Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 8:1-26

8  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Thetha kuAron, uthi kuye, ‘Ekuzikhanyiseni kwakho izibane, izibane ezisixhenxe zifanele zikhanyise kwindawo ephambi kwesiphatho sezibane.’”+  Wenjenjalo uAron. Wazikhanyisa izibane zaso ukuze zikhanyise kwindawo ephambi kwesiphatho sezibane,+ kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses.  Kuko oku ukwenziwa kwesiphatho sezibane. Senziwa ngegolide ekhandiweyo. Sasikhandiwe ukusa emacaleni aso nokusa ezintyatyambeni zaso.+ Ngokombono+ uYehova awambonisa wona uMoses, wasenjenjalo isiphatho sezibane.  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses, esithi:  “Thabatha abaLevi phakathi koonyana bakaSirayeli, ubahlambulule.+  Uze wenjenje ke ukubahlambulula: Batshize ngamanzi okuhlambulula izono,+ yaye bamele bahambise incakuba enyameni yabo+ yonke baze bahlambe izambatho zabo,+ bahlambuluke.+  Baya kwandula ke bathabathe ithole lenkomo eliyinkunzi+ nomnikelo walo wokudla okuziinkozo+ womgubo ocolekileyo ogalelwe ioli, uze wena uthabathe elinye ithole lenkomo eliyinkunzi libe lelomnikelo wesono.+  Wobasondeza abaLevi phambi kwentente yokuhlangana uze uyihlanganise yonke indibano yoonyana bakaSirayeli.+ 10  Ubasondeze abaLevi phambi koYehova, baze oonyana bakaSirayeli bababeke+ izandla abaLevi.+ 11  Yaye uAron umele abatshangazise abaLevi phambi koYehova babe ngumnikelo otshangatshangiswayo+ ovela koonyana bakaSirayeli, babe ngabokuphumeza inkonzo kaYehova.+ 12  “Baya kwandula ke abaLevi babeke izandla zabo phezu kweentloko zeenkunzi zeenkomo ezo.+ Emva koko, yinikele enye njengomnikelo wesono nenye njengomnikelo otshiswayo kuYehova ukwenzela ukucamagushela+ abaLevi. 13  Uze ubamise ke abaLevi phambi koAron noonyana bakhe, ubatshangazise njengomnikelo otshangatshangiswayo kuYehova. 14  Yaye umele ubahlule abaLevi koonyana bakaSirayeli, babe ngabam abaLevi.+ 15  Emva koko baya kungena abaLevi ukuze bakhonze ententeni yokuhlangana.+ Ngoko ke umele ubahlambulule uze ubatshangazise njengomnikelo otshangatshangiswayo.+ 16  Ngokuba bangabanikelweyo, banikelwe kum phakathi koonyana bakaSirayeli.+ Ndibathabathele kum, esikhundleni sabo bavula zonke izibeleko, onke amazibulo oonyana bakaSirayeli.+ 17  Kuba ngawam onke amazibulo phakathi koonyana bakaSirayeli, kubantu nakwizilo.+ Mhla ndaxabela onke amazibulo ezweni laseYiputa+ ndazingcwalisela wona.+ 18  Ndothi ke ndithabathe abaLevi esikhundleni samazibulo onke aphakathi koonyana bakaSirayeli.+ 19  Ndiya kubanikela abaLevi njengabanikelweyo kuAron noonyana bakhe phakathi koonyana bakaSirayeli,+ ukuba baphumeze inkonzo yoonyana bakaSirayeli ententeni yokuhlangana+ nokuba babacamagushele oonyana bakaSirayeli ukuze kungabikho sibetho phakathi koonyana bakaSirayeli+ ngenxa yokusondela koonyana bakaSirayeli endaweni engcwele.” 20  Wenjenjalo ke uMoses noAron nendibano yonke yoonyana bakaSirayeli kubaLevi. Ngako konke uYehova awamyalela kona uMoses ngokuphathelele abaLevi, benjenjalo kubo oonyana bakaSirayeli. 21  Ngoko ke bazisulungekisa+ abaLevi baza bahlamba nezambatho zabo, waza uAron wabatshangazisa njengomnikelo otshangatshangiswayo phambi koYehova.+ Wandula ke uAron wabacamagushela ukuze bahlambuluke.+ 22  Okokuqala emva koko abaLevi bangena ukuze baphumeze inkonzo yabo ententeni yokuhlangana phambi koAron noonyana bakhe.+ Kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses ngokuphathelele abaLevi, benjenjalo kubo. 23  Wathetha ke ngoku uYehova kuMoses, esithi: 24  “Nguwo lo ummiselo wabaLevi: Osusela kumashumi amabini anesihlanu eminyaka ubudala ukusa phezulu uya kungena kwiqela labo bakhonza ententeni yokuhlangana. 25  Kodwa emva kweminyaka engamashumi amahlanu ubudala uya kudla umhlalaphantsi angabi sasebenza neqela labakhonzi. 26  Umele ke ngoko alungiselele abazalwana bakhe ententeni yokuhlangana ekunyamekeleni kwabo imbopheleleko yabo, kodwa angaphumezi nkonzo yena. Uya kwenjenjalo kubaLevi ngokuphathelele iimbopheleleko zabo.”+

Umbhalo osemazantsi