Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Rute 3:1-18

3  Ke kaloku uNahomi uninazala wathi kuye: “Ntombi yam, ndingakufuneli indawo yokuphumla na,+ ukuze kulunge kuwe?  Ke kaloku, akasosizalwana sethu+ na uBhohazi, oye waqhubeka ukunye namabhinqa akhe aselula? Khangela! Wela+ irhasi esandeni ngobu busuku.  Kwaye umele uzihlambe uze uzithambise ngeoli+ yaye ubeke ingubo yakho yokwaleka+ uze uhle uye esandeni. Ungazazisi endodeni leyo de igqibe ukudla nokusela.  Yaye kuya kuthi xa ilala, nawe uyiphawule indawo elala kuyo; uze uye kuyityhila iinyawo ulale; yaye yona iya kukuxelela oko umele ukwenze.”  Wathi kuye: “Konke oko ukutshoyo kum ndiya kukwenza.”  Kwaye waya esandeni waza wenza ngokuvisisana nako konke oko uninazala wayemyalele kona.  Ngelo xesha uBhohazi wayesidla, esela, yaye intliziyo yakhe yayichwayitile.+ Waza wahamba waya kulala ekupheleni kwezala. Emva koko weza echwechwa waza wamtyhila iinyawo walala.  Kwathi ezinzulwini zobusuku indoda leyo yaqalisa ukungcangcazela. Ngoko yagobela ngaphambili, yaye, khangela! umfazi ulele ezinyaweni zayo!  Ngoko yathi: “Ungubani na?” Wathi: “NdinguRute ikhobokazana lakho, yaye umele wolulele umbhinqo wakho kwikhobokazana lakho, kuba ungumhlawuleli.”+ 10  Ngoko wathi: “Ngamana uYehova+ angakusikelela, ntombi yam. Ububele bakho bothando+ uye wabubonisa kakuhle ngakumbi ekugqibeleni kunasekuqaleni,+ ngokungalandeli emva kwabafo abaselula enoba bazizisweli okanye bazizityebi. 11  Yaye ke, ntombi yam, musa ukoyika. Ndiya kukwenzela konke oko ukutshoyo,+ kuba wonk’ ubani osemasangweni abantu bam uyakuqonda ukuba ungumfazi obalaseleyo.+ 12  Yaye ke ngoxa liyinyaniso elokuba ndingumhlawuleli,+ ukwakho omnye umhlawuleli ohlobene ngokusondeleyo ngakumbi kunoba mna ndinjalo.+ 13  Hlala apha ngobu busuku, yaye kusasa ukuba uyakuhlawulela,+ kulungile! Makahlawulele. Kodwa ukuba akayoliswa kukukuhlawulela, ndiya kwandula ke ndikuhlawulele, mna ngokwam, ngokuqinisekileyo njengoko ephila uYehova.+ Qhubeka ulale de kube kusasa.” 14  Kwaye waqhubeka elele ezinyaweni zakhe de kwakusasa waza wavuka ngaphambi kokuba nabani na abe nokuqonda omnye. Ke wathi: “Makungaziwa ukuba bekuze umfazi esandeni.”+ 15  Kwaye wahlabela mgama wathi: “Zisa ingubo yakho yokwaleka, uze ukhongozele.” Ngoko wakhongozela, walinganisela imilinganiselo emithandathu yerhasi waza wamnika yona, emva koko waya esixekweni. 16  Yaye wahamba indlela yakhe waya kuninazala, owathi: “Ungubani na, ntombi yam?” Ngako oko wamxelela yonke into eyenziwe yindoda leyo kuye. 17  Kwaye wahlabela mgama wathi: “Indinike le milinganiselo mithandathu yerhasi, kuba ithe kum, ‘Ungafiki ulambatha kunyokozala.’”+ 18  Yaye wathi: “Hlala uzole, ntombi yam, de wazi ukuba lo mbandela uya kuphelela phi na, kuba le ndoda ayiyi kuphumla ngaphandle kokuba iwuphelise lo mbandela namhlanje.”+

Umbhalo osemazantsi