Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Roma 6:1-23

6  Sithini na ke ngoko? Siqhubeke na nesono, ukuze ububele obungasifanelanga buphuphume?+  Nakanye! Ekubeni sifile ngokubhekisele kwisono,+ singahlala njani na siphila ngokubhekisele kuso?+  Okanye ngaba anazi na ukuba sonke thina sabhaptizelwayo kuKristu Yesu+ sabhaptizelwa ekufeni kwakhe?+  Ngoko ke sangcwatywa+ kunye naye ngokubhaptizelwa kwethu ekufeni kwakhe, ukuze, kanye njengoko uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko lukaYise,+ nathi ngokunjalo siphile ubomi obutsha.+  Kuba ukuba simanyene naye ekufeni okufana nokwakhe,+ ngokuqinisekileyo siya kumanyana naye nasekuvukeni okufana nokwakhe;+  ngenxa yokuba siyazi ukuba ubuntu bethu obudala babethelelwa kunye naye,+ ukuze umzimba wethu onesono wenziwe ungasebenzi,+ ukuze singabi saqhubeka singamakhoboka esono.+  Kuba lowo uye wafa ugwetyelwe kwisono sakhe.+  Ngaphezu koko, ukuba siye safa noKristu, sikholelwa ukuba sothi kanjalo siphile naye.+  Kuba siyazi ukuba uKristu, ekubeni ngoku eye wavuswa kwabafileyo,+ akasafi;+ ukufa akuseyiyo inkosi phezu kwakhe. 10  Kuba ukufa awakufayo, wakufela isono kwaba kanye;+ kodwa ubomi abuphilayo, ubuphilela uThixo.+ 11  Ngokunjalo kwanani: zibaleleni ekuthini ningabafileyo+ eneneni esonweni kodwa ningabaphilileyo+ kuThixo ngoKristu Yesu. 12  Ngoko ke musani ukusivumela isono ukuba siqhubeke silawula njengokumkani+ kwimizimba yenu efayo ukuze nithobele iminqweno yayo.+ 13  Yaye ningaqhubeki ninikela amalungu enu esonweni+ njengezixhobo zentswela-bulungisa,+ kodwa zinikeleni kuThixo njengabo baphilileyo+ bevela kwabafileyo, kwanamalungu enu kuThixo njengezixhobo+ zobulungisa. 14  Kuba isono simele singabi yinkosi phezu kwenu, ekubeni ningekho phantsi komthetho+ kodwa niphantsi kobubele obungasifanelanga.+ 15  Yintoni ke elandelayo? Ngaba siya kwenza isono ngenxa yokuba singekho phantsi komthetho+ kodwa siphantsi kobubele obungasifanelanga?+ Nakanye! 16  Anazi na ukuba lowo nizinikela kuye njengamakhoboka ukuze nimthobele,+ ningamakhoboka akhe ngenxa yokuba nimthobela, nokuba ngawesono+ ngokubhekisele ekufeni+ okanye awentobelo+ ngokubhekisele ebulungiseni?+ 17  Kodwa makubulelwe kuThixo ngokuba beningamakhoboka esono kodwa naluthobela ngokusuka entliziyweni olo hlobo lwemfundiso enanikelwa kulo.+ 18  Ewe, ekubeni nakhululwayo+ esonweni, niye naba ngamakhoboka+ obulungisa.+ 19  Ndithetha ngokwabantu ngenxa yobuthathaka benyama yenu:+ kuba kwanjengoko nawanikelayo amalungu enu+ njengamakhoboka okungahlambuluki+ nokuchas’ umthetho ngokubhekisele ekuchasen’ umthetho, ngokunjalo ke ngoku wanikeleni amalungu enu njengamakhoboka obulungisa ngokubhekisele kubungcwele.+ 20  Kuba xa naningamakhoboka esono,+ nanikhululekile ngokwasebulungiseni. 21  Sasiyintoni, ngoko, isiqhamo+ enanifudula nisifumana ngelo xesha? Zizinto+ ngoku enineentloni ngazo. Kuba isiphelo sezo zinto kukufa.+ 22  Noko ke, ngoku, ngenxa yokuba nikhululwe esonweni naba ngamakhoboka kaThixo,+ nifumana isiqhamo senu+ ngendlela yobungcwele, kwaye isiphelo bubomi obungunaphakade.+ 23  Kuba umvuzo isono esiwuhlawulayo kukufa,+ kodwa isipho+ uThixo asinikayo bubomi obungunaphakade+ ngoKristu Yesu iNkosi yethu.+

Umbhalo osemazantsi