Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 16:1-21

16  Laqhubeka ke lifika kum ilizwi likaYehova, lisithi:  “Uze ungazithabatheli mfazi, kwaye uze ungabi nanyana nazintombi kule ndawo.+  Kuba utsho uYehova ngokuphathelele oonyana nangokuphathelele iintombi ezizalelwa kule ndawo, nangokuphathelele oonina ababazalayo nangokuphathelele ooyise ababangela ukuzalwa kwabo kweli lizwe, ukuthi,+  ‘Baya kufa zizifo.+ Abayi kwenzelwa sijwili,+ bengayi kungcwatywa.+ Baya kuba njengomgquba phezu komhlaba;+ baya kufikelela ekupheleni ngekrele nangendlala,+ kwaye izidumbu zabo okunene ziya kuba kukutya kwezidalwa eziphaphazelayo zamazulu nokwezilo zomhlaba.’+  “Kuba utsho uYehova ukuthi, ‘Musa ukungena endlwini yetheko labakhedamileyo, ungayi kwenza isijwili yaye uze ungavelani nabo.’+ “‘Kuba ndilususile uxolo lwam kwesi sizwana,’ utsho uYehova, ‘nobubele bothando nenceba.+  Ngokuqinisekileyo baya kufa, abakhulu nabancinane, kweli lizwe. Abayi kungcwatywa,+ nabantu abayi kuzimbambazela ngenxa yabo, kungekho nabani na oya kuzicenta+ okanye achebe inkqayi ngenxa yabo.+  Kwaye abayi kubabela nasiphi na isonka ngenxa yokuzila ukuze bathuthuzele abo bafelweyo;+ bengayi kubanika nendebe yentuthuzelo ukuze basele ngenxa kayise nangenxa kanina.+  Uze ungangeni konke konke endlwini yesidlo ukuze uhlale phantsi kunye nabo udle uze usele.’+  “Kuba utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Yabona, ndiyaliyekisa kule ndawo phambi kwamehlo enu nangemihla yenu ilizwi lokugcoba nelizwi lemihlali, ilizwi lomyeni nelizwi lomtshakazi.’+ 10  “Kothi ke, xa uxelela esi sizwana onke la mazwi size okunene sithi kuwe, ‘Kungenxa yantoni na ukuze uYehova athethe kuthi yonke le ntlekele inkulu, yaye siyintoni na isiphoso sethu nesono sethu esimone ngaso uYehova uThixo wethu?’+ 11  uze utsho ke kuso ukuthi, ‘“Kungenxa yokuba ooyihlo bandishiya,”+ utsho uYehova, “balandela abanye oothixo, babakhonza baza baqubuda kubo.+ Kodwa mna bandishiya, nomthetho wam abazange bawugcine.+ 12  Kwaye nina nenze okubi ngakumbi kunooyihlo,+ yaye ngoku nilandela ngamnye ubulukhuni+ bentliziyo yakhe embi ngokungandithobeli.+ 13  Ndiza kunilahla nisuke kweli lizwe+ niye kwilizwe eningalaziyo nina,+ kwanooyihlo, yaye apho kuya kufuneka nikhonze abanye oothixo+ imini nobusuku, ngenxa yokuba andiyi kunibabala.”’ 14  “‘Ngoko ke, khangela! kuza imihla,’+ utsho uYehova, ‘ekungayi kuba sathiwa: “Ephila nje uYehova owabanyusayo oonyana bakaSirayeli kwilizwe laseYiputa!”+ 15  kodwa kuthiwe: “Ephila nje uYehova owabanyusayo oonyana bakaSirayeli kwilizwe lasemntla nasemazweni onke awayebasasazele kuwo!” kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kubabuyisela emhlabeni wabo, endawunika ookhokho babo.’+ 16  “‘Yabona ndithumela kubalobi abaninzi,’ utsho uYehova, ‘kwaye ngokuqinisekileyo baya kubaloba; emva koko ndiya kuthumela kubazingeli abaninzi,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kubazingela kuzo zonke iintaba nakuzo zonke iinduli nakwiimfanta zeengxondorha.+ 17  Kuba amehlo am akuzo zonke iindlela zabo. Bebengasithelanga phambi kwam, nesiphoso sabo besingafihlekanga phambi kwamehlo am.+ 18  Yaye, okokuqala nje, ndiza kubuyekeza umlinganiselo opheleleyo wesiphoso sabo+ nowesono sabo, ngenxa yokulihlambela kwabo ilizwe lam.+ Ilifa lam balizalisa ngezidumbu zezinto zabo ezinezothe nezinto zabo ezicekisekayo.’”+ 19  Owu Yehova mandla am negwiba lam, nendawo yam yokusabela ngomhla wokubandezeleka,+ iintlanga ziya kuza kuwe zivela eziphelweni zomhlaba,+ zithi: “Eneneni ookhokho bethu badla ilifa lobuxoki obupheleleyo,+ amampunge nezinto ekungekho nto iyingenelo kuzo.”+ 20  Umntu wasemhlabeni unokuzenzela na oothixo xa bengengabo oothixo?+ 21  “Ngoko ke yabona, ndiyabazisa; ngeli xesha ndiya kubazisa isandla sam namandla am,+ yaye kuya kufuneka bazi ukuba igama lam nguYehova.”+

Umbhalo osemazantsi