Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 34:1-22

34  Ilizwi elafika kuYeremiya livela kuYehova, xa uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni+ nayo yonke imikhosi yakhe+ yamajoni nazo zonke izikumkani zomhlaba, ulawulo olusesandleni sakhe,+ nazo zonke izizwana zazisilwa neYerusalem nazo zonke izixeko zayo,+ lalisithi:  “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Hamba, uze uthi kuZedekiya ukumkani wakwaYuda,+ ewe, umele uthi kuye: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Yabona, esi sixeko ndisinikela esandleni sokumkani waseBhabhiloni,+ yaye umele asitshise ngomlilo.+  Kwaye wena akuyi kusinda esandleni sakhe, ngenxa yokuba nakanjani na uya kubanjwa yaye uya kunikelwa esandleni sakhe.+ Namehlo akho aya kuwabona amehlo okumkani waseBhabhiloni,+ nomlomo wakhe uya kuthetha nomlomo wakho, yaye wena uya kuya eBhabhiloni.’  Noko ke, live ilizwi likaYehova, Zedekiya kumkani wakwaYuda,+ ‘Utsho uYehova ngawe ukuthi: “Akuyi kufa likrele.  Uya kufa ngoxolo;+ njengokubaselwa kooyihlo, ookumkani bangaphambili ababephambi kwakho,+ ngoko baya kukubasela nawe,+ baya kuthi ‘Awu, nkosi!’+ bekwenzela isijwili,+ kuba ‘mna ndilithethile eli lizwi,’ utsho uYehova.”’”’”  Wawathetha ke uYeremiya umprofeti onke la mazwi+ kuZedekiya ukumkani wakwaYuda eYerusalem,  xa imikhosi yamajoni yokumkani waseBhabhiloni yayisilwa neYerusalem nazo zonke izixeko zakwaYuda ezazisele,+ neLakishe+ neAzeka;+ kuba kwakusele zona, ezi zixeko zinqatyisiweyo,+ phakathi kwezixeko zakwaYuda.+  Ilizwi elafika kuYeremiya livela kuYehova emva kokuba uKumkani uZedekiya enze umnqophiso nabo bonke abantu ababeseYerusalem ukuvakalisa kubo inkululeko,+  ukuba ngamnye akhulule isicaka sakhe, ngamnye isicakakazi sakhe, indoda yomHebhere+ nomfazi womHebhere, ukuze angabasebenzisi njengezicaka, oko kukuthi, umYuda, ongumzalwana wakhe.+ 10  Ngoko zonke iinkosana+ zathobela, nabo bonke abantu ababengene emnqophisweni wokukhulula elowo isicaka sakhe, elowo isicakakazi sakhe, ukuze angabi sabasebenzisa njengezicaka, bathobela baza babandulula.+ 11  Kodwa bajika+ emva koko bazibuyisa izicaka nezicakakazi ezo babezikhulule, bazithoba njengezicaka nanjengezicakakazi.+ 12  Ngenxa yoko ilizwi likaYehova lafika kuYeremiya livela kuYehova, lisithi: 13  “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Mna ndenza umnqophiso nookhokho benu+ mini ndabakhupha elizweni laseYiputa,+ endlwini yezicaka,+ ndisithi: 14  “Ekupheleni kweminyaka esixhenxe nifanele nikhulule ngamnye umzalwana wakhe,+ indoda engumHebhere,+ owazithengisa kuwe+ nothe wakukhonza iminyaka emithandathu; kwaye umele umkhulule emke kuwe.” Kodwa ookhokho benu abazange bandiphulaphule, bengazange bathobe nendlebe yabo.+ 15  Nina ke niyajika namhlanje nenza oko kuthe tye emehlweni am ngokubhengeza inkululeko ngamnye kwiqabane lakhe, kwaye nenza umnqophiso phambi kwam+ kule ndlu ebizwe ngegama lam.+ 16  Nandule ke nijike+ nize nilihlambele igama lam,+ nibuyise ngamnye isicaka sakhe, ngamnye isicakakazi sakhe, ezo benizikhulule ngokuvumelekileyo emphefumlweni wazo, yaye niyazithoba zibe zizicaka nezicakakazi zenu.’+ 17  “Ngoko ke utsho uYehova ukuthi, ‘Anindithobelanga ngokuthi niqhubeke nibhengeza inkululeko+ ngamnye kumntakwabo, ngamnye kwiqabane lakhe. Yabonani, ndibhengeza kuni inkululeko,’+ utsho uYehova, ‘ekreleni,+ kwindyikitya yokufa+ nasendlaleni,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuninikela ukuba ningcangcazeliswe zizo zonke izikumkani zomhlaba.+ 18  Kwaye ndiza kuwanikela amadoda awugqithileyo umnqophiso wam,+ ekubeni engawagcinanga amazwi omnqophiso awenzileyo phambi kwam ngethole lenkomo alicande kubini+ ukuze adlule phakathi kwamacala alo;+ 19  oko kukuthi, iinkosana zakwaYuda neenkosana zaseYerusalem,+ amagosa enkundla nababingeleli nabo bonke abantu belizwe abadlula phakathi kwamacala ethole elo lenkomo— 20  ewe, ndiza kubanikela esandleni seentshaba zabo nasesandleni sabo bafuna umphefumlo wabo;+ kwaye izidumbu zabo ziya kuba kukudla kwezidalwa eziphaphazelayo zamazulu nezamarhamncwa omhlaba.+ 21  UZedekiya ukumkani wakwaYuda+ neenkosana zakhe ndiya kubanikela esandleni seentshaba zabo nasesandleni sabo bafuna umphefumlo wabo nasesandleni semikhosi yamajoni yokumkani waseBhabhiloni+ emkayo kuni.’+ 22  “‘Yabona, ndiyayalela,’ utsho uYehova, ‘yaye ngokuqinisekileyo ndiya kubabuyisela kwesi sixeko,+ balwe naso, basithimbe baze basitshise ngomlilo;+ nezixeko zakwaYuda ndiya kuzenza inkangala ephanzileyo engenammi.’”+

Umbhalo osemazantsi