Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Rute 4:1-22

4  Ke yena uBhohazi, waya esangweni+ waza wahlala apho. Kwaye nanko, umhlawuleli edlula, lowo uBhohazi wayemkhankanyile.+ Waza wathi: “Khawujike, uze uhlale phantsi apha, Zibani-bani.” Ngenxa yoko wajika waza wahlala phantsi.  Emva koko wathabatha amadoda alishumi kumadoda amakhulu+ esixeko waza wathi: “Hlalani phantsi apha.” Ngoko ahlala.  Ngoko wathi kumhlawuleli:+ “Isiziba somhlaba womntakwethu uElimeleki,+ uNahomi, obuyileyo kwilizwe lakwaMowabhi,+ umele asithengise.  Ke mna, ndiye ndacinga ukuba ndikutyhile kuwe oku, ndisithi, ‘Sithenge+ phambi kwabemi namadoda amakhulu abantu bakowethu.+ Ukuba uza kusihlawulela, sihlawulele; kodwa ukuba akuyi kusihlawulela, ndixelele, ukuze ndazi, kuba akukho bani uza kwenza intlawulelo ngaphandle kwakho,+ kwaye ndim emva kwakho.’” Yena wathi: “Ndim oza kusihlawulela.”+  Wandula ke uBhohazi wathi: “Ngemini othenga ngayo umhlaba esandleni sikaNahomi, nakuRute umMowabhikazi, umfazi wendoda efileyo, umele uwuthenge ukuze uvuse igama lendoda efileyo kwilifa layo.”+  Umhlawuleli wathi: “Andikwazi ukuwuhlawulela mna, kuba ndoyikela ukuba ndiya konakalisa elam ilifa. Zihlawulele wona ngelungelo lam lentlawulelo, ngenxa yokuba andikwazi ukwenza intlawulelo.”  Ke kaloku yayilisiko lamaxesha angaphambili kwaSirayeli ngokuphathelele ilungelo lentlawulelo nangokuphathelele ulwananiso, ukumisela lonke uhlobo lwento: Indoda kwakufuneka ikhulule imbadada yayo+ ize iyinike idlelane layo, yaye oko yayibubungqina kwaSirayeli.  Ngoko xa umhlawuleli wathi kuBhohazi: “Zithengele wona,” wakhulula imbadada yakhe.+  Wandula ke uBhohazi wathi kumadoda amakhulu nakubo bonke abantu: “Ningamangqina+ namhlanje ukuba ndithenga konke okwakukokukaElimeleki nako konke okwakukokukaKiliyon noMahalon esandleni sikaNahomi. 10  KwanoRute umMowabhikazi, umfazi kaMahalon, ndiyamthenga ukuba abe ngumfazi wam ukuze kuvuke igama lendoda efileyo+ elifeni layo nokuze igama lendoda efileyo lingabi nakunqunyulwa phakathi kwabantakwayo nakwisango lendawo yayo. Ningamangqina+ namhlanje.” 11  Bonke abantu ababesesangweni namadoda amakhulu bathi: “Singamangqina! Wanga uYehova angamnika umfazi oza endlwini yakho ukuba abe njengoRakeli+ noLeya,+ bobabini abakha indlu kaSirayeli;+ nawe ulingqine ixabiso lakho kwaEfratha+ uze uzenzele igama eBhetelehem.+ 12  Kwaye yanga indlu yakho ingaba njengekaPeretse, uTamare awamzalela uYuda,+ kwinzala aya kukunika yona uYehova ngalo mfazana.”+ 13  Ngako oko uBhohazi wamthabatha uRute waba ngumfazi wakhe, waba neentlobano zokwazana naye. Ngoko uYehova wamenza ukuba akhawule+ waza wazala unyana. 14  Yaye abafazi bathi+ kuNahomi: “Makabongwe uYehova,+ ongakuyekelanga umondli ukuba uswele umhlawuleli namhlanje; ukuze igama lakhe libe nokubhengezwa kwaSirayeli. 15  Yaye uye waba ngumhlaziyi womphefumlo wakho nalowo uza kukondla ebudaleni bakho,+ ngenxa yokuba umolokazana wakho okuthandayo,+ olunge ngakumbi kuwe kunoonyana abasixhenxe,+ umzalele.” 16  Yaye uNahomi wamthabatha umntwana wambeka esifubeni sakhe, waba yimpelesi yakhe. 17  Aza amanenekazi angabamelwane+ amnika igama, esithi: “UNahomi uzalelwe unyana.” Yaye ambiza ngokuba nguObhedi igama lakhe.+ Nguyise kaYese,+ uyise kaDavide. 18  Ke kaloku ezi zizizukulwana zikaPeretse:+ UPeretse wazala uHetseron;+ 19  uHetseron wazala uRam; uRam+ wazala uAminadabhi; 20  uAminadabhi+ wazala uNashon;+ uNashon wazala uSalmon; 21  uSalmon+ wazala uBhohazi; uBhohazi+ wazala uObhedi; 22  uObhedi wazala uYese;+ waza uYese wazala uDavide.+

Umbhalo osemazantsi