Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 33:1-26

33  Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya isihlandlo sesibini, ngoxa wayesavalelwe kwiNtendelezo Yabalindi,+ lisithi:  “Utsho uYehova uMenzi+ womhlaba, uYehova uMyili+ wawo ukuba awumisele ngokuqinileyo,+ onguYehova igama lakhe, ukuthi,+  ‘Ndibize, ndiya kukuphendula+ yaye ndikulungele ukukuxelela izinto ezinkulu nezingaqiqekiyo ongazaziyo.’”+  “Kuba utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ngokuphathelele izindlu zesi sixeko nangokuphathelele izindlu zookumkani bakwaYuda ezidilizwayo ngenxa yemisele yokungqinga nangenxa yekrele;+  ngokuphathelele abo baze kulwa namaKhaledi nokuza kuzalisa iindawo ngezidumbu zabantu endibaxabeleyo ndinomsindo nobushushu,+ nangenxa yabo bonke abo ndiye ndabufihla ubuso bam kwesi sixeko ngenxa yobubi babo, ukuthi,+  ‘Yabona, ndisenza sichache sibuyele empilweni;+ yaye ndiza kubaphilisa ndize ndibatyhilele uxolo oluninzi nenyaniso.+  Ndiza kubabuyisa abathinjwa bakwaYuda nabathinjwa bakwaSirayeli,+ ndibakhe njengasekuqaleni.+  Ndiza kubasulungekisa kuso sonke isiphoso sabo abandone ngaso,+ ndizixolele zonke iziphoso zabo abandone ngazo nabaye banxaxha ngazo kum.+  Ngokuqinisekileyo kum siya kuba ligama lokugcoba,+ indumiso nobuhle kwiintlanga zonke zomhlaba eziya kuva ngako konke ukulunga endibenzela kona.+ Yaye ngokuqinisekileyo ziya kunkwantya,+ ziphazamiseke+ ngenxa yokulunga konke nangenxa yoxolo lonke endisenzela lona.’”+ 10  “Utsho uYehova ukuthi, ‘Kule ndawo eniya kuthi nina iyinkangala engenamntu nengenasilwanyana sasekhaya, kwizixeko zakwaYuda nakwizitrato zaseYerusalem eziphanzileyo+ ezingenamntu nezingenammi nezingenasilwanyana sasekhaya, kuseza kuvakala+ 11  isandi sokugcoba nesandi semihlali,+ ilizwi lomyeni nelizwi lomtshakazi, ilizwi labo bathi: “Bongani uYehova wemikhosi, kuba uYehova ulungile;+ kuba ububele bothando bobakhe ukusa kwixesha elingenammiselo!”’+ “‘Baya kuba bezise umnikelo wokubulela endlwini kaYehova,+ kuba ndiya kubabuyisa abathinjwa belizwe kanye njengasekuqaleni,’+ utsho uYehova.” 12  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Kule ndawo iyinkangala engenamntu kwanesilwanyana sasekhaya+ nakuzo zonke izixeko zayo kuseza kubakho idlelo labalusi ababuthisela kulo umhlambi.’+ 13  “‘Kwizixeko zommandla weentaba, kwizixeko ezisesithabazini+ nakwizixeko zasemzantsi+ nakwilizwe lakwaBhenjamin+ nakwimimandla engqonge iYerusalem+ nakwizixeko zakwaYuda+ imihlambi isaya kudlula phantsi kwezandla zalowo ubalayo,’+ utsho uYehova.” 14  “‘Khangela! Kuza imihla,’+ utsho uYehova, ‘endiya kuthi ngayo ndiliphumeze ilizwi elilungileyo endilithethileyo+ ngokuphathelele indlu kaSirayeli+ nangokuphathelele indlu kaYuda. 15  Ngaloo mihla nangelo xesha ndiya kumhlumisela uDavide ihlumelo lobulungisa,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kuphumeza okusesikweni nobulungisa elizweni.+ 16  Ngaloo mihla uYuda uya kusindiswa+ neYerusalem iya kuhlala ngonqabiseko.+ Kwaye kuya kuthiwa ukubizwa kwayo, uYehova ubuBulungisa Bethu.’”+ 17  “Kuba utsho uYehova ukuthi, ‘UDavide akayi kunqunyukelwa ndoda yakuhlala etroneni yendlu kaSirayeli.+ 18  Nababingeleli, abaLevi, abayi kunqunyukelwa ndoda phambi kwam yokunikela umnikelo otshiswa kuphele nokuqhumisela umnikelo wokudla okuziinkozo nokusoloko isenza umbingelelo.’”+ 19  Ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kuYeremiya, lisithi: 20  “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ukuba ninokuwaphula umnqophiso wam wemini nomnqophiso wam wobusuku, ukuze imini nobusuku zingabikho ngexesha lazo,+ 21  ngokunjalo nomnqophiso wam noDavide umkhonzi wam+ unokwaphulwa ukuze angabi nanyana wokulawula njengokumkani etroneni yakhe;+ kanjalo nangabaLevi, ababingeleli, abalungiseleli bam.+ 22  Kanye njengoko umkhosi wamazulu ungenakubalwa, nentlabathi yolwandle ingenakulinganiswa,+ ngoko ndiya kuyandisa imbewu kaDavide umkhonzi wam nabaLevi abalungiselela mna.’”+ 23  Ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kuYeremiya, lisithi: 24  “Akukubonanga na oko sikuthethileyo esi sizwana, sisithi, ‘Iintsapho ezimbini azikhethileyo uYehova,+ uya kuzigatya na’? Nabantu bam babaphatha ngokungenantlonelo,+ kangangokuba abayi kuba saqhubeka beluhlanga phambi kwabo. 25  “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ukuba ibingesosibakala sokuba ndamisela umnqophiso wemini nobusuku,+ imimiselo yezulu nomhlaba,+ 26  ngokunjalo ke bendiya kuyilahla imbewu kaYakobi nekaDavide umkhonzi wam,+ ngokokuze ndingathabathi embewini yakhe abalawuli bembewu ka-Abraham, uIsake noYakobi. Kuba ndiya kubahlanganisa abathinjwa+ babo ndize ndibe nosizi ngabo.’”+

Umbhalo osemazantsi