Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yobhi 16:1-22

16  Waza waphendula uYobhi wathi:   “Zininzi izinto endizivileyo ezinjengezi. Nonke ningabathuthuzeli abanenkathazo!+   Ngaba kukho ukuphela kwamazwi angumoya?+ Okanye yintoni na ekucaphukisayo, ukuze uphendule?   Nam bendinokuthetha njengokuba nani madoda nithetha. Akwaba nje umphefumlo wenu ubulapho umphefumlo wam ukhoyo, Ngaba bendiya kunicikozela ngamazwi,+ Yaye ngaba bendiya kunihlunguzelela intloko?+   Bendiya kunomeleza ngamazwi omlomo wam,+ Yaye intuthuzelo yemilebe yam ibiya kuyinqanda—.   Ukuba ndiyathetha, eyam intlungu ayidanjiswa,+ Ukuba ndiyayeka ukwenjenjalo, yintoni na emkayo kum?   Ngoku undityhafisile;+ Bonke abo badibana nam ubaphanzisile.   Uyandibamba. Kube bubungqina oko,+ Ukuze ukubhitya kwam kundivukele. Kuyangqina ebusweni bam.   Umsindo wakhe undiqwengile, yaye unenzondo+ ngakum. Eneneni unditshixizela amazinyo.+ Utshaba lwam lundijonga ngamehlo abukhali.+ 10  Bandivulele umlomo wabo wabanzi,+ Izidlele zam baziqhwaba ngongcikivo, Babuthelana kum ngobuninzi babo.+ 11  UThixo undinikela kumakhwenkwana, Yaye undijula ezandleni zabangendawo.+ 12  Ndandihleli ngokukhululeka, kodwa wandishukumisa;+ Wandixhakamfula ngesixhanti wandikroboza, Wandimisa ndaba yinto ajolisa kuyo. 13  Abatoli bakhe+ bandirhangqile; Uyazikrazula izintso zam+ angabi namfesane; Isingxobo sam senyongo usiphalazela emhlabeni. 14  Uqhubeka etyhoboza kum ngokuvula iintanda emva kweentanda; Ufunzela kum njengalowo unamandla.+ 15  Ndithunge amarhonya+ phezu kolusu lwam, Uphondo lwam ndilufake eluthulini.+ 16  Ubuso bam bubomvu kukulila,+ Yaye phezu kweenkophe zam kukho ithunzi elimnyama,+ 17  Nangona kungekho lugonyamelo ezintendeni zezandla zam, Nomthandazo wam umsulwa.+ 18  Owu mhlaba, musa ukuligubungela igazi lam!+ Size singqineke singenandawo isikhalo sam! 19  Kwakhona ngoku, khangela! emazulwini kukho lowo ungqinayo ngam, Yaye ingqina lam lisezindaweni eziphakamileyo.+ 20  Amaqabane am ngawo athetha nxamnye nam;+ Iliso lam likhangele kuThixo lingenabuthongo.+ 21  Yaye kumele kwenziwe isigqibo phakathi kwendoda eyomeleleyo noThixo, Njengaphakathi konyana womntu nedlelane lakhe.+ 22  Kuba kusele iminyaka embalwa, Ndize ndihambe ngomendo endingayi kubuya ngawo.+

Umbhalo osemazantsi