Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 52:1-34

52  UZedekiya+ wayeneminyaka engamashumi amabini ananye ubudala ekuqaliseni kwakhe ukulawula,+ yaye walawula iminyaka elishumi elinanye eYerusalem.+ Igama likanina lalinguHamutali+ intombi kaYeremiya waseLibhena.+  Waqhubeka esenza okubi emehlweni kaYehova,+ njengako konke okwenziwa nguYehoyakim.+  Kuba ngenxa yomsindo kaYehova kwenzeka oko eYerusalem nakwaYuda, de wabasusa phambi kobuso bakhe.+ Yaye uZedekiya wamvukela ukumkani waseBhabhiloni.+  Ekugqibeleni kwathi ngonyaka wesithoba wokuba ngukumkani kwakhe,+ ngenyanga yeshumi, ngomhla weshumi enyangeni leyo, kwafika uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni, yena nawo wonke umkhosi wakhe wamajoni, nxamnye neYerusalem,+ bamisa inkampu ngakuyo, bakha nodonga lokungqinga macala onke.+  Ngoko sangqingwa isixeko eso de yangunyaka weshumi elinanye kaKumkani uZedekiya.+  Ngenyanga yesine, ngomhla wesithoba enyangeni leyo,+ indlala yaba qatha esixekweni yaye abantu belo lizwe abazange babe nasonka.+  Ekugqibeleni kwatyhotyozwa esixekweni;+ yaye onke amadoda emfazwe abaleka emka+ esixekweni ngobusuku ephuma ngendlela yesango eliphakathi kweendonga ezimbini ezingasemyezweni kakumkani,+ ngoxa amaKhaledi ayesijikelezile isixeko; yaye aqhubeka ehamba ngendlela yaseArabha.+  Umkhosi wamajoni wamaKhaledi wamsukela ukumkani,+ waza wamfumana uZedekiya+ emathafeni ayinkqantosi aseYeriko; kwaye wonke umkhosi wakhe wamajoni wachithachithwa.+  Wandula ke wambamba ukumkani waza wamnyusa wamsa kukumkani waseBhabhiloni+ eRibhela+ kwilizwe laseHamati,+ ukuze avakalise kuye isigwebo.+ 10  Yaye ukumkani waseBhabhiloni wababulala ngogonyamelo oonyana bakaZedekiya phambi kwamehlo akhe,+ neenkosana zonke zakwaYuda wazibulala ngogonyamelo eRibhela.+ 11  Wawatyhaphaza amehlo+ kaZedekiya, emva koko ukumkani waseBhabhiloni wambopha ngamakhamandela obhedu, wamzisa eBhabhiloni+ waza wamfaka endlwini yokuvalelwa de yangumhla wokufa kwakhe. 12  Ngenyanga yesihlanu, ngomhla weshumi enyangeni leyo, oko kukuthi, ngonyaka weshumi elinesithoba kaKumkani uNebhukaderetsare,+ ukumkani waseBhabhiloni, uNebhuzaradan+ intloko yamafanankosi, owayesima phambi kokumkani waseBhabhiloni, weza eYerusalem. 13  Wayitshisa indlu kaYehova+ nendlu kakumkani nazo zonke izindlu zaseYerusalem;+ nayo yonke indlu enkulu wayitshisa ngomlilo.+ 14  Yonke imikhosi yamajoni yamaKhaledi eyayikunye nentloko yamafanankosi, yazidiliza zonke iindonga zaseYerusalem macala onke.+ 15  Nabathile kwabo basweleyo ebantwini nabo bonke abanye abantu ababesele esixekweni+ nabo babeqhweshile ababephambukele kukumkani waseBhabhiloni nabanye abasebenzi abanobuchule uNebhuzaradan intloko yamafanankosi wabasa ekuthinjweni.+ 16  Yaye abathile kwabo basweleyo belizwe uNebhuzaradan intloko yamafanankosi wabashiya bengabasebenzi-zidiliya nabasebenzi abanyanzelwayo.+ 17  Iintsika zobhedu+ zendlu kaYehova neenqwelwana+ nolwandle+ lobhedu olwalusendlwini kaYehova amaKhaledi aziqhekeza aza aluthwalela eBhabhiloni lonke ubhedu lwazo.+ 18  Iinkonkxa nemihlakulo+ nezicima-mlilo+ nezitya+ neendebe nayo yonke impahla yobhedu ababelungiselela ngayo ayithabatha.