Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 42:1-22

42  Ngoko zonke iintloko zemikhosi yamajoni noYohanan+ unyana kaKareya noYezaniya+ unyana kaHoshaya+ nabo bonke abantu, ukususela koyena mncinane ukusa koyena mkhulu, basondela  baza bathi kuYeremiya umprofeti: “Ngamana ukuzicelela kwethu ubabalo kungaba phambi kwakho, uze usithandazele kuYehova uThixo wakho,+ thina, nayo yonke le ntsalela, kuba sisele sambalwa, kwabaninzi,+ kanye njengoko amehlo akho esibona.  Yaye ngamana uYehova uThixo wakho angasixelela indlela esifanele sihambe ngayo nento esifanele siyenze.”+  UYeremiya umprofeti wathi kubo: “Ndivile. Yabonani, ndiyathandaza kuYehova uThixo wenu ngokwamazwi enu;+ yaye ngokuqinisekileyo lonke ilizwi aniphendula ngalo uYehova ndiya kunixelela.+ Andiyi kunivimba lizwi.”+  Bona ke bathi kuYeremiya: “Ngamana uYehova angaba lingqina elinyanisileyo nelithembekileyo kuthi+ ukuba asenzanga ngokwelizwi lonke uYehova uThixo wakho akuthuma lona kuthi.+  Enoba lilungile okanye libi, lilizwi likaYehova uThixo wethu esikuthuma kuye esiya kulithobela, ukuze silungelwe ngenxa yokuba silithobela ilizwi likaYehova uThixo wethu.”+  Ke kaloku kwathi ekupheleni kwemihla elishumi lafika ilizwi likaYehova kuYeremiya.+  Ngoko wabiza uYohanan unyana kaKareya nazo zonke iintloko zemikhosi yamajoni ezazikunye naye nabo bonke abantu, ukususela koyena mncinane ukusa koyena mkhulu;+  yaye wahlabela mgama wathi kubo: “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli, enindithumele kuye ukuba ndinicelele ubabalo phambi kwakhe,+ ukuthi, 10  ‘Ukuba nithe naqhubeka nihlala kweli lizwe,+ ndiza kunakha, ndinganichithi, yaye ndiza kunityala, ndinganincothuli;+ kuba ngokuqinisekileyo ndiya kuzisola ngenxa yentlekele endinibangele yona.+ 11  Musani ukumoyika ukumkani waseBhabhiloni, lowo nimoyikayo.’+ “‘Musani ukumoyika,’+ utsho uYehova, ‘kuba ndinani, ukuze ndinisindise nokuze ndinihlangule esandleni sakhe.+ 12  Ndiya kunenzela inceba, yaye ngokuqinisekileyo uya kuba nenceba kuni aze anibuyisele emhlabeni wenu.+ 13  “‘Kodwa ukuba nithi: “Hayi; asizi kuhlala kweli lizwe!” nize ningalithobeli ilizwi likaYehova uThixo wenu,+ 14  nisithi: “Hayi, kodwa siya kungena kwilizwe laseYiputa,+ apho singayi kubona khona imfazwe nesandi sophondo singayi kusiva nesonka singayi kusilambela; kulapho siya kuhlala khona ke”;+ 15  ngoko ke liveni ngoku ilizwi likaYehova, ntsalela yakwaYuda. Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “Ukuba ngokuqinisekileyo ubuso benu nibubhekise ekungeneni eYiputa nize okunene ningene apho ukuze nihlale njengabaphambukeli,+ 16  kothi ke lona kanye ikrele eli niloyikayo linifumane apho kwilizwe laseYiputa,+ kwaye yona kanye indlala le niyoyikayo iya kunilandela ngokusondeleyo ukuya eYiputa;+ nifele apho.+ 17  Kothi ke onke amadoda abhekise ubuso bawo ukuba angene eYiputa ukuze ahlale apho njengabaphambukeli afe likrele, yindlala nayindyikitya yokufa;+ akuyi kubakho usindayo okanye obalekileyo kuwo, ngenxa yentlekele endiwazisela yona.”’+ 18  “Kuba utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Kanye njengoko umsindo wam nobushushu bam buphalazelwe phezu kwabemi baseYerusalem,+ ngokunjalo ubushushu bam buya kuphalazelwa phezu kwenu ngenxa yokungena kwenu eYiputa, kwaye ngokuqinisekileyo niya kuba sisithuko nento ekhwankqisayo nesiqalekiso nongcikivo,+ yaye anisayi kuba sayibona le ndawo.’+ 19  “UYehova uthethile nxamnye nani, ntsalela yamaYuda. Musani ukungena eYiputa.+ Ngokuqinisekileyo nifanele nazi ukuba ndinikele ubungqina ngani namhlanje,+ 20  bokuba nenze isiphoso nxamnye nemiphefumlo yenu;+ kuba nina ngokwenu nandithumela kuYehova uThixo wenu, nisithi, ‘Sithandazele kuYehova uThixo wethu; kwaye yonk’ into uYehova uThixo wethu ayitshoyo sixelele yona ngaloo ndlela, yaye ngokuqinisekileyo siya kuyenza.’+ 21  Ndiyanixelela namhlanje, kodwa ngokuqinisekileyo aniyi kulithobela ilizwi likaYehova uThixo wenu okanye nantoni na andithume ngayo kuni.+ 22  Ke kaloku nifanele nazi ukuba niya kufa likrele,+ yindlala nayindyikitya yokufa kuloo ndawo niyoliswa kukungena kuyo ukuba nihlale njengabaphambukeli.”+

Umbhalo osemazantsi