Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 11:1-23

11  Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya, lisithi:  “Waveni amazwi alo mnqophiso! “Yaye umele uwathethe+ ebantwini bakwaYuda nakubemi baseYerusalem,  uthi kubo, ‘Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi: “Uqalekisiwe umntu ongawaphulaphuliyo amazwi alo mnqophiso,+  endawuyalela ookhokho benu ngemini yokubakhupha kwam kwilizwe laseYiputa,+ kwiziko lentsimbi,+ ndisithi, ‘Thobelani ilizwi lam, nenze ngokuvumelana nako konke endiniyalela kona;+ yaye ngokuqinisekileyo niya kuba ngabantu bam nam ndibe nguThixo wenu,+  ngenjongo yokuphumeza isifungo endasifungela ookhokho benu,+ ukubanika ilizwe eliqukuqela ubisi nobusi,+ njengakule mini.’”’” Ndaphendula ke ndathi: “Amen, Yehova.”  Waza uYehova wahlabela mgama wathi kum: “Bhengeza la mazwi ezixekweni zakwaYuda nasezitratweni zaseYerusalem,+ usithi, ‘Waveni amazwi alo mnqophiso, niwenze.+  Kuba ndabaluleka ngokunzulu ookhokho benu ngemini yokubakhupha kwam kwilizwe laseYiputa+ kude kuse kule mini, ndivuka ekuseni, ndibaluleka, ndisithi: “Thobelani ilizwi lam.”+  Kodwa abazange baphulaphule okanye bathobe indlebe yabo,+ kodwa bahamba ngamnye ngobulukhuni bentliziyo yabo embi;+ yaye ngoko ndabazisela onke amazwi alo mnqophiso endabayalela ukuba bawenze, kodwa abawenza.’”  Ngapha koko, uYehova wathi kum: “Kufunyenwe iyelenqe phakathi kwabantu bakwaYuda naphakathi kwabemi baseYerusalem.+ 10  Babuyele kwiziphoso zookhokho babo,+ ababa ngabokuqala, ukwala ukuthobela amazwi am, kodwa besuka balandela abanye oothixo ukuze babakhonze.+ Indlu kaSirayeli nendlu kaYuda ziwaphule umnqophiso wam endawenzayo nookhokho babo.+ 11  Ngoko ke utsho uYehova ukuthi: “Yabona, ndibazisela intlekele+ abangayi kukwazi ukuphuma kuyo;+ yaye ngokuqinisekileyo baya kumemeza kum becela uncedo, kodwa andiyi kubaphulaphula.+ 12  Kwaye izixeko zakwaYuda nabemi baseYerusalem kuya kufuneka bahambe baze bamemeze becela uncedo koothixo abaqhumisela kubo umbingelelo,+ kodwa ngokuqinisekileyo abangayi kubasindisa ngexesha lentlekele yabo.+ 13  Kuba oothixo bakho baninzi njengezixeko zakho, Yuda;+ kwaye yona into eziintloni niyibekele izibingelelo ezininzi njengezitrato zaseYerusalem,+ izibingelelo zokuqhumisela imibingelelo kaBhahali.’+ 14  “Wena ke, musa ukusithandazela esi sizwana, yaye musa ukusiphakamisela isikhalo sokubongoza okanye umthandazo,+ kuba ndiya kube ndingaphulaphulanga ngexesha lokumemeza kwaso kum ngokubhekisele kwintlekele yaso.+ 15  “Inamsebenzi mni na intanda yam endlwini yam,+ ukuze abaninzi baso benze le nto,+ icebo lobubi?+ Yaye ngenyama engcwele baya kuyidlulisa na kuwe,+ xa intlekele yakho ifika? Uya kugcoba na ngelo xesha?+ 16  UYehova ubize igama lakho ngokuthi, ‘Umnquma onabileyo, onesiqhamo esihle noyimpuluswa.’+ Ngesandi sokugquma okukhulu, uwutshise ngomlilo, yaye bawaphule amasebe awo.+ 17  “UYehova wemikhosi, umTyali wakho,+ uvakalise intlekele nxamnye nawe ngenxa yobubi bendlu kaSirayeli+ nendlu kaYuda ezibenzileyo zona ukuze zindicaphukise ngokuqhumisela uBhahali imibingelelo.”+ 18  Kwaye uYehova undazisile ukuze ndazi. Ngelo xesha undibonise izenzo zabo.+ 19  Yaye ndandinjengenkunzi yemvana, ethandekayo, esiwa ekuxhelweni,+ ndingazi ukuba bacinge amacebo nxamnye nam besithi:+ “Masiwonakalise umthi nokutya kwawo, masimnqumle kwilizwe labaphilayo,+ ukuze lingabi sakhunjulwa igama lakhe.” 20  Kodwa uYehova wemikhosi ugweba ngobulungisa;+ ugocagoca izintso nentliziyo.+ Owu ukuba nje ndingabona impindezelo yakho kubo, kuba ndisityhile kuwe isimangalo sam.+ 21  Ngoko ke utsho uYehova nxamnye nabantu baseAnatoti+ abafuna umphefumlo wakho, besithi: “Umele ungaprofeti egameni likaYehova,+ ukuze ungafi ngesandla sethu”; 22  ngoko ke utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Yabona, ndinikela ingqalelo yam kubo. Abafana baya kufa likrele.+ Oonyana babo neentombi zabo ziya kufa yindlala.+ 23  Kwanentsalela ayiyi kubakho kubo, ngenxa yokuba ndiya kuzisa intlekele phezu kwabantu baseAnatoti,+ unyaka wokunikelwa kwabo ingqalelo.”+

Umbhalo osemazantsi