+ 19  Iingcedevu+ nezitya+ neenkonkxa neziphatho zezibane+ neendebe nezitya zegolide yokwenene,+ nezesilivere yokwenene,+ intloko yamafanankosi yazithabatha.+ 20  Neentsika ezimbini,+ ulwandle olunye,+ neenkunzi zeenkomo zobhedu ezilishumi elinesibini+ ezaziphantsi kolwandle, iinqwelwana, uKumkani uSolomon awayezenzele indlu kaYehova.+ Abuzange bube nakulinganiswa ubunzima bobhedu olo lwazo—yonke le mpahla.+ 21  Ngokubhekisele kwiintsika, intsika nganye yayiziikubhite ezilishumi elinesibhozo ukuphakama,+ ijikelezwe ngumsonto oziikubhite ezilishumi elinesibini;+ ubungqingqwa bayo babuyiminwe emine, iholoholo. 22  Ingqukuva eyayiphezu kwayo yayiyeyobhedu,+ ukuphakama kwengqukuva enye kwakuziikubhite ezintlanu;+ ngokubhekisele kuwo umnatha ophinyeneyo neerharnati eziphezu kwengqukuva, macala onke,+ zazilubhedu zonke; nezentsika yesibini zazikwafana nezi, kwaneerharnati.+ 23  Iirharnati zazingamashumi asithoba anesithandathu, emacaleni, zonke iirharnati zilikhulu phezu komnatha ophinyeneyo eziwujikelezileyo.+ 24  Ngaphezu koko, intloko yamafanankosi yathabatha uSeraya+ umbingeleli oyintloko noZefaniya+ umbingeleli wesibini nabagcini-mnyango abathathu,+ 25  nasesixekweni yathabatha igosa lenkundla elinye elalingumveleli wamadoda emfazwe, namadoda asixhenxe kulawo ayefikelela kukumkani,+ awafunyanwayo esixekweni, nonobhala wentloko yomkhosi, lowo wayehlanganisa abantu belo lizwe, namadoda angamashumi amathandathu ebantwini belo lizwe, abafunyanwa phakathi esixekweni.+ 26  Ngoko wabathabatha aba uNebhuzaradan+ intloko yamafanankosi waza wabakhapha wabasa kukumkani waseBhabhiloni eRibhela.+ 27  Aba ukumkani waseBhabhiloni wabaxabela+ waza wababulala eRibhela+ kwilizwe laseHamati.+ Ngaloo ndlela uYuda wemka kumhlaba wakhe waya ekuthinjweni.+ 28  Ngabo aba abantu awabathabathayo uNebhukaderetsare wabasa ekuthinjweni: ngonyaka wesixhenxe, amaYuda angamawaka amathathu anamashumi mabini anesithathu.+ 29  Ngonyaka weshumi elinesibhozo kaNebhukaderetsare,+ eYerusalem kwakukho imiphefumlo engamakhulu asibhozo anamashumi mathathu anesibini. 30  Ngonyaka wamashumi amabini anesithathu kaNebhukaderetsare, uNebhuzaradan intloko yamafanankosi wathabathela amaYuda ekuthinjweni, imiphefumlo engamakhulu asixhenxe anamashumi mane anesihlanu.+ Yonke imiphefumlo yayingamawaka amane anamakhulu mathandathu. 31  Ekugqibeleni kwathi ngonyaka wamashumi amathathu anesixhenxe wokuthinjwa kukaYehoyakin+ ukumkani wakwaYuda, ngenyanga yeshumi elinesibini, ngomhla wamashumi amabini anesihlanu enyangeni leyo, uEvili-merodaki ukumkani waseBhabhiloni, ngonyaka wokuba ngukumkani kwakhe, wayiphakamisa intloko+ kaYehoyakin ukumkani wakwaYuda waza wamkhupha kwindlu yentolongo. 32  Wathetha izinto ezilungileyo naye waza wayiphakamisa itrone yakhe ngakumbi kuneetrone zabanye ookumkani ababekunye naye eBhabhiloni.+ 33  Wazikhulula izambatho zakhe zasentolongweni,+ wadla isonka+ rhoqo phambi kwakhe yonke imihla yobomi bakhe.+ 34  Ke wona umxhesho wakhe, wayenikwa umxhesho rhoqo uvela kukumkani waseBhabhiloni, mihla le njengemfanelo, de yangumhla wokufa kwakhe,+ yonke imihla yobomi bakhe.

Umbhalo osemazantsi