Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 36:1-13

36  Kwasondela iintloko zooyise zentsapho yoonyana bakaGiliyadi unyana kaMakire+ unyana kaManase weentsapho zoonyana bakaYosefu, zeza zathetha phambi koMoses nezikhulu, iintloko zooyise boonyana bakaSirayeli,  zathi: “UYehova wayiyalela inkosi yam ukuba ibanike ilizwe ngeqashiso+ oonyana bakaSirayeli ukuba libe lilifa; inkosi yethu ke yayalelwa nguYehova ukuba ilifa likaTselofehadi umntakwethu ilinike iintombi zakhe.+  Ke ukuba zithe zaba ngabafazi babo nabaphi na oonyana bezinye izizwe zoonyana bakaSirayeli, ngoko liya kukhutshwa ilifa labo bafazi kwilifa loobawo lize longezelelwe kwilifa lesizwe abaya kuba kuso, likhutshwe kwiqashiso lelifa lethu.+  Ngoko ke ekufikeni kweNtlokoma+ yoonyana bakaSirayeli, ilifa labo bafazi limele longezelelwe kwilifa lesizwe abaya kuba kulo; likhutshwe ilifa labo kwilifa loobawo.”  Wabayalela ke uMoses oonyana bakaSirayeli ngokomyalelo kaYehova, esithi: “Isizwe soonyana bakaYosefu silungisile ukuthetha.  Lilo eli ilizwi aliyaleleyo uYehova ngeentombi zikaTselofehadi,+ esithi, ‘Zingendela kwabo bakholekileyo emehlweni azo. Kuphela nje zifanele zendele entsatsheni yesizwe sooyise.+  Ngoko ilifa loonyana bakaSirayeli aliyi kujikeleziswa ukusuka kwesinye isizwe ukuya kwesinye, kuba bafanele banamathele oonyana bakaSirayeli ngamnye elifeni lesizwe sooyise.  Zonke iintombi ezifumana ilifa ezizweni zoonyana bakaSirayeli, zifanele zendele komnye wentsapho yesizwe sikayise,+ ukuze ngamnye koonyana bakaSirayeli alifumane ilifa lookhokho bakhe.  Ngoko ilifa alifanele lijikeleziswe ukusuka kwesinye isizwe ukuya kwesinye, kuba izizwe zoonyana bakaSirayeli zifanele zinamathele ngasinye elifeni laso.’” 10  Kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses, zenjenjalo iintombi zikaTselofehadi.+ 11  Ngoko uMahala, uTirtsa noHogela noMilka noNowa, iintombi zikaTselofehadi,+ zendela koonyana booyisekazi. 12  Zendela kwezinye zeentsapho zoonyana bakaManase unyana kaYosefu, laza ilifa lazo laqhubeka lisesizweni sentsapho kayise. 13  Yiyo leyo imiyalelo+ nemimiselo awayiwisayo uYehova ngoMoses koonyana bakaSirayeli emathafeni aziinkqantosi akwaMowabhi ngaseYordan eYeriko.+

Umbhalo osemazantsi