Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Roma 4:1-25

4  Ekubeni oko kunjalo, siya kuthini na ngoAbraham ukhokho+ wethu ngokwasenyameni?  Ukuba, ngokomzekelo, uAbraham wayevakaliswe elilungisa ngenxa yemisebenzi,+ wayeya kuba nesizathu sokuqhayisa; kodwa kungekhona kuThixo.  Kuba sithini na isibhalo? “UAbraham wabonisa ukholo kuYehova, yaye oko kwabalelwa kuye njengobulungisa.”+  Ke kumntu osebenzayo+ intlawulo ibalwa, kungekhona njengobubele obungamfanelanga,+ kodwa njengetyala.+  Kwelinye icala, umntu ongasebenziyo kodwa okholwayo+ kulowo umvakalisa elilungisa lowo ungenabuthixo, ukholo lwakhe lubalwa njengobulungisa.+  Kunjengokuba kanye noDavide ethetha ngoyolo lomntu uThixo ambalela ebulungiseni ngaphandle kwemisebenzi esithi:  “Banoyolo abo bazenzo zabo zokuchas’ umthetho zixolelweyo+ nabazono zabo zigutyungelweyo;+  unoyolo umntu osono sakhe uYehova angayi kuze asiqwalasele.”+  Ngoko, ngaba olu yolo lufunyanwa ngabantu abalukileyo okanye lufunyanwa nangabantu abangalukanga?+ Kuba sithi: “Ukholo luka-Abraham lwabalelwa kuye njengobulungisa.”+ 10  Ngoko, lwabalelwa phantsi kwaziphi na iimeko? Xa wayalukile okanye engalukanga?+ Kungekhona ngoxa wayalukile, kodwa ngoxa wayengalukanga. 11  Yaye wafumana umqondiso,+ oko kukuthi, ulwaluko, njengetywina lobulungisa ngokholo awayenalo ngoxa wayengalukanga, ukuze abe nguyise+ wabo bonke abo banokholo+ ngoxa bengalukanga, ukuze babalelwe ebulungiseni; 12  abe nguye noyise wenzala eyalukileyo, kungekuphela nje abo babambelela kulwaluko, kodwa kwanabo bathi ngoxa bengalukanga bahambe ngokulungeleleneyo emanyathelweni okholo olo wayenalo ubawo+ uAbraham. 13  Akubanga ngamthetho athe uAbraham okanye imbewu yakhe yafumana isithembiso+ sokuba ifanele kukuba yindlalifa yehlabathi, kodwa kwaba ngenxa yobulungisa bokholo.+ 14  Kuba ukuba abo babambelela emthethweni baziindlalifa, ukholo lwenziwe alwabi namsebenzi nesithembiso sibhangisiwe.+ 15  Ngenene uMthetho uvelisa ingqumbo,+ kodwa apho kungekho mthetho, akukho kunxaxha.+ 16  Ngenxa yoko kwaba ngenxa yokholo, ukuze kube ngokuvumelana nobubele obungasifanelanga,+ ukuze isithembiso+ siqinisekiswe kuyo yonke imbewu yakhe,+ kungekuphela nje leyo ibambelela eMthethweni, kodwa kwanakuleyo ibambelela kukholo luka-Abraham. (Ungubawo+ wethu sonke, 17  kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa: “Ndikumisele ukuba ube nguyise weentlanga ezininzi.”)+ Oku kwakukwimbonakalo yaLowo wayenokholo kuye, uThixo kanye, owenza abafileyo baphile+ aze abize izinto ezingekhoyo ngokungathi bezikho.+ 18  Nangona lalingekho ithemba, kodwa ngokusekelwe ethembeni waba nokholo,+ ukuze abe nguyise weentlanga+ ezininzi ngokuvumelana noko kwakutshiwo kwathiwa: “Iya kuba njalo imbewu yakho.”+ 19  Yaye, nangona engazange abe buthathaka elukholweni, wawuqwalasela umzimba wakhe, owawusele ufile,+ njengoko wayemalunga neminyaka elikhulu ubudala,+ nesibeleko sikaSara esasifile.+ 20  Ngenxa yesithembiso+ sikaThixo akazange axengaxengiswe kukuswela ukholo,+ kodwa waba namandla ngalo ukholo lwakhe,+ emnika uzuko uThixo 21  yaye eyiseke ngokupheleleyo ukuba oko akuthembisileyo wayekwazi nokukwenza.+ 22  Ngoko ke “kwabalelwa kuye njengobulungisa.”+ 23  Noko ke, ukuthi “kwabalelwa+ kuye” kwabhalwa, kungekuphela nje ngenxa yakhe,+ 24  kodwa nangenxa yethu thina obumiselwe ukubalelwa kuthi, ngenxa yokuba siyakholelwa kuye lowo wamvusayo uYesu iNkosi yethu kwabafileyo.+ 25  Wanikelwa ngenxa yezigqitho zethu+ waza wavuswa ngenxa yokuvakaliswa kwethu singamalungisa.+

Umbhalo osemazantsi