Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 40:1-16

40  Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya emva kokuba wayendululwe eRama+ nguNebhuzaradan+ intloko yamafanankosi, ekumthabatheni kwakhe ebotshiwe ngemixokelelwane phakathi kwabo bonke abathinjwa baseYerusalem nabakwaYuda, ababethatyathelwa ekuthinjweni eBhabhiloni.+  Yandula ke intloko yamafanankosi yamthabatha uYeremiya yaza yathi kuye: “UYehova uThixo wakho wathetha le ntlekele nxamnye nale ndawo,+  waza wakuphumeza oko uYehova kanye njengoko wayethethile, ngenxa yokuba nina nonile kuYehova, analithobela ilizwi lakhe. Yabakho ke le nto kuni.+  Ke kaloku, khangela! ndiyakukhulula namhlanje le mixokelelwane isezandleni zakho. Ukuba kulungile emehlweni akho ukuza nam eBhabhiloni, yiza, yaye ndiya kulimisa iliso lam kuwe.+ Kodwa ukuba kubi emehlweni akho ukuza nam eBhabhiloni, yeka. Khawubone! Ilizwe liphela liphambi kwakho. Naphi na apho kulungileyo yaye kufanelekileyo emehlweni akho ukuya, yiya apho.”+  Wayengekabuyi, ukutsho kukaNebhuzaradan ukuthi: “Buyela kuGedaliya+ unyana ka-Ahikam+ unyana kaShafan,+ lowo ukumkani waseBhabhiloni ammiseleyo phezu kwezixeko zakwaYuda, uze uhlale naye phakathi kwabantu; okanye naphi na apho kufanelekileyo emehlweni akho ukuya, yiya.”+ Kwaye ngoko intloko yamafanankosi yamnika umxhesho wokutya nesipho yaza yamyeka wahamba.+  Ngako oko uYeremiya wafika kuGedaliya+ unyana ka-Ahikam eMizpa+ waza wahlala naye phakathi kwabantu ababeshiywe elizweni.  Ekuhambeni kwexesha zonke iintloko zomkhosi ezazisendle,+ zona namadoda azo, zeva ukuba ukumkani waseBhabhiloni umisele uGedaliya unyana ka-Ahikam phezu kwelizwe nokuba ummisele phezu kwamadoda nabafazi nabantwana abancinane nabathile abantu abasweleyo belizwe, ababengathatyathelwanga ekuthinjweni eBhabhiloni.+  Ngoko zeza kuGedaliya eMizpa, kwanoIshmayeli+ unyana kaNetaniya noYohanan+ noYonatan, oonyana bakaKareya, noSeraya unyana kaTanumete noonyana bakaEfayi umNetofa+ noYezaniya+ unyana womMahakati,+ bona namadoda abo.+  UGedaliya+ unyana ka-Ahikam+ unyana kaShafan+ wabafungela+ bona namadoda abo, esithi: “Ningoyiki ukuwakhonza amaKhaledi. Qhubekani nihlala elizweni nize nikhonze ukumkani waseBhabhiloni, niya kulungelwa.+ 10  Mna ke, yabonani, ndihlala eMizpa,+ ukuze ndime phambi kwamaKhaledi aya kuza kuthi. Nina ke, hlanganisani iwayini+ neziqhamo zasehlotyeni neoli nifake ezityeni zenu nize nihlale kwizixeko zenu enizithimbileyo.” 11  Nawo onke amaYuda awayekwaMowabhi naphakathi koonyana baka-Amoni nakwaEdom nalawo ayekwamanye amazwe,+ eva ukuba ukumkani waseBhabhiloni umnike intsalela uYuda nokuba phezu kwayo umisele uGedaliya+ unyana ka-Ahikam unyana kaShafan. 12  Kwaye onke amaYuda abuya ezindaweni zonke awayesasazeke kuzo, yaye aqhubeka esiza kwilizwe lakwaYuda kuGedaliya eMizpa.+ Ahlanganisa iwayini neziqhamo zasehlotyeni ezininzi kakhulu. 13  Yena ke uYohanan+ unyana kaKareya+ nazo zonke iintloko zemikhosi yamajoni ezazisendle,+ beza kuGedaliya eMizpa. 14  Bathi kuye: “Akwazi na konke konke ukuba uBhahalis, ukumkani woonyana baka-Amoni,+ uthumele uIshmayeli+ unyana kaNetaniya+ ukuze akuxabele emphefumlweni?” Kodwa uGedaliya unyana ka-Ahikam akazange abakholelwe.+ 15  UYohanan+ unyana kaKareya yena wathi kuGedaliya, emfihlekweni eMizpa: “Ndifuna ukuhamba, ngoku, ndize ndimxabele uIshmayeli unyana kaNetaniya, njengoko kungekho bani uya kwazi konke konke.+ Kutheni na efanele akuxabele emphefumlweni, yaye kutheni na onke la maYuda aqokelelwa ndawonye kuwe emele achithachitheke nentsalela yakwaYuda itshabalale?”+ 16  Kodwa uGedaliya+ unyana ka-Ahikam+ wathi kuYohanan unyana kaKareya: “Musa ukuyenza le nto, kuba bubuxoki obu ubuthethayo ngokuphathelele uIshmayeli.”+

Umbhalo osemazantsi