Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 1:1-19

1  Amazwi kaYeremiya+ unyana kaHilekiya, omnye wababingeleli ababeseAnatoti+ kwilizwe lakwaBhenjamin;+  ekwafika kuye ilizwi likaYehova ngemihla kaYosiya+ unyana ka-Amon,+ ukumkani wakwaYuda, ngonyaka weshumi elinesithathu wokulawula kwakhe.+  Yaye lafika nangemihla kaYehoyakim+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, kwada kwaba sekupheleni konyaka weshumi elinanye kaZedekiya+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, kwada kwaba sekuthinjweni kweYerusalem ngenyanga yesihlanu.+  Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi:  “Ngaphambi kokuba ndikuyile esiswini+ bendikwazi,+ naphambi kokuba uphume esibelekweni ndakungcwalisa.+ Ndikwenze umprofeti ezintlangeni.”  Kodwa mna ndathi: “Awu, Nkosi enguMongami Yehova! Yabona, okunene andikwazi kuthetha,+ kuba ndiyinkwenkwe nje.”+  Waza uYehova wahlabela mgama wathi kum: “Musa ukuthi, ‘Ndiyinkwenkwe nje.’ Kodwa ufanele uye kubo bonke abo ndiya kukuthuma kubo; kwaye ufanele uthethe yonk’ into endiya kukuyalela yona.+  Musa ukoyika ngenxa yobuso babo,+ kuba ‘mna ndinawe ukuba ndikuhlangule,’+ utsho uYehova.”  UYehova ke wolula isandla sakhe waza wachukumisa ngaso umlomo wam.+ Wandula ke uYehova wathi kum: “Yabona, ndibeke amazwi am emlonyeni wakho.+ 10  Khawubone, ndikumisele ngale mini ukuba ube phezu kweentlanga naphezu kwezikumkani,+ ukuze uncothule nokuze udilize nokuze utshabalalise nokuze uchithe,+ ukuze wakhe nokuze utyale.”+ 11  Laqhubeka lifika kum ilizwi likaYehova, lisithi: “Yintoni na oyibonayo, Yeremiya?” Ngoko ndathi: “Ndibona igatya lomthi wom-amangile.” 12  Waza uYehova wahlabela mgama wathi kum: “Ubone kakuhle, kuba ndihleli ndiliphaphele ilizwi lam ukuze ndiliphumeze.”+ 13  Yaye ilizwi likaYehova lafika kum isihlandlo sesibini, lisithi: “Yintoni na oyibonayo?” Ngoko ndathi: “Ndibona imbiza yokupheka ebaselweyo emlomo ubanzi, kwaye umlomo wayo ulifulathele elasemntla.” 14  Wathi uYehova kum: “Intlekele iya kuphuma ngasemntla ize kubo bonke abemi belizwe.+ 15  Kuba ‘yabona, ndibiza zonke iintsapho zezikumkani zasemntla,’ utsho uYehova;+ ‘yaye ngokuqinisekileyo ziya kuza zibeke nganye itrone yayo emasangweni aseYerusalem,+ nasezindongeni zayo zonke eziyijikelezileyo nasezixekweni zonke zakwaYuda.+ 16  Yaye ndiya kuyithetha nazo imigwebo ngenxa yabo bonke ububi babo,+ ekubeni bendishiyile,+ baqhumisa imibingelelo kwabanye oothixo+ baza baqubuda kwimisebenzi yezandla zabo.’+ 17  “Wena ke, ufanele ubhinqe emanqeni akho,+ yaye umele uphakame uze uthethe kubo yonk’ into endikuyalela yona. Musa ukunkwantya ngabo,+ ukuze ndingakunkwantyisi phambi kwabo. 18  Kodwa mna ke, yabona, namhlanje ndikwenze isixeko esinqatyisiweyo nentsika yentsimbi neendonga+ zobhedu nxamnye nelizwe lonke,+ kookumkani bakwaYuda, kwiinkosana zalo, kubabingeleli balo nasebantwini balo ilizwe.+ 19  Yaye ngokuqinisekileyo baya kulwa nawe,+ kodwa abayi kukoyisa, kuba ‘ndinawe,+ ukuba ndikuhlangule,’”+ utsho uYehova.

Umbhalo osemazantsi