Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 46:1-28

46  Lilo eli ilizwi likaYehova elafikayo kuYeremiya umprofeti ngokuphathelele iintlanga:+  NgeYiputa,+ ngokuphathelele umkhosi wamajoni kaFaro Neko ukumkani waseYiputa,+ owayengakuMlambo umEfrate eKarkemishe,+ lowo uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni wamoyisa ngonyaka wesine kaYehoyakim+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda:  “Lungisani, madoda, ingweletshetshe nekhaka elikhulu, nize nisondele edabini.+  Bophani amahashe, nize nikhwele, bakhweli-mahashe, nize nizimise ninezigcina-ntloko. Khazimlisani iincula. Yambathani izambatho zentsimbi.+  “‘Kutheni na ukuze ndibabone bengenwe lunkwantyo? Bayabuya, namadoda abo anamandla ayatyunyuzwa; yaye ngokuqinisekileyo basabile, abajikanga.+ Kukho ukothuka macala onke,’+ utsho uYehova.  ‘Lowo ukhawulezayo makangazami ukusaba, nendoda enamandla mayingazami ukubaleka.+ Ngasemntla+ ngaseludongeni loMlambo umEfrate bakhubekile baza bawa.’+  “Ngubani na lo unyuka kanye njengoMlambo umNayile, njengemilambo enamanzi alatyuzayo?+  IYiputa inyuka kanye njengoMlambo umNayile,+ nanjengemilambo enamanzi alatyuzayo.+ Kwaye ithi, ‘Ndiya kunyuka. Ndiya kugubungela umhlaba. Ndiya kukulungela ukusitshabalalisa isixeko nabo bangabemi kuso.’+  Nyukani, nina mahashe; nidlongozele, nina zinqwelo! Makaphume amadoda anamandla, uKushe+ noPuti,+ abaphatha ikhaka, namaLudi,+ aphatha nagoba isaphetha. 10  “Loo mini yeyeNkosi enguMongami, uYehova wemikhosi, imini yempindezelo yokuziphindezelela kwiintshaba zakhe.+ Yaye ngokuqinisekileyo ikrele liya kuqwenga lizanelise lize lizaliswe ligazi, kuba iNkosi enguMongami,+ uYehova wemikhosi, inombingelelo+ kwilizwe lasemntla ngakuMlambo umEfrate.+ 11  “Nyuka uye eGiliyadi uze ufumane ibhalsam,+ ntombi enyulu yaseYiputa.+ Uzandise ngelize iindlela zokuziphilisa. Akukho kuchacha kuwe.+ 12  Iintlanga zilivile ihlazo lakho+ nesikhalo sakho sizalise ilizwe.+ Kuba indoda enamandla ikhubekile kwindoda enamandla.+ Awe phantsi ndawonye, omabini.” 13  Ilizwi awalithethayo uYehova kuYeremiya umprofeti ngokubhekisele ekuzeni kukaNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni ukuza kuxabela ilizwe laseYiputa, lalisithi:+ 14  “Kuxeleni oku eYiputa, madoda, nikuvakalise naseMigdoli,+ nikuvakalise naseNofu+ naseTapanehesi.+ Yithini, ‘Zimise, zilungiselele wena kanye,+ kuba ngokuqinisekileyo ikrele liya kukuqwenga ngeenxa zonke.+ 15  Kutheni na ukuze bakhukuliswe abanamandla bakho?+ Abemanga, kuba uYehova ngokwakhe ubashenxisile.+ 16  Bayakhubeka abaninzi. Okunene bayawa. Bamana besithi omnye komnye: “Suka, masibuyele ebantwini bakowethu nakwilizwe lezalamane zethu ngenxa yekrele elidlakazelisayo.”’ 17  Apho babhengeze oku, ‘UFaro ukumkani waseYiputa uyingxolo nje.+ Uliyeke ladlula ixesha lomsitho.’+ 18  “‘Ndiphila nje,’ utsho uKumkani, ogama lakhe linguYehova wemikhosi,+ ‘uya kufika enjengeTabhore+ phakathi kweentaba nanjengeKarmele+ ngaselwandle. 19  Zenzele impahla yokuthinjwa,+ mmi olibhinqa, ntombi+ yaseYiputa. Kuba iNofu+ iya kuba yinto nje ekhwankqisayo yaye okunene iya kutshiswa, khon’ ukuze ingabi nammi.+ 20  IYiputa injengethokazi elihle kakhulu. Ngokuqinisekileyo ingcongconi yasemntla iya kuza kuyo.+ 21  Ngapha koko, amajoni ayo aqeshiweyo phakathi kwayo anjengamathole enkomo atyetyisiweyo.+ Kodwa nawo arhoxile;+ asabile xa ewonke. Akemanga.+ Kuba wona kanye umhla wentlekele yawo uwafikele, ixesha lokunikwa kwawo ingqalelo.’+ 22  “‘Ilizwi layo linjengelenyoka ehambayo;+ kuba amadoda aya kuhamba ngamandla, yaye okunene aya kuza kuyo enamazembe, njengabo batheza iinkuni. 23  Ngokuqinisekileyo baya kuligawula ihlathi layo,’+ utsho uYehova, ‘kuba ibingenakungeneka. Kuba baninzi kuneenkumbi,+ yaye abanakubalwa. 24  Intombi+ yaseYiputa ngokuqinisekileyo iya kuziva ineentloni. Okunene iya kunikelwa esandleni sabantu basemntla.’+ 25  “UYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, uthe, ‘Yabona, ndiphethulela ingqalelo yam kuAmon+ waseNo+ nakuFaro nakwiYiputa nakoothixo+ bayo nakookumkani bayo,+ kwanakuFaro nakubo bonke abo bakholose ngaye.’+ 26  “Ndiza kubanikela esandleni sabo bafuna umphefumlo wabo nasesandleni sikaNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni+ nasesandleni sabakhonzi bakhe; yaye emva koko kuya kuhlalwa kuyo njengakwimihla yakudala,’+ utsho uYehova. 27  “‘Wena ke, musa ukoyika, Yakobi mkhonzi wam, nawe Sirayeli,+ musa ukungenwa lunkwantyo. Kuba yabona, ndiyakusindisa ukude, nembewu yakho kwilizwe ethinjelwe kulo.+ Yaye ngokuqinisekileyo uYakobi uya kubuya aze angabi nasiphazamiso ahlale ngokukhululeka kungekho nabani na omngcangcazelisayo.+ 28  Wena ke, musa ukoyika, Yakobi mkhonzi wam,’ utsho uYehova, ‘kuba ndinawe.+ Ndiya kuzitshabalalisa zonke iintlanga endikusasazele kuzo,+ kodwa wena andiyi kukutshabalalisa.+ Kodwa ndiya kukubetha ngomlinganiselo ofanelekileyo,+ andiyi kukushiya ungohlwaywanga ngokupheleleyo.’”+

Umbhalo osemazantsi