Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Roma 8:1-39

8  Ngoko ke abo bamanyene noKristu Yesu abagwetyelwanga sohlwayo.+  Kuba umthetho+ womoya lowo+ onika ubomi+ ngokumanyene noKristu Yesu unikhulule+ kumthetho wesono nowokufa.+  Kuba, ekubeni kwakukho ukungabi namandla kuwo uMthetho,+ ngoxa wawubuthathaka+ ngayo inyama, uThixo, ngokuthumela uNyana+ wakhe ekwimfano yenyama enesono+ nangokuphathelele isono,+ wasigwebela isohlwayo isono enyameni,  ukuze imilinganiselo yobulungisa yoMthetho izaliseke+ kuthi thina bahamba, kungekhona ngokuvumelana nenyama, kodwa ngokuvumelana nomoya.+  Kuba abo bavumelana nenyama babeka iingqondo zabo kwizinto zenyama,+ kodwa abo bavumelana nomoya bazibeka kwizinto zomoya.+  Ukunyamekela inyama kuthetha ukufa,+ kodwa ukunyamekela umoya+ kuthetha ubomi noxolo;  ukunyamekela inyama kuthetha ubutshaba+ noThixo, kuba akuwuthobeli+ umthetho kaThixo, phofu, enyanisweni, akunakuba nako ukwenjenjalo.  Ngoko abo bavisisana nenyama+ abanako ukumkholisa uThixo.  Noko ke, nina nivisisana, kungekhona nenyama, kodwa nomoya,+ ukuba ngokwenyaniso umoya kaThixo uhleli kuni.+ Kodwa ukuba kukho nabani na ongenawo umoya kaKristu,+ yena lowo akangowakhe. 10  Ukuba uKristu umanyene nani,+ eneneni umzimba ufile ngenxa yesono, kodwa umoya ububomi+ ngenxa yobulungisa. 11  Ukuba, ngoku, umoya walowo wavusa uYesu kwabafileyo uhleli kuni, lowo wavusa uKristu Yesu kwabafileyo+ uya kuyenza neyenu imizimba efayo iphile+ ngomoya wakhe ohleliyo kuni. 12  Ngoko, ke, bazalwana, sibophelelekile, ukuba singaphili ngokuvumelana nenyama;+ 13  kuba ukuba niphila ngokuvumelana nenyama ngokuqinisekileyo niza kufa;+ kodwa ukuba nithi ngawo umoya nilubulale uqheliselo lomzimba olusa ekufeni,+ niza kuphila. 14  Bonke abo baqhutywa ngumoya kaThixo, bangoonyana bakaThixo.+ 15  Kuba anifumananga moya wobukhoboka obangela uloyiko+ kwakhona, kodwa nifumene umoya+ wokwenziwa oonyana,+ moya lowo esithi ngawo sidanduluke sisithi: “Abha,+ Bawo!” 16  Umoya+ lowo ngokwawo ungqinelana+ nomoya wethu+ ukuba singabantwana bakaThixo.+ 17  Ukuba, ngoko, singabantwana, sikwaziindlalifa: eneneni iindlalifa zikaThixo, kodwa iindlalifa ezimanyene+ noKristu, ukuba nje sibandezeleka+ ndawonye naye ukuze sizukiswe ndawonye naye.+ 18  Ngenxa yoko iimbandezelo+ zeli xesha langoku ndizibalela ekuthini azilingani nayo nantoni na xa zithelekiswa nozuko+ oluza kutyhilwa kuthi. 19  Kuba indalo+ ilinde ngentumekelelo+ ukutyhilwa koonyana bakaThixo.+ 20  Kuba indalo yalulanyiselwa kokuphuthileyo,+ kungengakuthanda kwayo kodwa ngalowo wayilulamisayo, ngethemba+ 21  lokuba nayo indalo ngokwayo+ iya kukhululwa+ ekukhotyokisweni kukonakala ize ibe nenkululeko ezukileyo yabantwana bakaThixo. 22  Kuba siyazi ukuba yonke indalo iyagcuma kwaye isentlungwini de kube ngoku. 23  Akuphelelanga apho, kodwa nathi thina banentlahlela,+ oko kukuthi, umoya, ewe, nathi siyagcuma,+ ngoxa silinde ngenyameko ukwenziwa oonyana,+ ukukhululwa kwimizimba yethu ngentlawulelo. 24  Kuba sasindiselwa kweli themba;+ kodwa ithemba elibonwayo asilothemba, kuba xa umntu eyibona into, ngaba usenethemba layo na? 25  Kodwa ukuba sinethemba+ loko singakuboniyo,+ sihlala sikulinde ngonyamezelo.+ 26  Ngokukwanjalo nawo umoya+ uyasinceda kubuthathaka bethu;+ kuba ingxaki esifanele siyithandazele njengoko kuyimfuneko asiyazi,+ kodwa umoya+ ngokwawo uyasibongozela ngokugcuma okungathethekiyo. 27  Ukanti yena lowo uphengulula iintliziyo+ uyakwazi oko kuthethwa ngumoya,+ ngenxa yokuba ubongozela abo bangcwele kuThixo.+ 28  Ke kaloku siyazi ukuba uThixo uyenza isebenzisane yonke imisebenzi+ yakhe ukwenzela ukulungelwa kwabo bamthandayo uThixo, bona abo babiziweyo ngokuvumelana nenjongo yakhe;+ 29  ngenxa yokuba abo aye wabanika ingqalelo yakhe yokuqala+ ukwabamisela kwangaphambili+ ukuba bafane+ nomfanekiselo+ woNyana wakhe, ukuze abe lizibulo+ phakathi kwabazalwana abaninzi.+ 30  Ngaphezu koko, abo abamisele kwangaphambili+ ikwangabo ababizileyo;+ yaye abo ababizileyo ikwangabo abavakalise bengamalungisa.+ Ekugqibeleni abo abavakalise bengamalungisa ikwangabo abazukisileyo.+ 31  Sithini na, ke ngoko, kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi, ngubani na oya kuba nxamnye nathi?+ 32  Yena lowo ungambandezanga uNyana wakhe+ kodwa wamnikela ngenxa yethu sonke,+ akayi kuthi na kaloku ngobubele asinike zonke ezinye izinto kwandawonye naye?+ 33  Ngubani na oya kubeka isimangalo nxamnye nabo banyuliweyo bakaThixo?+ UThixo nguLowo ubavakalisa bengamalungisa.+ 34  Ngubani na ke oya kugwebela isohlwayo? UKristu Yesu ngulowo wafayo, ewe, enyanisweni lowo wavuswayo kwabafileyo, okwisandla sasekunene+ sikaThixo, nosibongozelayo.+ 35  Ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu?+ Ngaba yimbandezelo okanye yinkxwaleko okanye yintshutshiso okanye kukulamba okanye bubuze okanye yingozi okanye likrele?+ 36  Kunjengokuba kanye kubhaliwe kwathiwa: “Ngenxa yakho sibulawa imini yonke, sigqalwe njengezimvu zokuxhelwa.”+ 37  Ngokwahlukileyo koko, kuzo zonke ezi zinto siphumelela soyise ngokupheleleyo+ ngaye lowo wasithandayo. 38  Kuba ndeyisekile kukuba nakufa nabomi+ nazingelosi+ narhulumente+ nazinto zilapha ngoku nazinto zizayo namandla+ 39  nakuphakama nabunzulu naso nasiphi na esinye isidalwa aziyi kuba nako ukusahlula eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu iNkosi yethu.+

Umbhalo osemazantsi