Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Obhadiya 1:1-21

 Umbono kaObhadiya: Itshilo iNkosi enguMongami uYehova ngoEdom ukuthi:+ “Sive ingxelo evela kuYehova, yaye kuthunyelwe umthunywa ezintlangeni esithi, ‘Masisuke, siye edabini silwe naye.’”+  “Khangela! Ndikwenze wamncinane phakathi kweentlanga.+ Udelekile kakhulu.+  Ukukhukhumala kwentliziyo yakho kuko okukukhohlisileyo,+ wena uhlala kwiimfanta zengxondorha,+ ondawo yakhe yokuhlala iphakamileyo, esithi entliziyweni yakhe, ‘Ngubani oya kundihlisela emhlabeni?’  Ukuba isikhundla sakho uya kusenza siphakame njengokhozi, okanye ukuba indlwane yakho ibiya kubekwa phakathi kweenkwenkwezi, nalapho bendiya kukuhlisa,”+ utsho uYehova.  “Ukuba bekufike amasela kuwe, ukuba abaphangi bebefike ngobusuku, ubuya kuthuliswa ukusa kweliphi na inqanaba?+ Ngaba bebengayi kuba kangangoko befuna? Okanye ukuba bekufike abavuni beediliya kuwe, ngaba bebengayi kushiya okuthile kokubhikicwa?+  Hayi indlela abagocagocwe ngayo abakwaEsawu!+ Hayi indlela obuye bafunwa ngayo ubuncwane bakhe obufihliweyo!  Bakugxothele emdeni. Wona kanye amadoda anqophisene nawe onke akukhohlisile.+ Amadoda aseluxolweni nawe akoyisile.+ Abo batya ukutya nawe baya kubeka umnatha ngaphantsi kwakho njengalowo ungenako ukuqonda.+  Ngaba akuyi kuba njalo ngaloo mhla na?” utsho uYehova. “Yaye ndiya kuzitshabalalisa ngokuqinisekileyo izilumko kwaEdom,+ nokuqonda kummandla weentaba wakwaEsawu.  Yaye amadoda akho anamandla amele ankwantye,+ Owu Teman,+ ngenxa yokuba ngamnye eya kunqunyulwa+ kummandla weentaba wakwaEsawu, ngenxa yokubulawa.+ 10  Ngenxa yokugonyamela umntakwenu uYakobi,+ uya kugutyungelwa lihlazo,+ yaye kuya kufuneka unqunyulwe ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 11  Ngemini owamela kude ecaleni ngayo, mhla abasemzini bathabathela umkhosi wamajoni akhe ekuthinjweni+ naxa abasemzini bangena esangweni lakhe+ baza bayenzela amaqashiso iYerusalem,+ nawe wawunjengomnye wabo. 12  “Ubungafanelanga ubukele ngemini yomzalwana wakho,+ ngemini yelishwa lakhe; yaye ubungafanelanga ube nemihlali ngoonyana bakaYuda ngemini yokutshabalala kwabo;+ kwaye ubungafanelanga ube nomlomo omkhulu ngemini yokubandezeleka kwabo. 13  Yaye ubungafanelanga uye esangweni labantu bam ngemini yentlekele yabo.+ Kwanawe, ubungafanelanga uqondele kwintlekele yakhe ngemini yentlekele yakhe; yaye ubungafanelanga wolulele isandla kwindyebo yakhe ngemini yentlekele yakhe.+ 14  Ubungafanelanga ume ekwahlukaneni kweendlela, ukuze uqhewule ababalekileyo bakhe;+ yaye abasindileyo bakhe ubungafanelanga ubanikele ngemini yokubandezeleka.+ 15  Kuba imini kaYehova nxamnye nazo zonke iintlanga ikufuphi.+ Ngendlela owenze ngayo, kuya kwenziwa ngayo nakuwe.+ Uhlobo lwempatho yakho luya kubuyela phezu kwentloko yakho.+ 16  Kuba ngendlela nina enithe nasela ngayo entabeni yam engcwele, ziya kusela kwangayo rhoqo zonke iintlanga.+ Yaye ngokuqinisekileyo ziya kusela zize zibimbilize ngokungathi azizange zibekho. 17  “KwiNtaba yaseZiyon kulapho baya kuba khona abo basindileyo,+ yaye imele ibe yinto engcwele;+ yaye indlu kaYakobi imele izidle ilifa izinto enokuzithabatha.+ 18  Yaye indlu kaYakobi imele ibe ngumlilo,+ nendlu kaYosefu ibe lidangatye, ize indlu kaEsawu ibe njengeendiza;+ kwaye bamele babatshise baze babaqwenge. Yaye akuyi kubakho usindayo endlwini kaEsawu;+ kuba uYehova ukuthethile oko. 19  Yaye bamele bayidle ilifa iNegebhi, kwanommandla weentaba wakwaEsawu,+ nowakwaShefela, kwanowamaFilisti.+ Kwaye bamele bawudle ilifa umhlaba wakwaEfrayim+ nomhlaba waseSamariya;+ yaye uBhenjamin umele ayidle ilifa iGiliyadi.+ 20  Ngokuphathelele abathinjwa abakolu ngqameko,+ oko bekukokwamaKanan+ kuya kuba kokoonyana bakaSirayeli ukuya kufikelela eTsarefathi.+ Yaye abathinjwa baseYerusalem, ababeseSefaradi, baya kuzidla ilifa izixeko zaseNegebhi.+ 21  “Yaye abasindisi+ baya kunyuka beze eNtabeni yaseZiyon,+ ukuze bagwebe ummandla weentaba wakwaEsawu;+ yaye ubukumkani bumele bube bobukaYehova.”+

Umbhalo osemazantsi