama, aqalise ukuthetha nxamnye nam. 19  Onke amadoda akwiqela lamakholwane am ayandicekisa,+Yaye lawo ndandiwathanda andijikele.+ 20  Amathambo am anamathele eluswini lwam nasenyameni yam,+Yaye ndisinda cebetshu. 21  Ndibabaleni, ndibabaleni, maqabane am,+Kuba isandla sikaThixo sindichukumisile.+ 22  Kutheni niqhubeka ninditshutshisa njengokuba uThixo esenza,+Ninganeliswa yinyama yam? 23  Owu akwaba amazwi am ebebhalwe phantsi!Owu akwaba ebebhalwe encwadini! 24  Ngosiba lwentsimbi+ nangelothe,Owu akwaba ebeqingqwe ngonaphakade elityeni! 25  Yaye mna ndiyazi kakuhle ukuba umkhululi wam+ uyaphila,Yaye nokuba, emva kwam, uya kuphakama+ phezu kothuli. 26  Yaye emva kolusu lwam, abaluhlinzileyo,—lwanje!Nangona ndincitshisiwe enyameni yam ndiya kumbona uThixo, 27  Kwanam endiya kuzibonela yena,+Namehlo am ngokuqinisekileyo aya kumbona, kodwa kungekhona owasemzini.Izintso zam ziphelelwe ngaphakathi kum. 28  Kuba nithi, ‘Kutheni siqhubeka simtshutshisa?’+Ngoxa eyona ngcambu yalo mcimbi ikum. 29  Zoyikeleni ngenxa yekrele,+Kuba ikrele lithetha umsindo nxamnye neziphoso,Ukuze nina nazi ukuba ukho umgwebi.”+

Umbhalo osemazantsi