Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 27:1-22

27  Ekuqaleni kobukumkani bukaYehoyakim unyana kaYosiya,+ ukumkani wakwaYuda, kwafika eli lizwi kuYeremiya livela kuYehova, lisithi:  “Utsho uYehova kum ukuthi, ‘Zenzele izibopho needyokhwe,+ uzibeke entanyeni yakho.+  Yaye umele uzithumele kukumkani wakwaEdom+ nakukumkani wakwaMowabhi+ nakukumkani woonyana baka-Amoni+ nakukumkani waseTire+ nakukumkani wakwaSidon+ ngesandla sabathunywa abeza eYerusalem kuZedekiya ukumkani wakwaYuda.  Uze ubanike umyalelo bawuse kwiinkosi zabo, uthi: “‘“Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli ukuthi;+ yitshoni kwiinkosi zenu ukuthi,  ‘Mna ndenze umhlaba,+ uluntu+ nezilo+ eziphezu komhlaba ngamandla am amakhulu+ nangengalo yam eyoluliweyo;+ kwaye ndiwunike lowo kungqineke kulungile emehlweni am ukumnika.+  Ke kaloku ndiwanikele onke la mazwe esandleni sikaNebhukadenetsare ukumkani waseBhabhiloni,+ umkhonzi wam;+ kwanamarhamncwa asendle ndiwanikele kuye ukuba amkhonze.+  Kwaye zonke iintlanga zimele zikhonze yena+ kanye nonyana wakhe nomzukulwana wakhe kude kufike ixesha lelizwe lakhe,+ yaye iintlanga ezininzi nookumkani abakhulu bamele bamxhaphaze njengesicaka.’+  “‘“‘Luya kuthi ke uhlanga nobukumkani obungayi kumkhonza, uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabhiloni; nolo lungayi kubeka intamo yalo phantsi kwedyokhwe kakumkani waseBhabhiloni, ndinikele ingqalelo yam kolo hlanga ngekrele+ nangendlala+ nangendyikitya yokufa,’+ utsho uYehova, ‘de ndizigqibe ngesandla sakhe.’+  “‘“‘Nina ke, musani ukubaphulaphula abaprofeti benu+ nabo benu bavumisayo nabaphuphi benu+ nabo benu abaqhelisela umlingo nabakhafuli benu,+ abathi kuni: “Nina aniyi kumkhonza ukumkani waseBhabhiloni.”+ 10  Kuba baniprofetela ubuxoki, ngenjongo yokunifudusela kude emhlabeni wenu; yaye ndiya kunisasaza, nize nitshabalale.+ 11  “‘“‘Ke lona uhlanga oluya kuzisa intamo yalo phantsi kwedyokhwe kakumkani waseBhabhiloni luze okunene lumkhonze, ndiya kuluyeka luphumle emhlabeni walo,’ utsho uYehova, ‘yaye ngokuqinisekileyo luya kuwulima luze luhlale kuwo.’”’”+ 12  NakuZedekiya+ ukumkani wakwaYuda ndathetha ngokwala mazwi onke,+ ndisithi: “Zisani iintamo zenu phantsi kwedyokhwe kakumkani waseBhabhiloni, nimkhonze yena nabantu bakhe nize niqhubeke niphila.+ 13  Kutheni na ufanele ufe nje wena nabantu bakho ngekrele,+ ngendlala+ nangendyikitya yokufa+ ngokoko uYehova akuthethileyo eluhlangeni olungamkhonziyo ukumkani waseBhabhiloni? 14  Musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofeti abathi kuni, ‘Aniyi kumkhonza ukumkani waseBhabhiloni,’+ ngenxa yokuba baniprofetela ubuxoki.+ 15  “‘Kuba andibathumanga,’ utsho uYehova, ‘kodwa baprofeta egameni lam ngobuxoki, ukuze ndinisasaze,+ yaye niya kutshabalala,+ nina nabaprofeti abaniprofetelayo.’”+ 16  Ndathetha nakubabingeleli nakuso sonke esi sizwana, ndisithi: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ningawaphulaphuli amazwi abaprofeti benu abaniprofetelayo, besithi: “Khangelani! Izitya zendlu kaYehova zibuyiswa kamsinya eBhabhiloni ngoku!”+ Kuba baniprofetela ubuxoki.+ 17  Ningabaphulaphuli. Khonzani ukumkani waseBhabhiloni nize niqhubeke niphila.+ Kutheni na esi sixeko sifanele sibe yindawo ephanzileyo nje?+ 18  Kodwa ukuba bangabaprofeti yaye ukuba ilizwi likaYehova likho kubo, mabancede, bambongoze uYehova wemikhosi,+ ukuba izitya eziseleyo endlwini kaYehova nasendlwini kakumkani wakwaYuda naseYerusalem zingayi eBhabhiloni.’ 19  “Kuba utsho uYehova wemikhosi ngokuphathelele iintsika+ nangokuphathelele ulwandle+ nangokuphathelele iinqwelwana+ nangokuphathelele okuseleyo kwizitya eziseleyo kwesi sixeko,+ 20  ezo uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabhiloni wayengazithabathanga ekuthabatheleni kwakhe uYekoniya+ unyana kaYehoyakim, ukumkani wakwaYuda, ekuthinjweni eYerusalem wamsa eBhabhiloni, kunye nezidwangube zonke zakwaYuda naseYerusalem;+ 21  kuba utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ngokuphathelele izitya eziseleyo endlwini kaYehova nasendlwini kakumkani wakwaYuda naseYerusalem, ukuthi,+ 22  ‘“Ziya kusiwa+ eBhabhiloni, ziqhubeke zilapho de kube yimini yokuphethulela kwam ingqalelo yam kuzo,”+ utsho uYehova. “Kwaye ndiza kuzinyusa ndizibuyisele kule ndawo.”’”+

Umbhalo osemazantsi