Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Tito 3:1-15

3  Qhubeka ubakhumbuza ukuba balulamele+ baze bathobele oorhulumente namagunya alawulayo,+ balungele wonke umsebenzi olungileyo,+  bangathethi kakubi nangabani na, bangabi ngabathanda ukulwa,+ babe ngabanengqiqo,+ bebonisa ubulali kubantu bonke.+  Kuba kwanathi sasikhe asabi nangqiqo, singathobeli, silahlekiswa, singamakhoboka eminqweno neziyolo ezahlukahlukeneyo, siqhubeka ebubini nasemoneni, sisenyanyeka, sithiyana.+  Noko ke, xa ububele+ nothando uMsindisi wethu,+ uThixo, analo ngomntu, lwabonakaliswayo,+  kungekhona ngenxa yemisebenzi+ yobulungisa esayenzayo,+ kodwa ngokwenceba+ yakhe, wasisindisa ngokuhlamba+ okwasizisa ebomini+ nangokwenziwa batsha kwethu ngomoya oyingcwele.+  Lo moya wawuthulula ngokobutyebi phezu kwethu ngoYesu Kristu uMsindisi wethu,+  ukuze, sakuba sivakaliswe singamalungisa+ ngenxa yobubele bakhe obungasifanelanga,+ sibe ziindlalifa+ ngokwethemba lobomi obungunaphakade.+  Lithembekile eli lizwi,+ yaye ndinqwenela ukuba nime niqinile ngokuthe rhoqo ngokuphathelele ezi zinto, ukuze abo bakholiweyo kuThixo bagcine iingqondo zabo zikwimisebenzi emihle.+ Ezi zinto zintle yaye ziyingenelo ebantwini.  Kodwa zicezele iimbuzwano zobudenge+ nemilibo yokuzalwa+ neembambano+ nokulwa ngoMthetho,+ kuba oko kungamampunge yaye kuphuthile. 10  Yena umntu okhuthaza ihlelo,+ mgatye+ emva kwesiluleko sokuqala nesesibini;+ 11  usazi ukuba umntu onjalo uye waphambukiswa endleleni yaye uyona, ezigwebele isohlwayo ngokwakhe.+ 12  Xa ndithe ndathuma uArtemas okanye uTikiko+ kuwe, yenza unako-nako wokuza kum eNikopoli, kuba apho kulapho ndigqibe ukubuchithela khona ubusika.+ 13  Mbonelele ngenyameko uZenas, yena uwaziyo uMthetho, noApolo kuhambo lwabo, ukuze bangasweli nto.+ 14  Abantu bethu bona mabafunde ukuhlala besenza imisebenzi emihle khon’ ukuze bahlangabezane neentswelo zabo,+ ukuze bangabi ngabangenasiqhamo.+ 15  Bayabulisa bonke abalapha kunye nam.+ Ndibulisele kwabo banomsa ngathi elukholweni. Ngamana ububele obungasifanelanga bungaba nani nonke.+

Umbhalo osemazantsi