Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 43:1-13

43  Ke kaloku kwathi kamsinya akuba uYeremiya egqibile ukuwathetha ebantwini bonke amazwi onke kaYehova uThixo wabo lawo uYehova uThixo wabo wayemthume wona kubo, wona kanye onke la mazwi,+  uAzariya unyana kaHoshaya+ noYohanan+ unyana kaKareya nawo onke amadoda akhukhumeleyo+ athi kuYeremiya: “Uthetha ubuxoki.+ UYehova uThixo wethu akakuthumanga, esithi, ‘Musani ukungena eYiputa ukuba nihlale khona njengabaphambukeli.’+  Kodwa uBharuki+ unyana kaNeriya uyakuphembelela nxamnye nathi ngenjongo yokusinikela esandleni samaKhaledi, ukuba asibulale okanye asithabathele ekuthinjweni eBhabhiloni.”+  UYohanan unyana kaKareya nazo zonke iintloko zemikhosi yamajoni nabo bonke abantu abazange balithobele ilizwi likaYehova,+ ukuba baqhubeke behlala kwilizwe lakwaYuda.+  Ngoko uYohanan unyana kaKareya nazo zonke iintloko zemikhosi yamajoni bathabatha yonke intsalela yakwaYuda eyabuyayo ivela kuzo zonke iintlanga eyayisasazeke kuzo, ukuze ihlale okwethutyana kwilizwe lakwaYuda,+  kwanamadoda omeleleyo nabafazi nabantwana abancinane neentombi zokumkani+ nayo yonke imiphefumlo uNebhuzaradan+ intloko yamafanankosi awayeyishiye noGedaliya+ unyana ka-Ahikam+ unyana kaShafan,+ noYeremiya umprofeti noBharuki+ unyana kaNeriya.  Ekugqibeleni bafika kwilizwe laseYiputa,+ kuba abazange balithobele ilizwi likaYehova; bada baya kufikelela eTapanehesi.+  Ngoko kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya eTapanehesi, lisithi:  “Thabatha ngesandla sakho amatye amakhulu, uze uwafihle eludakeni endaweni yezitena emnyangweni wendlu kaFaro eTapanehesi phambi kwamehlo amadoda akwaYuda.+ 10  Kwaye umele uthi kuwo, ‘Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “Yabonani, ndiya kuthumela uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni,+ umkhonzi wam,+ ndiyibeke itrone yakhe kanye phezu kwala matye ndiwafihlileyo, yaye ngokuqinisekileyo intente yakhe entle uya kuyolulela phezu kwawo. 11  Uya kufika alibethe ilizwe laseYiputa.+ Nabani na ofanelwe sisibetho esibulalayo uya kuba ngowesibetho esibulalayo, nabani na ofanelwe kukuthinjwa uya kuba ngowokuthinjwa, nabani na ofanelwe likrele uya kuba ngowekrele.+ 12  Ndiza kuzitshisa ngomlilo izindlu zoothixo baseYiputa;+ kwaye ngokuqinisekileyo uya kuzitshisa zona, bona abathimbe, aze azisonge ngelizwe laseYiputa, kanye njengoko umalusi ezisonga ngesambatho sakhe,+ yaye okunene uya kuphuma apho ngoxolo. 13  Ngokuqinisekileyo uya kuziqhekeza iintsika zaseBhete-shemeshe, ekwilizwe laseYiputa; nezindlu zoothixo baseYiputa uya kuzitshisa ngomlilo.”’”

Umbhalo osemazantsi