Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 9:1-23

9  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses entlango yaseSinayi ngonyaka wesibini wokuphuma kwabo ezweni laseYiputa, ngenyanga yokuqala,+ esithi:  “Ngoku oonyana bakaSirayeli bafanele balungiselele umbingelelo wepasika+ ngexesha lawo elimisiweyo.+  Nowulungiselela ngomhla weshumi elinesine kule nyanga phakathi kweengokuhlwa ezimbini+ ngexesha lawo elimisiweyo. Nize niwulungiselele ngokwemimiselo yawo yonke nangokwenkqubo yawo eqhelekileyo yonke.”+  Wathetha ke uMoses koonyana bakaSirayeli ukuba bawulungiselele umbingelelo wepasika.  Bawulungiselela ke umbingelelo wepasika ngenyanga yokuqala, ngomhla weshumi elinesine lwenyanga leyo phakathi kweengokuhlwa ezimbini, entlango yaseSinayi. Njengako konke uYehova awamyalela kona uMoses, benjenjalo oonyana bakaSirayeli.+  Ke kaloku kwakukho abantu ababengahlambulukanga ngenxa yomphefumlo womntu+ kangangokuba abazange babe nako ukulungiselela umbingelelo wepasika ngaloo mhla. Ngoko ke basondela phambi koMoses noAron ngaloo mhla.+  Bandula bathi aba bantu kuye: “Asihlambulukanga ngenxa yomphefumlo womntu. Sithintelwa ngani na ukuba singasondezi umnikelo+ kuYehova ngexesha lawo elimisiweyo phakathi koonyana bakaSirayeli?”  Wathi uMoses kubo: “Yimani phaya, khe ndive ukuba uYehova woyalela athini na ngani.”+  Wandula ke uYehova wathetha kuMoses, esithi: 10  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, ‘Nakuba nawuphi na umntu kuni okanye kwizizukulwana zenu esenokungahlambuluki ngenxa yomphefumlo+ okanye athabathe uhambo olude, naye umele awulungiselele umbingelelo wepasika kuYehova. 11  Bowulungiselela ngenyanga yesibini,+ ngomhla weshumi elinesine phakathi kweengokuhlwa ezimbini. Bafanele bawudle kunye namaqebengwana angenagwele nemifuno ekrakra.+ 12  Bamele bangashiyi nto kuwo kude kuse,+ bangaphuli thambo lawo.+ Bowulungiselela ngokommiselo wonke wepasika.+ 13  Kodwa ukuba umntu ohlambulukileyo nongekho seluhambeni othe akakukhathalela ukulungiselela umbingelelo wepasika, loo mphefumlo umele unqunyulwe ungabikho phakathi kwabantu bakowawo,+ ngokuba awuwusondezanga umnikelo kaYehova ngexesha lawo elimisiweyo. Loo mntu wophendula+ ngesono sakhe. 14  “‘Ukuba umphambukeli uthe wahlala nani njengomphambukeli, naye umele awulungiselele umbingelelo wepasika kuYehova.+ Ufanele awenze ngokommiselo wepasika nangokwenkqubo yawo eqhelekileyo.+ Ummiselo woba mnye kuni, kokubini kumphambukeli nakwinzalelwane yelizwe.’”+ 15  Ngomhla wokumiswa komnquba+ ilifu lawugubungela umnquba wentente yeSingqino,+ ngokuhlwa lalisiba njengembonakalo yomlilo+ phezu komnquba kude kuse. 16  Leyo yindlela oku okwakuqhubeka ngayo rhoqo: Ilifu laliwugubungela emini, libe yimbonakalo yomlilo ebusuku.+ 17  Xa sukuba linyuka ilifu lisuke phezu kwentente, babenduluka oonyana bakaSirayeli emva koko,+ yaye apho lalisithi zinzi khona ilifu, babemisa khona iinkampu zabo oonyana bakaSirayeli.+ 18  Oonyana bakaSirayeli babenduluka ngokomyalelo kaYehova, yaye babemisa iinkampu+ ngokomyalelo kaYehova. Zonke iintsuku elalithe zinzi ngazo ilifu phezu komnquba, babehlala bemise iinkampu. 19  Yaye xa ilifu lihleli ithuba elide phezu komnquba, babeyigcina imfanelo yabo kuYehova oonyana bakaSirayeli ngokuthi banganduluki.+ 20  Maxa wambi ilifu lalihlala iintsuku ezimbalwa phezu komnquba. Ngokomyalelo+ kaYehova babehlala bemise iinkampu, yaye babenduluka ngokomyalelo kaYehova. 21  Maxa wambi ilifu+ lalihlala ukususela ngokuhlwa kude kuse; yaye laliphakama ilifu elo kwakusa, baze banduluke. Enoba ilifu laliphakama emini okanye ngokuhlwa, babenduluka nabo.+ 22  Enoba ilifu lalihlala iintsuku ezimbini okanye inyanga okanye iintsuku ezingakumbi phezu komnquba, babehlala bemise iinkampu oonyana bakaSirayeli, banganduluki, kodwa ekuphakameni kwalo babenduluka.+ 23  Babemisa iinkampu ngokomyalelo kaYehova, yaye babenduluka ngokomyalelo kaYehova. Bayigcina imbopheleleko+ yabo kuYehova ngokomyalelo kaYehova ngoMoses.+

Umbhalo osemazantsi